Kissné Takács Erika

Óvoda szekció

Kissné Takács Erika

Tisztelt Konferencia, kedves Kollegák!

Az Óvoda szekció munkájában az elmúlt két napban harmincöt-negyvenöt pedagógus vett részt, az előző évekhez hasonlóan a szekciónk programja szervesen kapcsolódott a plenáris előadások-hoz, a két napon mind a négy előadó az óvodai mérést, ellenőrzést, értékelést helyezte középpontba. Villányi Györgyné, az OKI Tanulásfejlesztési Központjának tudományos munkatársa a megismerés külső, belső helyét, szerepét vizsgálta, valamint az eu-s rend által megkívánt szakértői feladatokat értelmezte. A szakmai kompetenciák mellett kiemelte az önismeret, a mások ismeretének fontosságát, a folyamatos fejlesztés, és fejlődés képességét. Petránné Képes Gizella a Miskolci Vasgyári Óvoda vezetője előadásában gyakorlati példával bizonyította a belső önértékelés fontosságát, a külső-belső értékelés összehasonlító elemzéséből adódó feladat-meghatározás szükségességét, rávilágítva ebben a szakértő feladatára. Kissné Takács Erika a gyermeki megismerés, fejlődéskövetés óvodai rendszerét, Fonay Tiborné óvodapedagógus ennek a Debreceni Kurucz Utcai Óvodában eredménnyel végzett gyakorlatát mutatta be. Tartalmi kérdések mellett sor került módszer- és eszközbeni kérdések megvitatására, az ezekből adódó szakértői feladatok meghatározására. A hallgatóság megítélése szerint az óvodában végzett gyakorlati munka példát mutat arra, hogy van az országban olyan óvoda, ahol a bemenettől a kimenetig folyamatkövetéssel szabályozottan működik a képességfejlesztés rendszere. Összességében megállapítható, hogy a jelenlévők egybehangzó véleménye alapján az óvodában a gyermeki megismerés, adatgyűjtés elsődleges, és legfontosabb eszközének a megfigyelést kell tekintenünk. Míg az előző évben a törvényi változás értelmezésére, addig ebben az évben ezek gyakorlati megvalósítására, a belőlük adódó szakértői feladatok meghatározására került sor, kiemelve az óvodai specifikus vonásokat. Szükséges a méréssel kapcsolatos fogalmak tisztázása az egységes, közös gondolkodás kialakítása érdekében. Kérjük, hogy ha mód, lehetőség van rá, akkor az iskola kifejezés használata helyett, az intézmény szót használjuk, amelybe mi, az óvoda is beleérthetnénk magunkat. Minden gyermeknek, így az óvodába járó problémás gyermeknek is szüksége van a fejlettségi szintjének megfelelő nevelésre, így ehhez a megfelelő feltételek biztosítására. Tekintettel a gyermek fejlődésében meghatározó szerepet betöltő óvodás korra, kérjük a személyi feltételek körültekintő átgondolását, például pszichológus, fejlesztő pedagógus biztosítását. Várjuk, a gyermekek számára is megnyugtató megoldást ebben a kérdésben. Végezetül javasoljuk a szakértői vélemények felhasználását, szükség szerint kontrollvizsgálat végzését a nevelési gyakorlat folyamatos fejlesztése érdekében.

Köszönöm a figyelmet.