Dr. Szenes György

A 3. szekció programja

Szenes György

Tisztelt kolleganők, kedves kollégák, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, a legbátrabbakat, a legkitartóbbakat, akik a konferencia harmadik napján is hajlandók szekcióvezetői beszámolókat meghallgatni. Mivel a mi szekciónk iskolatípusra szerveződött, ezért nem volt olyan egységes, mint az eddigi nyolc szekció. Nagyon komolyan, egymást becsülve, jól dolgozószekció volt. Velem nem is lehet másképpen. Nagyon jól éreztük magunkat, kicsit hosszúra nyúlt, elnézést kérek a szekciótól, egy kicsit túlbeszéltük a témát. Volt hogy százan voltunk a szekcióban.

Néhány szót minden előadásról. Szerénytelenül magammal kell kezdenem, mert én tartottam a bevezető előadást. Egy modulrendszerű szakképzés vízióját rajzoltam fel, amelynek a lényege az, hogy mindenkit addig képezzünk, ameddig az agya bírja, senkit ne engedjünk ki végzettség nélkül, szakképesítés nélkül az iskolából. Azt gondolom, hogy ez bármelyik PHARE programba ajánlható, annál fontosabbat én nem tudok elképzelni, minthogy a munkaerő piacon csak szakképzett emberek legyenek, mert azok nem tudják eladni a munkaerejüket, akiknek nincs megfelelő piacképes szakképesítésük. Nagyon fontosnak tartom az informatikát, a nyelvtanulást, a jogosítványt, mindent ki lehet tűzni a zászlóra, de szakképesítés nélkül nem lehet fiatalokat kiengedni az iskolarendszerből.

A második előadás Pallás Gyuri a szomszédból a Bethlen szakközépiskolából tartotta, igen érdekes diákvállalkozásokról szóló beszámolókról tartott, amelyet az ő iskolája csatlakozva európai programokhoz és a Young Enterprises program keretében egy igazán profi módon működtetett iskolai vállalkozás sorozatot folytatnak, ahol az üzleti terv készítésétől az egész vállalkozásmenedzselésig a működtetésen keresztül a végén a felszámolásig mindent végigjátszanak egy tanév alatt., méghozzá elég komolyan.

A következő előadónk Kaposi József volt, az érettségi rendszerrel kapcsolatosan folytatta mindazt, amit a plenáris ülésen elmondott. Rengeteg olyan apró kérdés van, amelyik megoldatlan, felvetődött az emelt szint megtartása, hány tanóra pluszban, mit jelent ez tanár szempontjából, milyen lehet a szintemelő vizsga. Számos olyan probléma, amely részben jogszabállyal rendelkezik, részben még nem. Én arra kérem Önöket, hogy azok a részletes követelmények, amelyek információim szerint már kint vannak jó néhány iskolában, ezek nem véglegesek, kérjük itt hogy nagyon komoly véleményekkel próbáljunk a jobbítás irányába hatni, hogy 2005-ben zökkenőmentes érettségi vizsgát tudjunk tartani.

Fedor Mihály úr két fontos dologra tett ígéretet. Egyrészt az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai és vizsgáztatási követelményeit megpróbálják valahogy összerázni. Ezt nagyon melegen üdvözölte mindenki. Továbbá a szakmai előkészítő 21 tantárgy érettségi vizsgatantárgynak is a követelményrendszere is hasonlóan a közismeretiekhez kidolgozásra kerülnek.

Ezután szakértői előadások voltak, Kocsis Lóránt és Pótsay Csaba részéről. Alapvető gondokat mondtak el a szakértők létével kapcsolatosan, a szakértői egyesületek működési feltételrendszerének abszolút hiányáról. Erről érdemes lenne a következőkben többet beszélni.

Dr. Simon István a kollégiumi nevelés alapprogramjáról szólt, én azt hittem, hogy ez az idei slágertéma, de a szokás szerint ez is késik. Arról volt szó, hogy valamikor az előző tanévben évben megjelenik és ebben a naptári évben meg kell csinálniuk a kollégiumoknak a saját pedagógiai programjukat ennek alapján. Fellélegezhetünk, vagy szomorúak lehetünk. Nem kell, tudniillik nincs kész az alapmunka. Ezt követően egy év áll majd rendelkezésükre a kollégiumoknak, a pedagógiai programjuknak a kidolgozására. Két általános megjegyzést az itt jelenlévő előadókhoz, a szervezőkhöz szeretnék mondani. Nagyon szép ez a kivetítés, akár Powerpointos előadás, akár írásvetítő, imádjuk a technikát. Nem is mondhatok villamosmérnök létemre mást. Próbáljuk kímélni a hallgatóságot ha lehet olyan mennyiségű és minőségű fóliákat próbáljunk itt bemutatni, ami egy negyvenperces előadásban feldolgozható mennyiségű és látható minőségű. Én azt hiszem eléggé árnyaltan fogalmaztam, megpróbáltam kellő tisztelettel. Fel kellene hívni a szervezőknek a jövő előadóit, hogy olyan minőségben mutassanak be és olyan minőségben, ami egy ilyen közönséghez és hallgatósághoz méltó.

A másik inkább Torma Nándor úrhoz szól, mert ő van a minisztériumból, az az egyeztetések kérdése. Az alaphelyzet az, hogy szinte mindenki örül annak, hogy mérések, értékelések országos szinten is elindulnak Magyarországon, mert végre egzakt képünk lesz arról, vagy nem lesz, de reméljük hogy lesz, hogy milyen bemenő szinttel érkeznek a gyerekek, tizedik osztályban mekkora a hozzáadott érték, mennyire rontottuk el őket, egyáltalán mi történik az iskolában.Kilencedik osztályban meg lehet mérni, hogy mivel jönnek az iskolából. Kérjük, hogy ezeket a méréseket próbálják koordinálni. Ma ha bemegyünk egy középiskolába, ott már csk mérés folyik. Mér a minisztérium, méretnek az OKÉV-ból, méretnek a pedagógiai intézetekből, méret a Nemzeti Szakképzési Intézet. Így elég nehéz dolgozni. Regionálisan kellene egyeztetni ezeket a méréseket.

Végezetül nagy örömmel vettük, hogy a nyolc szekció után volt egy kilencedik is. Aki ezen este részt vett, az nagyon kellemesen érezte magát. Azok vették csak zokon, akiket éjfél tájban kipateroltak. Nagyon kellemes és jó volt a szervezés. Én nem debreceni polgárként köszönöm a meghívást, a jóltartást. Jövőre veletek újra ugyanitt. Köszönöm szépen.