Mandák Csaba

A NEVELÉSKÖZPONTÚ ISKOLA szekció összefoglalója

mandakcsaba

A konferencia szervezői azt kérték tőlem, hogy próbáljam röviden, tömören összegezni a szekció munkáját ajánlásunk megfogalmazásával, amely így szól:

Legyen végre nevelésközpontú a magyar közoktatás!

Tulajdonképpen az első mondatom után be is kellene fejeznem ezt az összegzést, hiszen ezzel a lényeget már elmondtam. De hadd írjak még néhány gondolatot az elmúlt három nap beszélgetéseiről, együttgondolkodásáról!

A tavalyi konferencián még a „Tanórán kívüli tevékenység” volt a szekció címe, bár mi már akkor is úgy éreztük, hogy sokkal tágabb értelemben beszélünk azokról a tevékenységekről, melyek meghatározók a gyerekek nevelése szempontjából. Tavaly középiskolás diákokat hívtunk meg, hogy mondják el ők is a véleményüket, osszák meg velünk érzéseiket arról a közegről, ahol mindennapjaik jelentős részét töltik. Tiszteletre méltó őszinteséggel, kritikával és udvariassággal mondták el véleményüket.

Az idén mi mentünk a gyerekek közé, amiért ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorlóiskolájának, akik lehetővé tették számunkra egy játék megrendezését. A „80 perc alatt a Föld körül” című játékról Bányai Sándor szabadidő-szervező szakember részletesen beszámolt, de annyit hadd mondjak el, hogy mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, gyerekek, szülők, az iskolában oktató és a konferencián résztvevő pedagógusok egyaránt.

A csütörtöki szekcióprogram egészét a játék tette ki. A programot másnap az előző napi rendezvény eseményeinek, tanulságainak felidézésével folytattuk. (Ahogy már említettem Bányai Sanyi barátom erről részletesen beszámolt.)

Dr. Karikó Sándor, főiskolai tanár előadását hallgattuk meg ezt követően a nevelés társadalmi alulértékeltségéről. A felvetett gondolatok valószínűleg egyenként is megérdemelnének egy-egy önálló szekciót.

A hátralévő két órát Vekerdy tanár úrral töltöttük, aki a tőle megszokott körültekintéssel, megalapozottsággal és vitalitással beszélt, beszélgetett velünk a NEVELÉSRŐL. Remélem, hogy gondolatai ugyanolyan élményt jelentenek az Önök számára, mint nekünk, akik személyesen hallgathattuk végig!

A konferenciát lassan bezárjuk, elindulnak haza a vendégek, a résztvevők Mint az utóbbi időben már több alkalommal, most is felsorakoztattuk azokat a nemzetközi és hazai kutatási eredményeket, tapasztalatokat, amelyek mind-mind azt hangsúlyozzák, hogy nem az értelmi, hanem az érzelmi intelligencia kibontakozása a meghatározó gyermekeink felnőtt létre való felkészítése szempontjából. Az érzelmi intelligencia kibontakozásának segítsége viszont egy teljesen más szemléletet és más módszertani eszközöket kíván, mint amilyennel jelenleg dolgozunk. Ezt a fajta szemléletváltást a közoktatásban nem lehet egyes pedagógusok képzésével, meggyőzésével elérni. Pedagógus közösségeket kell megérintenünk ezekkel a gondolatokkal! Tantestületek komplex képzésével, több napos közös tréningekkel kell elindítani azt az együttgondolkodást, ami elvezethet a közoktatás egészének szemléletváltásához.