Könczöl Tamás

SDT a gyakorlatban

(238)Könczöl szekció

Kedves Felhasználók!

A Sulinet Digitális Tudásbázis program keretében egy olyan átfogó, a magyar közoktatási rendszerhez igazodó dinamikus tananyag adatbázist és digitális taneszközt indítunk útjára, amely az iskolák helyi oktatási környezetéhez, a konkrét tanítás-tanulási célokhoz, a célcsoport szintjéhez, igényeihez szabadon igazítható, s egyben a módszertani megújulás eszköze is lehet.

A SDT kínálta tartalmak szabadon szerkeszthetők és bővíthetők, így kiválóan felhasználhatók a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben egyaránt.

A program részeként a közeljövőben a felhasználók rendelkezésére bocsátjuk az SDT tananyag szerkesztő programot, az SDT felhasználói kézikönyvet és folytatjuk a kapcsolódó pedagógus-továbbképzési programunkat.

Kívánjuk minden kedves felhasználónknak, hogy sikerrel tudják hasznosítani az SDT folyamatosan bővülő tárában fellelhető anyagokat!

Könczöl Tamás

igazgató

konccz

konccz1

konccz2

konccz3

konccz4

konccz5

konccz6

konccz7

konccz8

konccz9

konccz10