Kovács Istvánné

Az ÁLTALÁNOS ISKOLA szekció összefoglalója

15 kovacsistvanne

Tisztelt Konferencia!

Kedves Kollégák!

Az általános iskolai szekció munkájába az elmúlt két napban közel 100 pedagógus kapcsolódott be.

A magas létszámok miatt, a tapasztalatcserék, az egymástól való tanulás színterei ebben az évben is az előadások szüneteire tevődtek át. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően szekciónk programját a plenáris ülések előadásaira építve állítottuk össze.

Első napon az Önkormányzati illetve az Intézményi Minőségirányítási programok tartalmi és formai elemeivel ismerkedtünk.

A MIT? És a HOGYAN? Kérdésekre Szívós Ágotával a PTMIK Minőségirányítási programigazgatóság igazgatójával kerestük a választ.

A jelenlévők elismeréssel szóltak a programigazgatóság „KÖZOKOS” címmel megnyitott internetes portáljáról, ahonnan többek között információkat, segédanyagokat, később minta MIP-t tölthetnek le az intézmények.

Igazgatónő előadásához szervesen kapcsolódtak Pásztor Tibor gondolatai, aki a Comenius I - II. intézményi modellek kiépítését befejező intézmények előnyeit, sajátos feladatait emelte ki a MIP-ek készítésének folyamatában.

Mindkét előadónk kiemelte, hogy a minőségpolitika és a minőségirányítási rendszer elemeinek tartalommal való megtöltése és működtetése az intézményi fő folyamatok részeként és szerves egységeként értelmezhető.

A második hosszabb délutánon két téma feldolgozására került sor.

Elsőként a módosított közoktatási törvény általános iskolai és szakértői centrikus gyakorlati megközelítésével foglalkoztunk. Számba vettük a tanév határidős feladatait fenntartói, intézményi és szakértői szinten.

A jelenlévők körében felmerül az az igény, hogy a konferenciát szervező SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda honlapján tegye elérhetővé a szekció előadások egy részét. A témában Juhász Sándornéval a SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet igazgatójával folytattunk megbeszélést.

A záró részben az Országos Oktatási Integrációs Hálózat Észak-alföldi Regionális Irodájának integrációs koordinátora Nagy Anna Magdolna tartott az ügy iránti maximális elkötelezettséggel tájékoztatót. Kiemelte a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés fontosságát, majd bemutatta az országos integrációs hálózat szervezeti felépülését és az Észak-alföldi Régió bázisintézményeit.

A szekció résztvevőit is meglepte az az információ, hogy országosan milyen kevés azoknak az intézményeknek a száma, aránya, akik vállalkoztak a miniszter által kiadott pedagógiai rendszer alapján a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére.

Bevezető előadásához kapcsolódva Vasas Ferenc, a pocsaji bázisiskola igazgatója a „Lépésről – lépésre” program, mint az integrációs nevelés egyik lehetséges módszerét és közel 10 éves iskolai múltra visszatekintő működését mutatta be. Részletesen szólt a belső hatékonyságméréseik eredményeiről.

A blokkhoz kapcsolódva a SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet által akkreditált 30 órás pedagógus továbbképzési anyag tematikáját ismertettük, amely a Hátrányos helyzetű, zömmel roma gyerekek képességfejlesztésére és integrációs nevelésére készítheti fel a pedagógus közösségeket.

Kedves Kollégák!

Az általános iskolai szekció nem fogalmaz meg üzeneteket a konferencia számára. Ez a tanácskozás a módosított közoktatási törvény szellemében saját feladatainkról, teendőinkről szólt, amelyhez úgy gondolom a szekció valamennyi előadója adott kapaszkodót, segítséget.

Köszönöm figyelmüket!