Dr. Szenes György

Középiskola szekció

(478)Szenes

Elnök Úr, Államtitkár Úr, Tisztelt Kolleganők, Kedves Kollegáim!

A középiskolai szekció ebben az évben is igen aktív volt. Harminc–harmincöt, esetenként negyven résztvevő azokban a témákban cserélt eszmét, amelyek közvetlenül kapcsolódtak a plenáris üléshez. Első napon Dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok miniszteri biztosa folytatta azt a témát, amit itt a plenáris ülésen elmondott. Számos kérdés merült fel. Szekciónkban felvetődött, hogy a törvények gyakori változása mennyire jelent stabilitást az oktatásban. A tanulói jogok mellett az iskolák vezetőit milyen jogosultságok illetik meg. Nemcsak a diákoknak, hanem az intézménynek a jogai hogyan érvényesülnek az önkormányzatokkal szemben. Egyértelmű volt a megállapítás, hogy a konfliktusok kezelési technikáját meg kell tanulnunk. Bíróságokhoz nem érdemes járni ezekben az ügyekben, hanem a konfliktusok korrekt kezelése lenne annak a körnek a legfontosabb feladata, ahol ezek a konfliktusok létrejönnek. Tehát szülők, gyerekek, tanárok között. A második napon – ismét a plenáris üléshez kapcsolódóan – a felvételi és az érettségi vizsga volt az első témánk. Bazsa György a felsőoktatási tudományos tanács elnöke és Pósfai Péter főigazgató úr tartottak bevezető előadást az érettségi és a felvételi kapcsolatáról. Nagyon lényeges dilemmában próbáltunk rendet tenni több-kevesebb sikerrel. A középszint és az emelt szint dilemmájában.

Egyértelmű megállapítás volt, hogy azon kell gondolkodni a gyermeknek és a tanárának, hogy szüksége van-e a pluszpontokra, vagy nincs. Ez felsőoktatási intézménytől és szakiránytól függ. A másik nagyon fontos kérdés volt, a stabilitás. Az oktatási kormányzat jogbiztonságot szeretne. Azt, hogy a gyerekek világosan tudják, hogy két év múlva milyen eredmények beszámítása alapján lehet bekerülni a felsőoktatásba, ezért minimális változtatásokat tervez az oktatási kormányzat. Felvetődött az érettségi adminisztrációjának a csökkentése, az is elhangzott, hogy egy erdőt vágunk ki az érettségi miatt, annyi papírt gyártunk. A költségek, amelyeket az oktatási kormányzat ki tud mutatni a tétel előállítása és expediálása kapcsán nem kimutathatóak, azonban azok a költségek, amelyek az iskolában keletkeznek. A nyomtatás, a patronok, a másolási költségek én azt gondolom, hogy hasonlóan csillagászati összegekről van szó. Ennek a csökkentését kértük. Fedor Mihály a szakképzés fejlesztési stratégiájáról szólt. Két fő gondot említett – a csökkenő gyerekszámot, és ami mindannyiunkat sújt: a szétaprózódott szakképzési iskolarendszert.

A szakképzés fő fejlesztési irányai:

  • a térségi integrált szakképzési központok (TISZK)
  • a szakiskolai program
  • az Országos Képzési Jegyzék korszerűsítése.

Köszönöm, hogy meghallgattak.