Szabó Imre

Sajátos nevelési igény – gyógypedagógia szekció

szaboimre szekciobesz

Tisztelettel és nagyra becsüléssel köszöntöm a konferencia kitartó résztvevőit.

Folyamatosan gyarapodó résztvevőkkel végezte a munkáját az SNI gyógypedagógiai szekció. Mi is az óvodához hasonlóan, családias hangulatban létszámmal kiscsoportos formában hat fővel indítottunk, így kezdtük el az ülésünket. A befejezésre már 16-ra gyarapodott az érdeklődők száma.

Az előadások témája, tartalma igazodott a konferencia mottójához, és a közoktatási törvénymódosításából adódó aktuális feladatokhoz. Például „IMIP módosítás”, teljesítménymérések és értékelések kapcsolata, pedagógus értékelés és így tovább.

Az első előadó Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának tanára, aki kipróbálta a DIFER programcsomag alkalmazását enyhén értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott tanulóknál. Az itt szerzett tapasztalatait, kutatásának eredményeit osztotta meg velünk. Jelenleg nincsenek erre az SNI-s tanulónépességre alkalmazható bemért képességtesztek. Az adaptáció eredménye igazolta, hogy ez a programcsomag 6-16 év közötti életkorú, enyhe értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott tanulóknál is alkalmazható. Ez az állapotfelmérés egyben segítséget ad az integrálhatóság eldöntéséhez is. A szekció országosan is bevezethető képességmérő teszt alkalmazását támogatja, negyedik évfolyamtól kezdődően.

Az IMIP módosításakor el kell készíteni a pedagógus munkakörben alkalmazottak teljesítményértékelésének a szempontjait, valamint az értékelés rendjét. Ehhez szekcióvezetőként igyekeztem a mindennapokban is használható szempontsort, ajánlatot összeállítani, figyelembe véve a gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézmények sajátosságait. A szekcióülésen résztvevők és az előadó dilemmái azonosak voltak ezzel kapcsolatban. A jelenlegi és a várható, a pedagógusok hangulatát negatívan befolyásoló intézkedések mellett a mindennapok pedagógiájának gyakorlatában mennyire lesznek meg ennek az alkalmazhatósági feltételei, realitásai.

Javaslatokat nem fogalmaztunk meg, mert a nyolc éves szekcióvezetői tevékenységem alapján tudom mondani, hogy ezeket az érintettek, a címzettek nem kezelték megfelelően, siket fülekre talált. De kérésünk van, amely a következő. Amennyiben az országos kompetenciamérésekbe a jövőben is szeretnék bekapcsolni a sajátos nevelési igényű tanulókat, akkor a mérési útmutatóban szakszerű, jól elkülöníthető, jól körülhatárolt, egyértelmű, és a törvényi szabályozáshoz igazodó fogalmakat használjanak. A 2005/2006-os tanév mérési útmutatójában ez nem így volt.

Köszönöm a szervezőknek, hogy szekciónkat továbbra is megtartották, számomra különösen jól eső érzés volt, hogy a csoportunk integrálttá vált, mert az érdeklődők között sokan voltak olyan kollégák, akik többségi közoktatási intézményben dolgoztak, dolgoznak. Ez a korábbi konferenciákra nem volt jellemző.