Kissné Takács Erika

Az ÓVODA szekció összefoglalója

14 kissnetakacs

Tisztelt Kollégák!

 

Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit!

Az óvodai szekcióban családias légkörben dolgozhattunk 27-30 fő részvételével.

A két nap alatt 4 témakörrel foglalkoztunk, melyek szorosan kapcsolódtak a plenáris előadások témáihoz.

Az első nap délutánján Villányi Györgyné, az Országos Közoktatási Intézet tudományos munkatársának előadásának hallottunk az óvodai szakértői tevékenység megváltozott feladatairól.

Örömmel fogadtuk a KT-ben bekövetkezett változások azon elemeit, melyek a gyermekek érdekeit szolgálják.

Ilyenek, pl.: a IV. Országos Szakértői Konferencián is javasolt

  • s a jövőben normatív támogatással is elősegített – maximált gyermeklétszám,
  • s az, hogy az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen nyilvántartásba vett szakértő véleményét köteles beszerezni a fenntartó a HOP jóváhagyása előtt.

Ilyenek: pl.:

  • a hátrányos megkülönböztetés tilalma,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek fogalmának használata,
  • az eszköznormás beszerzés határidő meghosszabbításának lehetősége.

Nagyon fontosnak tartjuk

  • a fogalmak egységes értelmezésének szükségességét,
  • az alapdokumentumok összhangban történő módosítását,
  • a korszerű módszerek alkalmazásának szükségességét,
  • a korszerű tanulásszervezést,
  • a naprakész tájékozottságot, ismeretet, a folyamatos fejlődés szükségességét.

Véleményünk szerint nemcsak a gyermeknevelésben, a szakértők munkájában is prioritást kapnak azon kulcskompetenciák, melyek nélkülözhetetlenek a megváltozott körülmények között pl. együttműködés, önállóság, felelősség…

Gyimesné Markó Etelka szentendrei fejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai tanár tolmácsolásában egy TEAM által kidolgozott – jelenleg egyedülálló – diagnosztikus-fejlesztő eljárással ismerkedhettünk meg, szakértői munkát is segítő megközelítésben. Az előadó hangsúlyozta azt, hogy az óvoda fontos színtere a prevenciónak, s az elektronika világában továbbra is fontos kell, hogy maradjon a gyermek felé kivetített szeretet, odafigyelés. Sajnálattal állapíthattuk meg, hogy ezen feladatok ellátására fejlesztőpedagógusi keret nem áll az óvodák rendelkezésére.

Sajátos megközelítésben láttatta velünk a szakértői munkát Nagy Ágnes, a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet tanácsadója.

A szakértői munka, mint az intézményi rendszer egyik hatóeleme – tudatos rendszerre gyakorolt külső hatással –, ha számításba vesszük, ha nem, előre kiszámítható módon, minden szinten hat az intézményi belső működésre. Ennek felelősségét hangsúlyozva, ösztönözte a szakértőket ezen hatás tudatos átgondolására, alkalmazására. A tudás és képesség mellett különösen nagy jelentősége van a szakértői attitűdnek, valamint az intézményvezetők minél szakszerűbb változásmenedzselésére.

A roma gyermekek sikeres integrált nevelési gyakorlatát mutatta be Petránné Képes Gizella, a Miskolci Vasgyári Óvoda vezetője, aki sok-sok praktikus gyakorlati elem bemutatásával vívta ki a hallgatóság érdeklődését.

Következtetésként megállapítottuk, hogy dominálnia kell annak a szemléletnek, hogy a gyermekek, az óvoda, a vezető nem tárgyai, hanem részesei az esetleges vizsgálatoknak, a pedagógiai folyamatoknak.

Az óvodai szekció véleménye szerint a törvényi változások – bár nagy felelősséget rónak a pedagógusra, vezetőre, szakértőre egyaránt – a gyermekek mindenek felett álló érdekeit képviselik, az UNIÓS elvárásokhoz való közeledést szolgálják.