Szabó Imre

A 4. szekció programja

4.szekció Szabó Imre2

A gyógypedagógiai szekció vezetőjeként köszöntöm a konferencia résztvevőit. A szekcióban kiemelt téma a fogyatékos és ép tanulók együttnevelése volt, és hogy ebben milyen szerepe van a gyógypedagógiai szakértőnek. A szekció munkájában 25-en vettek részt, és jó néhányan voltak akik mind a három konferencián részt vettek és magnak számítanak ebben a dologban. Amit szomorúan kellett megállapítanom, és amikor a témát választottuk, akkor abban reménykedtem, hogy a konferencia résztvevői közül azok, akik a normál pedagógiával foglalkoznak, talán kíváncsiak lesznek erre a témakörre, szomorúan tapasztaltuk, hogy az első délután egy fő volt, aki nem gyógypedagógiai területen dolgozott, a második nap meg sem mertem kérdezni, hogy hányan vannak olyanok, akik más területről érkeztek. A szekció ülésen egy országos felmérés tapasztalatait osztotta meg velünk Dr. Salné Lengyel Mária az OKÉV tudományos munkatársa, majd Kostenszkyné Lévai Erzsébet a Hajdú-Bihar megyei Gyógypedagógiai Központ igazgatója a felmérés eredményeivel egészítette ki az országos képet. Mindketten beszámoltak arról, hogy elég nagy a káosz ezen a területen, komoly törvényességi és szakmai problémákat jeleztek a felmérések. Hogy csak néhányat soroljak fel. Szakértői javaslat hiánya, az alapító okiratban nem szerepel ez a tevékenység, a pedagógiai program nem tartalmazza az ezekre a tanulókra készült fejlesztő programot. Nem kap semmiféle pedagógiai többletszolgáltatást a sérült gyermek akit beintegrálta az épek közé.

A második napon Pásztorné Gottfried Éva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese a borsodi tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal, és az eedeményes integrációban nagyon fontos szerepet játszó, utazó gyógypedagógusnak a feladatáról tartott videofilmmel egybekötött előadást. Befejezésként próbáltuk összegezni, hogy melyek azok a szakmai feltételek, amelyek az eredményes együttneveléshez elengedhetetlenek. A szekció ehhez kapcsolódva, a gyógypedagógiát foglalkoztató aktuális témakörökben megfogalmazta az állásfoglalását. Az egyik, hogy szükségesnek tartjuk, hogy az Oktatási Minisztérium a területi OKÉV-ek közreműködésével gyógypedagógiai szakértők bevonásával rendeljen el egy országos szintű szakmai és törvényességi vizsgálatot az együttnevelés témakörében. Javasoljuk a fenntartóknak, hogy az eredményes integráció érdekében alakítsanak ki ellátási körzeteket, bázisiskolák kijelölésével szakmai módszertani központokat hozzanak létre.

Bővíteni szükséges az együttnevelést segítő utazó gyógypedagógusi hálózatot. Javasoljuk a pedagógusképző intézményeknek, hogy hallgatói minimum egy féléven keresztül ismerkedjenek meg az integráció témakörével. A következő javaslatunkkal nagy valószínűséggel nyitott kapukat döngetünk. Tavalyis megfogalmaztuk ezt, de annak ellenére, hogy a Sió úr ígéretet tett, de ennek a problémakörnek a megoldására kérték a kollegák, hogy az állásfoglalásban jelenjen meg, hogy kérjük hogy a minőségfejlesztésben résztvevő kollégákat ne a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítésből kelljen finanszírozni, hanem már jövő januártól kapjanak az iskolák külön keretet arra, hogy a minőségfejlesztésben résztvevő kollégákat tudják finanszírozni. Nagy vihart kavart a gyógypedagógia területén a különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótléknak a bevezetése.

Ez most szeptembertől került bevezetésre, és a gyógypedagógia területén dolgozóknak csak egy szűk területét jelenti a pedagógiai szakszolgáltatásban résztvevő kollegákat érinti pozitívan. Ezzel kapcsolatosan megkértek a szekció tagok, hogy jelezzem, hogy az ágazati minisztérium ennek a kezelésében működjön közre. A gyógypedagógus, ha pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben dolgozik, a különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék összege a pótlékalap minimum 70%-a lehet. Ez most 11700 Ft. Abban az esetben, ha ez a gyógypedagógus egy iskolában dolgozik, akkor neki a gyógypedagógiai pótlék jár, amelynek a minimuma 2900 Ft.

A két összeg között jelentős különbség van, óriási feszültséget jelent az intézményben, illetve a gyógypedagógia területén. ennek olyan következménye is lesz, hogy tovább fog romlani a gyógypedagógiai nevelést folyatató intézményekben a szakképesítettek aránya, mert sokkal csábítóbb lesz anyagilag is pedagógiai szakszolgálati intézményekben dogozni.

Kérjük a jogszabály módosítását. Illesse meg ez a pótlék a nevelési oktatási intézményben dolgozó gyógypedagógusokat is. Végezetül az első napon halottunk a továbbtanulással kapcsolatos adatbázisról, itt szeretném jelezni a minisztérium felé, hogy amikor elkészült ez az adatbázis, elfeledkeztek arról, hogy a gyógypedagógia területén vannak sajátos iskolaszerkezetben működő intézmények. A közoktatási törvény módosítása alapján lehetőség van előkészítő szakiskola létrehozására, indítására, értelmi fogyatékos gyermekek számára kilencedik, tizedik évfolyamban. Több helyen kértünk már információt, hogy a KIFIR-ba akkor mi hol találjuk magunkat, eddig nem sikerült a megfelelő információkat megkapnunk ahhoz, hogy mi hol kódoljuk be magunkat, hova tartozunk. Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani.