Dr. Szenes György

Megnyitó

S (4)Szenes

Tisztelt Kolléganőim, Tisztelt Kollégáim!

Hetedszer jövünk össze Debrecenben, az Aranybikában, a szervezők jóvoltából, a megye és a város vendégszeretetét élvezve.

A konferencia szervezőinek nem titkoltan kettős célja van, egyrészt, hogy szakavatott előadókkal, az oktatáspolitika legfrissebb, legújabb eseményeiről, legfrissebb fejlesztéseiről tájékoztathassanak minket. Másrészt hasonlóan nagyon fontosnak tartjuk mindannyian azokat az informális beszélgetéseket, azokat a szekcióüléseket, amelyen közvetlenül tapasztalatokat tudunk cserélni egymással, amelyen meg tudjuk vitatni ügyes-bajos dolgainkat.

Ebben az évben is szép számmal jöttünk a tanácskozásra, 303 fő a regisztrált létszám, 74 településről érkeztek ide tanárkollégák, természetesen az erősebb nem képviselői, vagyis a hölgyek vannak nagyobb számban.

Nem ilyen szép azonban az előadók és a szekcióvezetők aránya, mert itt már férfiuralom van. Sajnos, ez egy patriarchális ország, úgy látszik, annak ellenére, hogy lényegesen kevesebben vagyunk, állandóan mi szónokolunk. Az intézmények közötti megoszlásból az látszik, hogy az általános iskolából vannak a legtöbben, és a többi közoktatási intézményből – óvodából, és középiskolából – körülbelül fele-fele annyian. A felsőoktatásból tíz főt köszönthetünk, fenntartók részéről 30-at, és a pedagógiai szolgáltatást végzőktől 50 kolléga vesz részt. Kiállítóink is vannak. Nyolc vállalat állít ki.

A konferencián 12 plenáris előadás lesz és 8 szekcióban dolgozunk. Ezen rövid eseménysor után egy szomorú kötelességemnek kell eleget kell tennem.

Mindannyian nagyon jól ismerjük – sajnos már csak ismertük – Kovács Istvánné Marikát, aki alapító tagja volt ennek a konferenciának, éveken keresztül levezető elnökként, előadóként, szekcióvezetőként működött közre. Az elmúlt év decemberében meghalt. Néhány gondolatban szeretnék megemlékezni róla, mert ő valóban az a kolléga volt, akinek vele született hivatástudata mellett, született tehetsége volt a vezetéshez. Azt vallotta, hogy a menedzserek jól csinálják a dolgukat, az igazi vezetők viszont jó dolgokat csinálnak. Büszke volt, hogy ő a Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános iskola, Szakképző Iskola és Diákotthonban dolgozott. Büszke volt a nevelőtestületére, sikereiben osztozott vele. Kiváló munkájáért miniszteri kitüntetést, megyei kitüntetéseket, Trefort Ágoston díjat is kapott. Az a vezető volt, akire oda kellett figyelni, akit mindannyian tiszteltek. 2005-ben Posztumusz díszpolgári díjat adományozott neki Polgár városa. Meggyőződésem, hogy mindannyian emlékezni fogunk rá. Kérem a konferencia résztvevőit, hogy egyperces, néma felállással adózzunk emlékének.

Kedves kolléganőim, kollégáim nagy tisztelettel köszöntöm a délutáni program előadóit, akik megosztják azokat a legfrissebb információkat velünk, amelyek a hazai közoktatás fejlesztésének legsarkalatosabb kérdései. Köszöntöm Köpeczi Bócz Tamás államtitkár urat, aki az Oktatási Minisztériumban a fejlesztési és a nemzetközi ügyekért felel. Köszöntöm Pála Károlyt, a suliNova Kht. szakmai igazgatóját. Köszöntöm Polonkai Máriát, aki az OKÉV regionális igazgatója.

Még egy kötelességem van, mielőtt az előadások elindulnának, bemutatom a szekciók vezetőit, és ismertetem a szekciók helyét is.

Az óvodai szekciót Kissné Takács Erika, a debreceni Kurucz Utcai Óvoda vezetője vezeti, a szekció itt az Aranybika Szállóban a Bika Bálint Teremben lesz. Az általános iskolai szekciót Mandák Csaba vezeti, a budapesti Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó igazgatója. A Hotel Kálvin Millennium Termében lesz a szekció. A gyógypedagógiai szekciót Szabó Imre, a debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója vezeti, a Hotel Kálvin Cívis Termében lesz a szekció. A szakértői szekciót Polonkai Mária, az OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatósága igazgatója vezeti, a Hotel Kálvin Jubileum Termében. A többcélú kistérségi társulások szekciót Nagyrónai László, az Oktatási Minisztérium Tanügyigazgatási Főosztály főosztályvezető-helyettese vezeti. A szekció a Hotel Kálvin Centenárium Termében lesz. A tankönyv, digitális tananyag szekciót Szalay Sándor, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének (ISZE) elnöke vezeti, helye a Hotel Aranybika Holló László Terme. Az IKT-alapú tananyagok az általános iskolában szekciót Bánhidi Sándorné, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének főtitkára vezeti. A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában lesz a szekció. A középiskolai szekciót jómagam vezetem. Mi az Aranybika Szálló Hajós Alfréd Termében leszünk.

Tisztelettel köszöntöm, és fel is kérem Dr. Köpeczi Bócz Tamás államtitkár urat előadásának megtartására, amely a „Közoktatásfejlesztés - a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) közoktatási vonatkozásai” címet viseli.

Államtitkár úr, öné a szó.