Kissné Takács Erika

Az ÓVODA szekció összefoglalója

kissnetakacserika

Tisztelt Kollégák!

Szeretettel köszöntök mindenkit a konferencia harmadik napján. Az óvodai szekció a minőségi munkavégzéssel, a minőségfejlesztés óvodai gyakorlatával, aktuális problémákkal és megoldási lehetőségeivel foglalkozott. Öt előadást harminc-ötven fő hallgatott váltakozó létszámban, de az előadásokat minden esetben konstruktív párbeszéd, vita, ajánlások megfogalmazása követte. Kovácsné Czinku Katalin, Debrecen városi nevelési tanácsadó gyógypedagógusa egy vizsgálati eljárás tükrében mutatta be a tanköteles korú gyermekek mozgásfejlettségét. Az értékelt adatok alapján a szekcióban résztvevők azt fogalmazták meg, hogy egyrészt szükség van a megfelelő céllal végzett tervszerű, rendszeres fejlesztésre, szükség esetén a megfelelő felkészültségű speciális szakember bevonására. Másrészt javasolják, hogy szakemberek foglalkozzanak az óvoda-iskola átmenet problémakörével, az átmenet megkönnyítése érdekében.

Másik előadó, Kelemen Lajos főiskolai adjunktus volt A fejlesztő programok óvodai alkalmazási lehetőségeit vizsgálva az óvodákban alkalmazható – a gyermek megismerését célzó – mérési eljárásokról szólt. Összehasonlító elemzésekkel hívta fel a figyelmet a tudatos módszer- és eszközválasztásra, a fejlesztés feltételeinek átgondolására.

 

Balogh Éva előadásában hangsúlyozta a szakértők, óvodapedagógusok felelősségét abban, ahogyan felismerik, értik az óvodás gyermek jelzéseit különböző átélt stresszhelyzetek után, hogy segíteni tudják őket e negatív élmények feldolgozásában.

 

Petránné Képes Gizella óvodavezetői szemmel mutatta be partnerközpontúan működő óvodáját. Hangsúlyozta, hogy a partnerközpontú működés kiépítése ugyan törvényi kötelezettség, de számtalan előnyét felsorakoztatva igazolta annak létjogosultságát. A szakértő kollégákat megkérdezve egyértelműen kiderült, a kételkedők a Comenius Programot még nem építők köréből kerülnek ki., ezért javasoljuk a kiépítés további támogató segítését. A jelenlévők közül minden Comeniust építő szakértő meggyőződéssel szólt a partnerközpontú működés előnyeiről és fontosságáról.

 

Dr. Deliné dr. Fráter Katalin főiskolai tanár a pedagógiai értékelés helyét az óvodai nevelésben szintén szakértői aspektusból közelítette. A vita során megállapítást nyert, hogy az óvodákban folyó pedagógiai munka európai szinten elismert. Az esélyegyenlőség megteremtéséért a háttérben azonban óriási erőfeszítés húzódik meg. Az energia nagy részét a feltételek megteremtése viszi el. Van, ahol a központi normatíván túl csak az óvodák számára az utóbbi időben igen szűkösre szabott pályázati lehetőség ad reményeket. Sok helyen, különösen a kistelepüléseken dolgozó pedagógusok küszködnek nehéz körülményekkel az erőn felüli elvárásoktól és feladatoktól. A nagy létszámtól (32-36 fős csoportok), a többfunkciós feladatellátástól. Van olyan, hogy az egy személyben felelős óvodavezető, a beszerző, az élelmezésvezető és az óvodapedagógus a csoportban egy személy, mindezt közalkalmazotti besorolás szerinti bérért és reggeltől estig csinálja. A továbbképzéseken való szűkös részvételi, korlátozott kitekintési lehetőségektől is szenvednek költség és szervezési okok miatt az igen jó szakemberek, s a szakértői feladatok vállalása és ellátása területén megoldatlan szervezési gondok miatt.

Az óvodai szekció javasolja a törvényesség ágazati szintű központi ellenőrzését, különös tekintettel a csoportonkénti gyermeklétszám felső határának betartására, a kötelező eszköznormában foglaltak megteremtésére. Javasolja a kistérségi társulások létrehozásának támogatását, a továbbképzés, hozzáértő szakértés, szaktanácsadás megismerési, megválasztási lehetőségeinek megteremtését, az erőforrás növelését, és intézményhez juttatását. Erre vonatkozóan a plenáris előadáson ígéret hangzott el, bízunk benne, hogy az ígéret megvalósításra is kerül. Köszönöm szépen a figyelmet.