Dr. Polonkai Mária

Szakértői tevékenység szekció

(484)Polonkai

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az ötös, a Szakértői tevékenység szekció is csak egy délután működött, ezt kifogásolták is a szekció résztvevői. Az előző évben viszont azt kérték, hogy szeretnének szakértőként elmenni saját intézménytípusuknak megfelelő szekcióba is. Most a tavalyi kérés teljesült, majd megpróbáljuk valahogy a kettőt kombinálni. A szekcióban a kiírásnak megfelelően hangzottak el az előadások. Elsőként Kovács Tibor – a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete főtitkára – beszámolt az elmúlt tíz esztendőről. A főtitkár úr őszintén feltárta a jelenlévők előtt a problémákat, amelyekkel majdnem minden civil szervezet küszködik. Bemutatta az alapszabályban rögzítetteket, amelyeket véleményük szerint átalakítani és aktualizálni kell. A szekció ezen beszámolón túl megismerte azokat az országban szerveződő (megyei, régiós, kisebb csoportok alkotta) szakértő társulásokat, amelyek szintén a szakmaiság erősítése, a közoktatásban megjelenő feladatok, kihívások megvalósítása, a változó közoktatási rendszerük szolgálatába kívánják állítani tevékenységüket.

A beszélgetések során felvetődtek továbbgondolásra ajánlott kérdések is. Mi a rendszerszerű indokoltsága a szakértők tevékenységének? Milyen jogszabályok határozzák meg a szakértő működési kereteit? Hogyan különül el a szakértői és a szaktanácsadói szerep? Ez a kérdés elég heves vitát váltott ki. Miben szakértő a szakértő és milyen felelőssége van véleményének a megfogalmazásánál, értékeli-e, minősíti-e valaki a szakértő véleményét? A másik két előadás még nagyobb izgalmat jelentett. A témakör az intézményértékelés volt. Hangzottak már el előadások a korábbi konferencián e témakörben, de mégis fontosnak tartjuk a kérdést. Ezt emelte ki a szekció egyik előadója, Juhász Sándorné is. Az intézményértékelésre hatnak az EU-ajánlások, az NFT prioritásai, az oktatási kormányzat közoktatás-fejlesztési stratégiája és egyéb szabályozó eszközök. Beszélhetünk külső és belső értékelésről. Meg kell mutatni mindkettőnek, hogy a cél felé haladnak-e az iskolák, és az egyes intézmények meg tudják-e valósítani pedagógiai programjukban megfogalmazottakat. Juhász Sándorné igazgatónő a minőségirányítási programról, a fenntartói minőségirányítási programról az ÖMIP-ről adott egy rendkívül áttekintő és nagyon jól használható, a szakértők számára nélkülözhetetlen összefoglalót. Majd Korcsmáros István mátészalkai igazgató kolléga bemutatott egy intézményértékelést segítő, szisztematikusan végiggondolt szempontrendszert a gyakorlatban már kipróbált, jól alkalmazható módszerekkel. Lehet, hogy a szekcióvezető elfogultsága mondatja velem, de úgy érzem a témáról, egyes elemek további operacionalizálásáról máskor, máshol vagy a következő konferencián még szívesen beszélgetnének a szakértők.

Köszönöm figyelmüket.