Dr. Szenes György

Középiskola – felsőoktatás szekció

szenesgyorgy szekciobesz

Jó reggelt kívánok tisztelt kolléganőim, tisztelt kollégáim!

A mi szekciónkban majd, hogy nem kevés volt a szék, nagy volt az érdeklődés, egy kis teremben több, mint negyvenen beszélgettünk azokról a kérdésekről, amelyeket a szekció témájaként kitűztük. Az első fontos témánk volt a „Felvétel a felsőoktatásba” címet viselte. E terület a közoktatás és a felsőoktatás határmezsgyéje.

Bakos Károly az OKM főtanácsosa tartotta a vitaindítót, ő minden dolgoknak a tudója ebben a kérdésben. Minden kérdésünkre tudott válaszolni. Néhány dolgot összefoglalón e témából. 2007-től érdemi változás nincsen a felvétel rendszerében. A sajtóban már néhány esetben megjelent, hogy 400+100 pontos lesz a felvételi rendszer, de ez csak 2008-tól lesz így. Két témában volt igazán vita. A felsőfokú szakképesítések rendszeréről, arról, hogyan illeszkedik ez a felsőoktatás az egészhez, milyen módon lesz a kreditálhatóság, milyen munka és együttműködési megoldások lehetnek a középiskolák és felsőoktatási intézmények között. A másik pedig, amelyről itt a plenáris előadásokban is több alkalommal hallottunk, hogy milyen lesz a munkaerő-piaci relevanciája az alapképzésben résztvevőknek, akik a master szintre, a tanárszakra nem tudnak bejutni. Ebben érdekes vita alakult ki.

A második előadónk Soós László „Változások a szakképzésben” címmel tartott vitaindító előadást. Három törvénymódosítás várható a szakképzésről szóló törvény, a szakképzési alapról, és a felnőttképzésről szóló törvény módosítása. Erről tartott Soós úr vitaindító előadást. A vitában szó esett az új országos képzési jegyzékről, amelyik moduláris képzési formában indítja el várhatóan 2007-től az új képzési formát. Problémát jelent a bevezetés értelmezése mindenki számára. Mit jelent az, hogy a szakképző évfolyamon történik? Hiszen az iskolákban a szakmacsoportos alapképzés az egy köztudottabb, ma már a kormányzat által is preferált megoldás. Az iskolákban a szakmacsoportos alapképzés a kilencedik osztályban történik, akkor nem lehet az érettségik utáni 13. vagy szakiskolákban a 11. szakmai évfolyamon bevezetni. Ez komoly vita volt.

Végül egy szubjektív megjegyzést engedjenek meg a szervezők. A legtöbbet hangoztatott kifejezés a kompetencia volt a két és fél napos konferencián. Én nagyon szeretném megköszönni a szervezőknek, a Suliszerviznek és Kónya Marinak, Molnár Csabának, hogy itt olyan kompetenciák kibontakoztatására is lehetőséget biztosított az elmúlt két napban, amelyek nem feltétlenül tartoznak a tanári kompetenciákhoz.

Köszönöm szépen.