Nagy Anna Magdolna

Regionális Integrációs Központok és bázisiskolák az Észak-alföldi Régióban

27 nagyannamagdolna

 1. A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés fogalmát az oktatási miniszter által kiadott 57/2002 OM-rendelet határozza meg, mely a 11/1994 MKM rendeletet módosította.

(Magyar Közlöny 143. sz./2002.)

„…(1) Az e rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b) – c) pontjának felsorolt iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató felkészítést (a továbbiakban képesség-kibontakoztató felkészítés) szervez, melynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása folyik…”

(3) „… a képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik.

(4) „… a képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése az oktatási miniszter által – a közoktatási törvény 95.§-a (1) bekezdésének i) pontja alapján – kiadott pedagógiai rendszer alkalmazásával történik.

(Oktatási Közlöny 20./2003.)

(5) „… A képesség-kibontakoztató felkészítésben a tanuló a szülő írásban adott – a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó – egyetértő nyilatkozata alapján vehet részt…”

(7) „… A képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok legalább három havonta értékelik…”

A képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók után a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1-8. évfolyamára kiegészítő állami normatívát igényelhet, melynek összege 17000 Ft/tanuló (költségvetési tv. 24. Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladathoz b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása).

Az 57/2002. (XI. 18.) OM rendelet 39/E.§ (1) értelmében:

„… Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók (a továbbiakban: integrációs felkészítésben résztvevő tanulók), akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató felkészítésben…”

3) Az integrációs felkészítés, az általános iskola első és ötödik, illetve a szakiskola kilencedik évfolyamán indítható. Az integrációs felkészítés normatívája: 51000 Ft (költségvetési tv. 24. bd. Pontja szerint)

INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS = képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezése a %-os arányok figyelembevételével. (Legelőször a 2003-as tanévtől szervezhető meg az 1.-5.-9. évfolyamon.)

Hogyan lehet kiszámítani?

Azon tanulók száma - akikre vonatkozik a szülői nyilatkozat értelmében a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettség és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás – illetve, akikre nem vonatkozik. Ezen tanulók arányát kell nézni egy osztályon, illetve egy csoporton belül.

Ahol nem kívánnak élni az integrálás lehetőségével, ott a képesség-kibontakoztatás normatíváját igényelhetik 1-8. osztályig. Ahol megszervezik az integrációt – mert megfelelnek a %-os arányoknak – abban az esetben 1. és 5. évfolyamon 51000 Ft-ot igényelhetik azon tanulók után, akire a szülői nyilatkozatok alapján vonatkozik, hogy (mindkét) szülőjének nincs nagyobb iskolai végzettsége, mint nyolc általános, ill. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A köztes évfolyamokon (2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.) a 17000 Ft jár a tanulók után.

 1. Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat feladata az integrált nevelést felvállaló általános iskolák segítésében

Mint háttérintézménynek, az Országos Oktatási Integrációs Hálózatnak feladata az integrációs (együttnevelő) oktatást felvállaló intézmények tartalmi munkájának módszertani segítése. Ennek érdekében olyan intézményekkel kíván együttdolgozni, ahol a gyerek otthonról hozott tudását és kultúráját értékként kezelik, a szülőt, a családot, mint partnert vonják be az iskolai életbe, tudatosan törekszenek az oktatás ügyében érintett intézmények együttműködésére (óvoda, általános iskola, középiskola, családsegítő szervezetek, kisebbségi és helyi önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek).

A kiválasztás pályázat útján történt, jelenleg 4 régióban 45 bázisintézmény kezdhette meg a hálózaton belüli együttműködést.

Régió

Megye

Intézmény neve

Helység

Dél-Dunántúli Régió

Baranya

Általános Iskola

Gödre

Dél-Dunántúli Régió

Baranya

Konrád Ignác Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Kétújfalu

Dél-Dunántúli Régió

Baranya

Általános Iskola

Magyarmecske

Dél-Dunántúli Régió

Baranya

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Nagyharsány

Dél-Dunántúli Régió

Baranya

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola

Pécs

Dél-Dunántúli Régió

Baranya

Általános Iskola és Zeneiskola Egységes Oktatási Intézmény

Vásárosdombó

Dél-Dunántúli Régió

Somogy

Arany János Általános Iskola

Barcs

Dél-Dunántúli Régió

Somogy

Körzeti Közoktatási Intézmény

Darány

Dél-Dunántúli Régió

Tolna

Bátai Általános Művelődési Központ

Báta

Dél-Dunántúli Régió

Tolna

Óvoda és Általános Iskola

Decs

Dél-Dunántúli Régió

Tolna

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Gyulaj

Észak-Alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Nagysándor József Általános Iskola

Debrecen

Észak-Alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Közoktatási, Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Tiszacsege

Észak-Alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon

Polgár

Észak-Alföldi Régió

Hajdú-Bihar

József Attila Általános Iskola

Berettyóújfalu

Észak-Alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda

Pocsaj

Észak-Alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Általános Művelődési Központ

Körösszakál

Észak-Alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Nagyrábé

Észak-Alföldi Régió

Jász-Nagykun-Szolnok

Petőfi Sándor Általános Iskola

Jánoshida

Észak-Alföldi Régió

Jász-Nagykun-Szolnok

Recsky Klára Általános Művelődési Központ

Tiszabura

Észak-Alföldi Régió

Jász-Nagykun-Szolnok

Arany János Általános Iskola

Karcag

Észak-Alföldi Régió

Jász-Nagykun-Szolnok

Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola

Kunhegyes

Észak-Alföldi Régió

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Dancs Lajos Zenei Tagozatos Általános- és Zeneiskola

Nagyecsed

Észak-Alföldi Régió

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vasvári Pál Általános Iskola

Tiszavasvári

Észak-Alföldi Régió

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Rakovszky Sámuel Általános és Művészeti Iskola

Gávavencsellő

Észak-Alföldi Régió

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Petőfi Sándor Általános- és Zeneiskola és Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger

Észak-Alföldi Régió

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Árpád Fejedelem Ált. és Művészeti Iskola Komplex Szakszolgálati Intézet

Ibrány

Észak-Magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fazola Henrik Általános Iskola

Miskolc

Észak-Magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Lórántffy Zsuzsanna Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Ónod

Észak-Magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Körzeti Általános Iskola

Hejőkeresztúr

Észak-Magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Ózd

Észak-Magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Körzeti Általános Iskola

Baktakék

Észak-Magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ilosvai Selymes Péter Általános és Művészeti Iskola

Abaújszántó

Észak-Magyarországi Régió

Heves

I. István Általános Iskola

Hatvan

Észak-Magyarországi Régió

Heves

Általános és Zeneiskola

Mátraderecske

Észak-Magyarországi Régió

Heves

Petőfi Sándor Általános Iskola

Detk

Észak-Magyarországi Régió

Nógrád

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Tereske

Észak-Magyarországi Régió

Nógrád

Bartók Béla Általános Iskola

Bátonyterenye

Észak-Magyarországi Régió

Nógrád

Petőfi Sándor Általános Iskola

Salgótarján

Észak-Magyarországi Régió

Nógrád

Körzeti Általános Iskola és Óvoda

Litke

Közép-Magyarországi Régió

Budapest XIII. ker.

Csata Utcai Általános Iskola

Budapest

Közép-Magyarországi Régió

Budapest VIII. ker

Deák-Diák Általános Iskola

Budapest

Közép-Magyarországi Régió

Budapest XI. ker

Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

Budapest

Közép-Magyarországi Régió

Pest

Petőfi Sándor Általános Iskola

Csobánka

Közép-Magyarországi Régió

Pest

Damjanich János Általános Iskola

Gödöllő

A HÁLÓZAT STRUKTÚRÁJA

OOIH: Országos Integrációs Hálózat

(módszertani segítségnyújtás)

Bp. Báthory u. 10.

OM: Oktatási Minisztérium Miniszteri Biztosi Hivatal

(törvényalkotás)

Bp. Szalay u. 10-14.

Dél-Dunántúl

Pécs

Bázisintézmények (11)

 • régiós koordinátor
 • szaktanácsadók
 • kistérségi koordinátor

Észak-Alföld

Nyíregyháza

Bázisintézmények (16)

 • régiós koordinátor
 • szaktanácsadók
 • kistérségi koordinátor

Közép-Magyarország

Budapest (3)

Csobánka

Gödöllő

Bázisintézmények

 • régiós koordinátor
 • szaktanácsadók
 • kistérségi koordinátor

 

 

 1. Az integrációs felkészítést segítő pedagógiai rendszer szerkezete

 

KÖTELEZŐ ELEMEK

 

1. Integrációs stratégia kialakítása

 • Helyzetelemzés az integráció szempontjai, elvárható eredményei alapján
 • Célrendszer megfogalmazása
 • Két éves bevezetési terv elkészítése

2. Az iskolába való bekerülés előkészítése

 • Az óvodából az iskolába való átmenet segítése
 • Heterogén osztályok kialakulása a jogszabályoknak megfelelően

3. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése

 • szülői házzal
 • Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal
 • Szakmai és szakszolgálatokkal
 • Középfokú oktatási intézményekkel
 • Kisebbségi önkormányzattal
 • Civil szervezetekkel

Tanítást – tanulást segítő eszközrendszer elemei

Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek

 • önálló tanulást segítő fejlesztés
 • eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
 • szociális kompetenciák fejlesztése

Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek

Az integrációs elősegítő módszertani elemek

Műhelymunka – a tanári együttműködés formái

A háromhavonta kötelező kompetencia-alapú értékelési rendszer eszközei

Multikulturális tartalmak

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása

 1. Kik lehetnek bázisintézmények?
 • Azok az oktatási intézmények, amelyek kialakították az IPR (integrációs nevelés pedagógiai rendszere) komplex rendszerét oktatási programjukban
 • Majd a kialakuló jó gyakorlatnak köszönhetően és a kölcsönös tanulási jegyében képesek működő pedagógiai modelleket mutatni a hatékony együttnevelésről más oktatási intézményeknek.

Cél:

A bázisintézmények szegregációmentes integráló modellintézményekké váljanak.

Fejlesztés:

A komplex integrációs modell teljes kiépítése, egy szegregációmentes, minden gyereket egyformán érintő gyakorlat kialakítása

(Tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei)

 

Modellfejlesztés:

A modellfejlesztés az IPR-t működtető iskoláknak azokra a programelemekre épül, melyeket az intézmény már néhány éve sikeresen működtet (amelyek szerepelnek az IPR II. fejezetben az eszközrendszer elemei között).

 

Közösségfejlesztés:

Komplex IPR kiépítése tán az intézmény figyelmét a helyi környezet fejlesztésére fordíthatja. (Forrásteremtés, civil társadalom fejlesztés)

Olyan problémák esetén, amelyek kívül esnek az oktatási intézmény hatókörén – mint például a települési szegregáció -, érdemes a kezelésben közösségfejlesztői szerepvállalással közreműködni.

 1. Hogyan jelenik meg a bázisintézmények programjában a miniszter által kiadott pedagógiai rendszer egyes eleme?

  

Óvoda-iskola közelítése

Berettyóújfalu

„Csicsergő napok” – tanórán kívüli szabadidős programok az alsó tagozatos és a leendő elsős gyerekeknek. (folyamatosan a tanév során)

Nagyecsed

Lassított ütem az első osztályba bekerülő gyengébb képességű tanulóknak

Pocsaj

Óvodai beilleszkedést segítő modul (családbevonás)

Családi Koordinátor Óvoda – iskolaátmenet (iskolai szocializációt segítő osztályok)

Debrecen

Gárdonyi Géza Ált. Iskola

(eltérő tanterv szerinti iskolával való együttműködés)

Szűrés!!!

Nagyrábé

Iskolai beilleszkedés elősegítése (szülői házzal való kapcsolat már az iskolába bekerülés előtt)

Jánoshida

„ESÉLY-program” sikerélmények biztosításával, a gyermekek pozitív önértékelésének támogatásával, a családdal való szorosabb kapcsolat kiépítésével, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben örömtelivé tenni az iskolai életet, megkönnyíteni az óvoda-iskola átmenetet.

Megjegyzés: A táblázatban szereplő intézmények kiragadott példák, a bázisintézmények mindegyikében jelen van az óvoda-iskola átmenet valamilyen módon való kezelése.