Szalay Sándor

Tankönyvfejlesztések a speciális képzési igényű (középsúlyos és halláskárosult) tanulók számára

Szalay Sándor

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készülő tankönyvek és tankönyvhöz kapcsolódó kiadványok fejlesztésére, megújítására több évvel ezelőtt elindított folyamat a most folyó tanév során lezárul. Ennek eredményeként e fogyatékossági terület pedagógusai és tanulói már a követelményeknek megfelelő, kivitelében és tartalmában is modern kiadványokkal találkozhatnak.

A másik két fogyatékossági terület ebből a szempontból elhanyagolt volt az utóbbi években. Tekintettel arra, hogy e területen sem képzelhető el fejlesztés támogatás nélkül, hiszen az évente felhasználásra kerülő példányszámok még az előzőnél is kisebbek, elengedhetetlen, a támogatást adók aktív közreműködése a folyamatban.

A támogatás legjelentősebb forrása az állam volt az elmúlt években is.

A területen dolgozók, illetve a fejlesztésben érintett vállalkozások körében egyre gyakrabban merül fel annak igénye, hogy a kapjon teret itt is a piaci magatartás lehetősége, azaz szűnjön meg az egy fogyatékossági terület egy tantárgy egy kiadvány állapot, mert ez sokszor ellene hat az innovációnak.

A digitális tananyagok fejlesztésében tapasztalható fejlődés és előretörés pedig felveti annak kérdését is, hogy mennyiben lehet e területen is építeni az elektronikus eszközök nyújtotta segítségre. Kedvező tapasztalatok gyűltek össze a siketek oktatását segítő számítástechnikai fejlesztések során, tehát nem kell teljesen járatlan úton haladni.

Megkerülhetetlen az a kérdés is, hogy a különféle hordozókon található oktatási anyagok milyen kombinációja teszi lehetővé a legjobb pedagógiai eredmény elérését.

A Tankönyv- és Taneszköziroda keretében elvégzett elmúlt évi felmérés eredményei megmutatták, hogy alaposabban alátámasztott, a szerteágazó igényeket jobban feltérképező felmérésre van szükség ahhoz, hogy kiindulási alapul szolgáló helyzetképet lehessen rögzíteni, illetve megvalósítható célt lehessen kitűzni.

Az iroda várja tehát azon együttműködő partnerek jelentkezését, akik személyes közreműködésükkel szeretnék elősegíteni a további munkát.

Az elképzeléseink szerint elkészíthető egy projektterv a tanév végére, ami kellő alapot szolgáltathat a következő évek fejlesztési forrásainak megtervezéséhez is.

Elengedhetetlen a Nemzeti Fejlesztési Tervben folyó munkálatokkal való kapcsolódási pontok feltárása is, bár a kiválasztott két területre sorolt tanulók estében az együttnevelés, az integráció lényegében kizárt.

A szekció résztvevőivel folytatott konzultáció eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy olyan eszközök fejlesztését szabad csak célul kitűzni, amelyek alkalmazásához elengedhetetlen módszertani felkészítések is megvalósíthatók.

Egyértelművé vált az is, hogy hatékonyabb felhasználást tenne lehetővé a támogatások felhasználói (iskolai) oldalra való átcsoportosítása, illetve e megoldás segíthetné az innovációt is, hiszen lehetőséget adna vállalkozóknak új fejlesztések indítására