Kovács Istvánné

Általános iskola szekció

Kovács Istvánné

Tisztelt Konferencia, kedves Kollegák!

Az Általános iskola szekció munkájába a korábbi évek gyakorlatának megfelelően nagy számban kapcsolódtak be a pedagógusok, szakértők. A két nap alatt az öt szekciófoglalkozáson összesen 106 kollega vett részt, így ez a magas létszám rányomja bélyegét a munkamódszerünkre is. Inkább a plenáris jelleg volt jellemző a foglalkozásokra. A szakmai beszélgetések, az eszmecserék ideje, és az előadásokról való konzultáció a rövid szünetekre tevődött át. A foglalkozásainkon két témacsoportot választottunk. Az első csoport, ami az általános iskolákat leginkább foglalkoztatja, a közoktatási törvény 2003-as évi módosításával összefüggő feladatok. Ezen belül főként a házirend módosítása. Ebben a témában tanügy-igazgatási belső audit formájában adott tanácsot számunkra Mezőfi Józsefné közoktatási szakértő, és ezzel a módszerrel úgy gondolom, hogy lehetőségünk van annak a nagy dilemmának eldöntésére is, hogy a gyermeki jogok, és a felnőtti kötelezettségek együttesen hogyan érvényesülhetnek a házirend keretei között. Itt szeretném megjegyezni, hogy az előadás anyaga a Suliszerviz honlapjáról öt napon belül letölthető. A közoktatási törvény másik fő módosítási vonala, ami leginkább érinti az általános iskolákat, a szöveges értékelés bevezetése volt. Ezt sokan, sok helyen, sokszor vitattuk, ezért már a témát is úgy választottuk meg, hogy pozitívan közelítsünk hozzá. Ennek a személyiségfejlesztésében betöltött szerepéről szólt Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona kandidátus, a KFRTF főigazgató-helyettese. Tanárnő példaszerű, és pedagógiai, pszichológiai tudományossággal megalapozott előadásában ismételten ráirányította a figyelmünket a pedagógus szerepvállalással összefüggő változás szükségességére. A második nap programját mi is úgy állítottuk össze, hogy elsősorban a plenáris ülések előadásaihoz kapcsolódjunk. Fő témánk a mérés, értékelés volt. Bár a jelenlévők sajnálattal vették tudomásul, hogy a 2004/2005-ös tanévben nem folytatódnak az általános és a középiskolákban a kompetenciamérések. Mégis nagy érdeklődéssel hallgattuk Brassói Sándor, az OM Közoktatás-fejlesztési Főosztály főosztályvezető-helyettesének előadását. Ő a három év mérési tapasztalatait összegezte. Az összegzésben megállapítást nyert, hogy az iskolákban kialakult egy mérési kultúra, létrejöttek olyan fejlesztő csoportok, akik a méréssel foglalkoznak, és a társadalom, az intézmény számára egy új kommunikációs csatornát hozhat létre ez a mérési rendszer. Ehhez kapcsolódva nagy érdeklődésre tartott számot a Nyíregyházi Apáczai-Csere János, Shiba- és KMD-díjas intézményének előadása, amely egy belső mérés és értékelési rendszert mutatott be. Előadója Kindruszné Munkácsi Ágnes volt. Ez a belső mérési-értékelési rendszer öt éve működik az intézményben, és a képességfejlesztés támogatására helyezi a hangsúlyt. Az utolsó szekciófoglalkozáson a NAT két műveltségterületéhez kapcsolódva egy kis betekintőt nyertünk a Sulinova Kht. keretén belül működő programfejlesztési csoport munkájába, itt a művészetek műveltségblokk, és az ember a természetben műveltségblokk programfejlesztési munkáit néztük meg. A két előadó Rápli Györgyi és Matula Ilona volt, akik fölajánlották, hogy az elkövetkezendő hetedik közoktatási szakértői konferencián már a két alternatívára épülő kész programcsomagot mutatják be szívesen a hallgatóknak.

A szekcióban elhangzott előadók munkáját megköszönöm, és köszönöm a konferencia szervezőinek, hogy ismét lehetőséget kaptunk egy megújulásra.