Dr. Polonkai Mária

Szakértői tevékenység szekció

polonkaimaria szekciobesz

Tisztelt Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

A „Szakértői tevékenység” szekció munkáját tegnap délután a programban megjelöltek szerint folytatta. Nagy örömömre szolgált, hogy az érdeklődés az előző évekhez hasonlóan nagy volt, a szekció mindkét részén körülbelül 30-40 fő volt jelen.

A szekció első részében a két előadó a gyakorlatban működő értékelési modellt mutatott be.

Kindruszné Munkácsi Ágnes mérési-értékelési szakértő bemutatta, hogy a nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola hogyan használja az országos kompetenciamérés, valamint az iskola által összeállított mérések eredményeit az iskola fejlesztési programjának kialakításánál, illetve megvalósításánál, valamint a tanulók egyéni fejlesztési terveinek meghatározásánál és a szaktanárok fejlesztő tevékenységében.

Bíró Gábor igazgató, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban, mint az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő intézmény vezetője bemutatta a szekcióban résztvevő kollégáknak, hogy a programban végzett bemeneti és pszichológiai méréseket hogyan használják az iskola fejlesztési programjának - mely az „iskolai önfejlesztés megvalósításának” is tekinthető – megoldásában, a tanulók egyéni fejlesztésében.

Összecsengett mindkét szakértő előadása a plenáris előadáson elhangzottakkal, mivel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006. évi módosítása 99. § (7) bekezdésében foglaltak szerint „Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont minden fenntartónak megküldi az országos mérés, értékelés eredményeit és köteles felhívni a fenntartó figyelmét, amennyiben az eredmények alapján indokolt valamelyik iskolában az intézkedése.”

Az intézkedési tervek kezdeményezése, meghozatala további jogszabályok megalkotását követelik, de a résztvevők egybehangzó véleménye volt, hogy a bemutatott két modellhez hasonlóan kell felhasználni a mérések eredményeit, illetve ha az intézmény pedagógiai tevékenysége az átlagot nem éri el, akkor a két előadó által felvillantott elemeket, vagy ezekhez hasonlóakat kell, hogy az intézkedési tervek tartalmazzanak.

A másik két előadás szintén kapcsolódott a plenáris ülésen elhangzott intézményértékelést, intézményellenőrzést bemutató előadásokhoz.

Kapornai Judit, az OKÉV referense az OKÉV által végzett hatósági ellenőrzések metodikáját mutatta be.

Kálnási Erika, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közoktatási és Kulturális Iroda főtanácsosa, a fenntartói ellenőrzések jellemzőiről és tapasztalatairól tájékoztatta a jelenlévőket.

Különösen nagy érdeklődést tanúsítottak a résztvevők az iránt, hogy valójában hogyan is zajlik az intézmények ellenőrzése. A beszélgetések során megbizonyosodhattunk arról is, hogy sok téves információval rendelkeznek a kollégák. Szó esett a rendeletek hiányosságairól, a szabályzók nem pontos meghatározásairól, az összehangoltságáról, a jogszabályok különböző értelmezéseiről.

Köszönöm a szekció résztvevőinek az aktív részvételt, valamint azt, hogy saját tapasztalataikat megosztották velünk.