Szabó Imre

Gyógypedagógia szekció

(481)Szabó

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó pedagógusok szekciójának vezetőjeként a konferencia utolsó napján köszöntöm a jelenlévőket.

Szekciónk péntek délután kapott lehetőséget arra, hogy a területünket érintő aktualitásokról előadást hallhassunk, véleményt nyilváníthassunk. Közel 20 érdeklődő kolléga kapcsolódott be a szekció munkájába. Tavaly csak közel 10 fő vett részt a szekció tevékenységében. Az elmúlt évi szekcióvezetői értékeléskor azt ígértem a szervezőknek, hogy az idén biztos többen leszünk. A tények azt igazolják sikerült vállalásunkat teljesíteni. Örömmel tapasztaltam azt is, hogy nem voltunk „belterjesek”, mert hét év óta először néhány „többségi” közoktatási intézményben dolgozó kolléga részvételével, a témák iránti érdeklődésével megtisztelte szekciónkat.

A fogyatékos gyermekek, tanulók ép társaikkal való együttnevelése kiemelt jelentőséget kap a jelenlegi közoktatás politikában. (Mi „szakmabeliek” kicsit erőszakosnak és erőltetettnek érezzük ezt a törekvést.) A gyógypedagógiai intézményekben dolgozó szakemberek nyitottak, együttműködők a megfelelő feltételeket biztosító együttnevelés megvalósításában. Ennek szellemében a sajátos nevelési igényű, fogyatékos tanulók gyógypedagógiai fejlesztését ellátó intézmények egy része, élve a közoktatási törvény 2003. évi változásából adódó lehetőségekkel, egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé alakult át. Ezekben a „forrásközpontúvá” vált szegregált intézményekben az iskolai nevelés, oktatás mellett alaptevékenységként jelenik meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás is. Módszertani tanácsadással, utazó gyógypedagógusi hálózat működtetésével, terápiás jellegű egyéni fejlesztési programok készítésével segítik az integrált nevelés eredményességét.

Az országban elsők között alakult át módszertani intézménnyé a kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Intézmény. Az iskola igazgatója Dr. Benczéné Csorba Margit tartott nagyon tartalmas, gyakorlatorientált előadást szakmai tevékenységükről. Az intézmény működése modellértékű, minta lehet azoknak a gyógypedagógiai intézményeknek, ahol az átalakulást, a feladatok bővítését ebben az irányban tervezik. Az előadó segédanyagokkal, a tevékenységüket bemutató CD-lemezzel is segítette a téma alaposabb megismerését.

Kapcsáné Németi Júlia a suliNova Kht. programvezetője arról tartott nagyon informatív előadást, hogy a jelenlegi közoktatási fejlesztési programok mit tesznek a sajátos nevelési igényű tanulók méltányos oktatásának elősegítése érdekében.

Befejezésként én tartottam tájékoztatást a speciális nevelést felvállaló közoktatási intézményeknek készült, a tartalmi szabályozást segítő IRÁNYELV legújabb változatáról, és ennek a tanügyi dokumentációnak a megjelenéséből adódó szakértői feladatokról.

Problémát jelentett a mi területünkön az, hogy ez a dokumentáció késve jelent meg oktatási minisztériumi rendeleteként. (2005. március végén jelent meg a Magyar Közlönyben és az iskolák nagy többségének április közepén, végén le kellett adnia a nevelőtestület által elfogadott és az érintettekkel véleményezett Pedagógiai Programot fenntartói jóváhagyásra.) Így az oktatási miniszter által kiadott, a helyi tantervek készítését segítő kerettantervek is korábban jelentek meg, mint az IRÁNYELV.

Ebből adódóan a fogyatékos tanulók nevelésével-oktatásával foglalkozó közoktatási intézményekben – az együttnevelést felvállaló közoktatási intézményekben is – fontosnak tarjuk a pedagógiai programok ilyen irányú felülvizsgálatát, a gyógypedagógia területén jártas közoktatási szakértővel történő véleményeztetését.

A szekcióülésünk befejezéseként néhány javaslatot is megfogalmaztunk. Tettük ezt a gyógypedagógusokra jellemző türelemmel, kitartással, bizakodással akkor is, mikor azt tapasztaltuk, hogy az eltelt hét év alatt jobbító szándékú, szakmailag is indokolt javaslataink többsége süket fülekre talált.

  • A fejlesztő pedagógusi munkakör betöltésénél az alkalmazási feltételek jelenleg rendezetlenek. Ezt a munkakört jelenleg 120 órás tanfolyami képzés során szerzett ismerettel és öt féléves szakirányú képzés keretében szerzett oklevéllel egyaránt be lehet tölteni. Szükségesnek tartjuk ennek a problémának a jogszabályi rendezését.
  • Sajnos Magyarországon is nő a diagnosztizált, speciális ellátást igénylő autista gyermekek száma. Ezzel a problémával nem tart lépést a szakemberképzés.

A Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben kérjük markánsabban jelenjenek meg a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó fejlesztések.