Hunya Márta

Az EPICT (Európai Pedagógus IKT Jogosítvány) tananyagok

magyarországi adaptációja pedagógus teamek munkájával

(147)Hunya szekció

A dán Információtechnológiai Oktatási és Kutatási Központ (Danish IT Centre for Education and Research) által kifejlesztett és folyamatosan megújuló tanfolyamot már több országban átvették. A magyar adaptációt az ELTE Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központja mellett működő UNESCO IKT Központ végzi, Kárpáti Andrea vezetésével, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének aktív közreműködésével, mintegy 50 pedagógus bevonásával.

A pedagógus-továbbképző kurzus célja, hogy az oktatásból vett alkalmazási példákon keresztül segítsen megszerezni azokat a számítógép-használói ismereteket, amelyekre egy pedagógusnak a munkájához és magánemberként szüksége lehet. Az ECDL mintájára épül, de a számítógéppel segített tanulási folyamat irányítására készít fel. A beiratkozáshoz pedagógus diploma és elemi számítógép-használói ismeretek szükségesek. A tanfolyam során a tanárok 3-4 fős csapatokban dolgoznak, közösen készítik el a feladatokat, illetve értékelik egymás munkáját. Egyéni vizsga nincs, a tanúsítvány 4 kötelező és (8 téma közül) 4 szabadon választott modul feladatainak elvégzése után szerezhető meg. A résztvevőknek minden feladatot életszerű helyzetben, iskolai környezetben, saját szaktárgyuk tantervére és tananyagára alapozva kell elkészíteniük. A kurzust sikeresen elvégzők nemzetközi tanúsítványt (EPICT diplomát) kapnak.

 

A kurzus kulcspontjai:

 • IKT és az új pedagógiai paradigmák (aktív tanulás, konstruktivista pedagógia).
 • A tanári IKT-kompetencia fejlesztése.
 • Elektronikus taneszközök és internetes tudásforrások megismerése használata.
 • A számítógéppel segített oktatás tervezése és kivitelezése.
 • Az IKT felhasználása az iskolafejlesztésben és szervezésben.

 

A kurzus jellemzői

 • Egésznapos bevezető előadás és gyakorlat.
 • Csoportmunka e-mail útján történő kommunikációval.
 • Gyakorló feladatok és záró feladat – ismerős tanítási-tanulási helyzetekre alapozva.
 • Facilitátori (=mentori) segítség a teljes képzés során, digitális kommunikációval.
 • Digitális és nyomtatott tananyagok.
 • Az EPICT-kurzust helyi képzőhelyek hálózata kínálja, ennek kiépítése folyik.

Taneszközök, segédeszközök

 • Kurzusaink hallgatói számára a végzés után is hozzáférhetőek a honlapon a rendszeresen aktualizált tananyagok, azoknak a moduloknak az anyaga is, amelyeket a résztvevő nem választott.

 

Oktatási honlap (http://edutech.elte.hu/epict/):

 • Nyílt részében a kurzus aktuális információi és az induló tanfolyamok helye és ideje olvasható.
 • Zárt, jelszóval védett részében hallgatóink a következőket találják:
  • A modulok részletes tananyagát és az előadások diáit.
  • Cikkeket, híreket, hasznos linkeket témakörök szerint.
  • Gyakorlatokat és feladatokat, amelyekkel a modulok tananyaga elsajátítható.
  • A jó gyakorlat példáit: információkat az IKT-t sikeresen használó iskolai projektekről.
  • EPICT digitális tanóra adatbázis és tanulmánytár a beadott feladatokból.

Papír alapú taneszközök

 • A modulok tananyagát és előadásait, valamint a feladatokhoz kapcsolódó háttéranyagokat kinyomtatva és CD-n is hozzáférhetővé tesszük.
 
Témakörök, modulok
 • Kötelező:
  • Információkeresés a weben
  • Szövegírás, tesztszerkesztés, a tanulási folyamat követése és segítése
  • Elektronikus kommunikáció, kooperatív oktatási technikák
  • Az IKT és az iskolafejlesztés
 • Választható:
  • Digitális képalkotás
  • Kísérleti és folyamatorientált módszerek támogatása: űrlapok, Excel
  • Prezentáció és interaktivitás
  • Publikálás a weben
  • Adatbázis-kezelés
  • Szimulációk és modellezés
  • Kiadványtervezés és -szerkesztés
  • Tantárgy-specifikus digitális taneszközök és módszerek
  • Az IKT és az oktatási stratégiák
  • IKT a speciális pedagógiában
  • Olvasás és IKT
  • Játék és IKT

A 8. számú választható modul, a „Számítógéppel könnyebb” a tantárgyspecifikus digitális taneszközökkel és módszerekkel foglalkozik, szerzői: Csoma Katalin, Németh Nóra és Hunya Márta.

A modul segít a tanítási órára való felkészüléshez, a tanításhoz, a számonkéréshez és az önálló tanulói munkához felhasználható digitális taneszközök és módszerek megválasztásában. Az értékelés szempontjainak bemutatásával segíti a hazai oktatóprogramok, oktatási portálok, internetes források; jelentősebb nemzetközi források közötti eligazodást. Megismertet azokkal a számítógéppel segített munkaformákkal, melyek lehetővé teszik a digitális kommunikációt és együttműködést a tanítási órán és az órák között is. A csoportok a gyakorlatban ismerik meg a levelezőlista létrehozását és karbantartását, az e-mail szerepét a tanulási folyamatban, a fórum, az azonnali üzenetküldés és a csevegés pedagógiai jelentőségét, a kognitív térkép készítését és a szabad hozzáférésű kollaboratív platformok használatát. A modul áttekinti a számítógép szerepét az értékelésben, és bemutatja az értékelés digitális segédeszközeit (például digitális haladási napló, portfólió, tanulási napló, ellenőrző lista, kritériumok, táblázatok). A számítógépes óratípusok között áttekinti a kevert típusú tanulás korszerű formáit, segít felismerni, hogyan tehető hatékonyabbá az egyéni, a pár- és a csoportmunka, a differenciált fejlesztés és ellenőrzés a számítógép segítségével. A kurzus anyaga folyamatosan bővül a résztvevők által készített segédanyagokkal, közös munkával épül ki egy-egy tantárgy információs és módszertani bázisa.

A kipróbálás 2005. októberében megkezdődött, az akkreditálás a folyó tanévben megtörténik. Jövőre már regionális képzőhelyeken választhatják a tanárok a továbbképzésnek ezt a formáját. Érdeklődni addig is Fejér Péter kutatásszervezőnél lehet: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.