Vargáné Szabó Györgyi

Az 1. szekció programja

1.szekció Vargáné Szabó Györgyi

Tisztelt Konferencia! Kedves Kollegák!

Az óvodai szakemberek szekciójában hat előadás hangzott el, melyet 30-60 résztvevő hallgatott meg.

Az első előadás aktualitását az értékfelfogásban végbemenő változás, hangsúly eltolódás adja, amellett, hogy vannak örök érvényű értékek, mint a tisztesség, becsületesség. Nő a teljesítmény centrikusság, csökken az egymásra figyelés. A változás, átalakulás folyamatában fokozottan tisztán kell látni, hogy mi az óvoda feladata. Miért? Azért, mert az óvoda azaz intézmény, ahol a gyereket életre szólóan meghatározó benyomások érik.

Az előadás címe:

Az erkölcsi nevelés feladatai az óvodában a 21. században az Óvodai nevelés országos alapprogramja szellemében

Előadó: Deliné Dr. Fráter Katalin. Tanár, Debreceni Egyetem

Az előadásban hangsúlyt kapott:

 • az erkölcsi érzelmek erősítése,
 • a viselkedési normák,
 • a világos szabályok állítása, amely megmutatja az
 • önkifejezés, önérvényesítés lehetséges határait,
 • hazaszeretet átélésének szükségessége, tevékenységeken, ünnepeken keresztül

Az előadás eredményeként megfogalmaztuk első ajánlásunkat:

1. Az óvodai műveltségtartalmat hordozó tevékenységekben erősebben jelenjenek meg az erkölcsi érzelmeket hordozó tartalmak.

A második  előadás A gyermek jogairól szólt, melyekről Lampertné Zákonyi Judit (óvodavezető Siófok, tanácsadő Horváth & Dubecz Oktatási Tanácsadó) beszélt. A szükségletek oldaláról közelítette meg a témát.

A gyermeknek joga, nekünk pedig biztosítani kell az:

 • egészséges, biztonságos környezetet,
 • énfejlődés optimális feltételeit,
 • érzelmi biztonságot,
 • erőszak elleni védelmet,
 • önkiteljesedés, elismerés iránti vágy teljesülését,
 • ön és társelfogadás, pozitív énkép kialakulásának feltételeit.

A harmadik előadás  aktuális témájával sok érdeklődőt vonzott.

Címe: Ellenőrzés, értékelés, mérés, minőségbiztosítás a nevelési programban, szakértői aspektusból.

Előadó: Vargáné Szabó Györgyi. óvodavezető Debrecen, tanácsadó Horváth & Dubecz Oktatási Tanácsadó

Az előadó beszélt arról, hogy mi az ellenőrzés, elemzés, értékelés, mérés, milyen, az óvodákban meglévő  szabályozó dokumentumok tartalmaznak ma ezekre előírásokat, mi a dokumentumok hierarchiája és koherenciája.

Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a nevelési programok milyen tartalommal egészüljenek ki, milyen kritériumokat célszerű meghatározni.

Az előadó beszélt a szakértői vizsgálódás korlátairól, lehetőségeiről és szabályairól.

Az előadás kapcsán többen elmondták, hogy bizonytalanság van a nevelési programok módosításának ideje körül, ezért megfogalmaztuk

második ajánlásként, hogy:

2. Kérjük, hogy az OM adjon ki állásfoglalást arról, hogy mikorra kell a módosított óvodai programoknak elkészülni.

A partnerközpontú működés és a teljeskörü minőségirányítási rendszer kiépítésének tapasztalatairól nem pedagógus szemmel Dr. Papp László tanácsadó beszélt.

Bemutatta egy óvoda eddigi tevékenységét. Megmutatta, hogy mit tettek annak érdekében, hogy a jövőképük felé haladjanak, közben nőjön a partneri elégedettség, javuljon az elvárások szerinti a működés.

Az ötödik előadás címe: Tanácsadói attitűd és kommunikáció, előadó Vargáné Szabó Györgyi.

Három kritérium köré csoportosítva mutatta be a kívánt tanácsadói magatartást: Kommunikáció, szakmaiság és hitelesség.

A szekció utolsó előadásában Az Országos óvodai projekt tapasztalatait osztotta meg velünk Tóth Valéria előadó, OKÉV igazgató helyettese.

A projekt céljai:

 • Az óvodai nevelés legfontosabb dokumentumaiban mennyiben tükröződnek az alapprogram irányelvei, a napi gyakorlatban az alapprogram fő céljai hogyan valósulnak meg.
 • Az óvoda adatairól, működéséről, tárgyi, személyi feltételeiről információ szolgáltatása a helyi és központi döntéshozóknak.
 • Az óvoda felé milyen fenntartói és szülői elvárások vannak, ezek nem viszik-e el az óvodát az alapprogrammal ellentétes irányba, (iskolásítás)?
 • Szociológiai vizsgálat az óvónők és technikai dolgozók munkakörülményeiről.
 • A helyi program és az alapprogram egyeztetése, viszonyuk elemzése.
 • A helyi programban leírtak és a gyakorlat koherenciája.

Az ismertetés sok érdekes információt adott. A beszélgetés kapcsán ajánlásokat fogalmaztunk meg!

3. Az Országos óvodai projektből készülő kiadványt minden óvoda kapja meg. Javasoljuk, hogy a kötet a vizsgálati anyagokból kiemelt mintát is tartalmazzon.

4. Az utóbbi években sajnálatosan gyakorlattá váló óvodai összevonások nagyon sok gondot vetnek fel. Kérjük és javasoljuk hogy az OM határozza meg azt a csoportszámot, aminél nagyobb óvodát nem lehet létrehozni. Ez az intézkedés meggátolná a mamut intézmények 30-60 csoportos óvodák létrehozását.

Köszönöm a figyelmet.