Dr. Polonkai Mária

A 6. szekció programja

6.szekció Polonkai Mária

A szekcióban a tankönyv mellé még két témát csatoltunk. A tantervet, pontosabban a kerettantervektől eltérő terveknek az akkreditálási folyamatát, illetve a pedagógus-továbbképzések akkreditációjával, valamint az ezeken belül a pedagógusok rendelkezésére álló lehetőségekkel foglalkoztunk. Ez a három tényező a közoktatásnak, illetve a pedagógiai folyamatnak a három olyan eleme, amely a többihez képest objektíven megítélhető. Tulajdonképpen mindegyik célja az, hogy a közoktatás minősége javuljon, hiszen ezek az akkreditációs eljárások gyakorlatilag egyfajta minőségi garanciaként szerepelnek.

Mindegyik témával kapcsolatban elhangzott számos kérdés és vélemény. A pedagógus továbbképzéssel kapcsolatban – a dolog jellegénél fogva – inkább egyedi problémák hangzottak el, nem annyira általános észrevételek a rendszer egészével kapcsolatban, hiszen ezek a problémák a szakértő és a nem szakértő pedagógusok munkavégzésének a feltételeit érintik.

A kerettantervtől eltérő tantervek akkreditációjával kapcsolatban azt kell elmondani, hogy egyelőre nagyon kevés intézményt és nagyon kevés pedagógust érint. Az eddig akkreditált tanterveknek a száma tízegynéhány, az eljárásrend, illetve a rendelkezésre álló lehetőségek mellett az egyik legfőbb probléma – ami kérdésként is felvetődött –, hogy hogyan derül ki ma egy iskoláról az, hogy nem a kerettantervek szerint működik. A kerettanterveken alapuló helyi tantervek bevezetésekor nem volt olyan programszerű szűrés, mint ami annak idején a NAT alapú helyi tanterveknél volt. Azt lehet mondani, hogy véletlenül derülhet ki egy intézményről az, hogyha nem a kerettantervei jogszabályban foglaltaknak megfelelően működik.

A harmadik téma a tankönyvek akkreditációja volt. Ez volt az a téma, ami az érzelmeket felkorbácsolta, időnként az indulatos hozzászólásokig. Különböző optikán át láthatták a kollégák a szekcióban ezt a kérdést. Az egyik a kiadóknak az álláspontja volt, a másik a tankönyv és taneszköz bizottság álláspontja volt. Ez a kettő nem feltétlenül esett egybe. Egyetértés volt abban, hogy a jogszabályi háttér meglehetősen hiányos. Olyan joghézagok találhatók ebben a rendszerben, amit feltételezünk, hogy a különböző célok, érdekek mentén majd változni fog.

Azt remélem, hogy mindenki, aki ennek a szekciónak a munkájában részt vett – még akkor is, ha nem sikerült az idő rövidségére való tekintettel minden problémát megbeszélni –, hasznos információkkal és benyomásokkal távozott a szekció munkájából. A szervezőknek megköszönöm a technikai segítséget, minden adott volt ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és nyugodt munkát végezhessünk.