Gyula Ferencné

Az INTÉZMÉNYFENNTARTÓK szekció összefoglalója

17 gyulaferencne

Köszöntöm a konferencia részvevőit, mindazokat, akik még kitartottak, és most is kíváncsiak az összegzett véleményekre, és az előadásokra.

Nagyon intenzív és nagyon jó hangulatú szekciót vezethettem, ahol nem csak vitaindító előadások hangzottak el, hanem olyan értékes vélemények is, amelyeket mi 9 pontban foglaltunk össze. Külön öröm volt számunkra, hogy Heves megyéből, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből nagyon tartalmas hozzászólásokat, előadásokat, gyakorlati tapasztalatokat hallhattunk, és azok a Kedves Kollegák, Polgármester Urak, akiket a szervezők fölkértek Szabó Lászlónét nevezetesen Balmazújvárosból, Fülöp Mihályt Biharkeresztesről és Csetneki Csaba Urat Újszentmargitáról. Ők különböző általuk nagyon fontosnak tartott aspektusból állítottak össze olyan mindannyiunk számára értékes mondanivalót, amiből végül kirajzolódott az a 9 pont, amit nagyon röviden fogok most elmondani. Logikai sorrendet azért ne tessenek benne keresni, mert elsősorban nem erre törekedtünk, hanem arra, hogy milyen kérdések azok, amiket érdemesnek tartunk átgondolni. Meglepővel szeretném kezdeni: többek véleménye az volt, hogy feltétlenül kerüljön az ajánlások közé az, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy egyáltalán mit jelent ma 2003-ban az iskola fogalma. Iskola-e az, ahol összesen van egy tanulócsoportban 3 gyerek, iskola-e az, amelyiknek 134 telephelye van szerte az országban, és különböző olyan példákat hallhattunk, ami miatt úgy gondoltuk, hogy benne lesz az ajánlásaink között.

A következő a meglévő intézményhálózatnak a felülvizsgálata, illetve optimalizálása folyamatos végrehajtással. Ezt azért kívánnánk kihangsúlyozni, hogy nem valami kampányszerű dologról lenne szó, hanem igenis meg kell őrizni azokat az értékeket, ami megjelenik az épületekben, infrastruktúrában, stb. A modernizációs folyamat erősítése, infrastruktúra célirányos felújítása és ismételten kérték, hogy írjuk le ezt is, hogy kerüljön bele ebbe a 3-as pontba a vagyonvédelem fogalma. A következő a finanszírozásra vonatkozó. A többség véleménye feladatfinanszírozás kellene a települések érdekében. Társulások létrejöttét ösztönözni kell, mondja az 5-ös pontunk, mert a gyermeklétszám létszám ijesztő csökkenése arra figyelmeztet, hogy minőséget produkálni csak ilyen módon lehet. Nyilván közös munkaerők foglalkoztatásával, stb. Ehhez szervesen tartozik az, hogy a társulási központokat fejleszteni kell, ez is egy célirányos fejlesztés legyen, hogy jobb oktatási, kulturális szolgáltatást kapjanak azok, akik ilyen módon kívánják megoldani az oktatást. A társulási programok ugyanakkor mindenki számára elérhetők legyenek, ehhez többféle ajánlat volt, de úgy gondoltuk, ha ez fontos lehet, akkor nyilván majd meg fogják kérdezni a véleményünket. A szakképzés kérdésében arra a véleményre jutottunk, hogy célszerű lenne regionális szinten összehangolni, és akkor gyorsan be is fejezem, és nem kommentálom, a szakértői tevékenység fokozottabb igénybevételét javasoljuk. Minden intézménynek 4 évenkénti felülvizsgálatát szorgalmazzuk, továbbá hangsúlyoznánk, és a figyelemközpontjába állítanánk a szakértők felelősségét.

Köszönöm szépen.