Hajdúné Dr. Csabai Éva

Megnyitó

Tisztelt Elnökség! Tisztelt Konferencia!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Debrecen Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, vezetése és önkormányzati testületei nevében és képviseletében. Polgármester úr – sajnos más irányú elfoglaltsága miatt – nem tud részt venni ezen a konferencián, ezért engem kért föl, hogy az ő üdvözlését és köszöntését is átadjam.

Örömmel teszem, hiszen Debrecenben, amikor konferencia szervezésére kerül sor, mindig lehetősége van a városnak a bemutatkozásra. Itt most a statisztikai adatok tükrében több mint 350-en – ahogyan Bényei Sándor elmondta – veszünk részt ezen a szakmai tanácskozáson. Azt is tudom, hogy az országnak szinte minden részéről érkeztek, és talán ez bátorít fel engem arra, hogy néhány rövid gondolat erejéig bemutassam Debrecent az Önök számára. Azért is, hogy érzékeltessem, az elkövetkező három napot a szorgos szakmai munka mellett milyen vendégszerető városban tölthetik el. Debrecen az ország második legnagyobb lakónépességű városa. Közel 220 ezren lakják, és máris örömmel teszem hozzá, hogy ebben benne van az a fiatalság, - az óvodástól az egyetemi hallgatóig – akikért, és akiknek az érdekében az Önök tanácskozása a napokban történik, és akiknek az érdekeit Önök teljes szakmaisággal képviselik. Debrecen nemcsak egy tradicionálisan diákváros, hanem törekszik a régi elnyert címek mellett, a szó legnemesebb értelmében vett cívis-város jelző mellett, olyan továbbiak elnyerésére is, mint pl. „Debrecen, a találkozások városa”, „Debrecen, a fiatalok városa”. Debrecen régióközpont is, tehát regionális szerepkörű város is, és amikor ilyen konferenciákat vállal föl, akkor nemcsak Debrecen közoktatását, hanem a térség fiataljait ellátó települések közoktatás-szolgáltatásának ügyét is képviseli.

A megyeszékhely történelmi hagyományairól nem szeretnék túl bőven beszélni. A város napjainkban is megtalálható értékei nagyon régre nyúlnak vissza, és a most már újraéledő gazdaság gyökerei is Debrecennek erre a hagyományrendszerére épülnek. A városban egyre több multinacionális cég telepedik meg, éppen szellemi infrastruktúrájára alapozva. A fejlett technika, a termelés és gyártás igényli az egyetemek, főiskolák által kibocsátott, a tudaományos-technikai újdonságokra éhes magas szakmai tudást. Debrecen – amellett, hogy még várja a befektetőket, és egyre inkább szeretne fejlődni ezen a területen, figyelmet fordít a kereskedelem, a turizmus fejlesztésére is. A szlogennel így van összhangban, hogy egyúttal a „Találkozások városa” és a „Konferenciák városa” is.  A kálvini reformáció szelleméből fejlődik ki Debrecenben egy sajátos magyar öntudat, amely egy európai értékű iskolázottság felé halad, és abból is gyökerezik. Debrecen, mint a protestantizmus egyik fellegvára, már évszázadokkal megelőzően is felismerte, hogy az Európához való kapcsolódás, a kapcsolatok rendszere mennyire fontos. Ezek az értékek visszahozhatók ebbe a városba, erre a vidékre, vagy ha úgy tetszik, Magyarországra. Debrecen fontos szerepet vállal Magyarországon ebben a régióban, és igyekszik ennek a régiónak újra teljes értékű központjává válni. A magas szintű humán infrastruktúra biztosítása érdekében 2000. január 1. óta egységes Debreceni Egyetem működik a városban.  Az egyetemnek közel 20 ezer hallgatója van, 1500 oktatóval, amely a korábbi 7 felsőoktatási intézményt integrálja. Megtalálható a városban a zeneművészet, a természettudományok, bölcsészettudományok, orvostudomány, közgazdaság tudomány, jogtudomány, műszaki tudományok oktatása – szinte teljes körű ez a skála.  Nagyon fontos, a szellemi élethez hozzátartozó nemcsak az oktatás, hanem a kutatás, tehát a tudományos innováció fejlődése is. Debrecen kutatóintézetei szintén világhírűek és jelentősek, mintegy 1800-an dolgoznak Debrecen kutatóintézeteiben. A régióközpont itt is érvényesül, hiszen 3 megyére terjed ki ennek a szerepköre a Tudományos Akadémia Debreceni Bizottsága, és a debreceni Atommagkutató Intézet révén is. Debrecen természetes regionális központ szerepét erősíti a szellemi centrum jelleg mellett a kulturális kisugárzása is. Egyedülálló kulturális értékekkel dicsekedhet a város. Nem sorolom föl Önöknek, csupán remélem, hogy ha idejük engedi, föl tudják keresni a Déri Múzeumot. Munkácsy Mihály nagyjelentőségű és gyönyörű festményeit, a trilógiát – a Krisztus Pilátus előtt, az Ecce homo, és a Golgota című képeket. Vendégei lehetnek a Csokonai Színháznak, amely a nyári színházzal és a Vojtina Bábszínházzal színvonalas műsorokkal szórakoztat. Debrecen az önkormányzat támogatásával arra törekszik, hogy mind a nyári, mind az őszi időszakban a legkülönfélébb rendezvényeket fesztivállá szervezve nyerje meg a kultúra iránt fogékony látogatókat Debrecen városának. Ez segít abban, hogy aki idejön, el tudja fogadni a debreceni embert, Kelet-Magyarországnak ezt a sajátos miliőjét. Megemlítem a zenei rendezvényeket, a Bartók Béla Kórusfesztivált, a Katonazenekari Fesztivált. Azt az idegenforgalmi látványosságot sem hagyhatom ki, amely Virágkarnevál címen kapott nagyon jelentős helyet és szerepet Debrecen életében. Debrecen a konferenciák városaként mind a tudományos, mind a kulturális, mind a különböző szakmai területek számára lehetőséget nyújt, hogy azok legszínvonalasabb tevékenységet végző képviselői, elhivatottjai találkozhassanak. Kölcsönösen kicserélhessék gondolataikat, elmondhassák véleményüket és olyan újszerű megoldásokat, új programokat fogalmazzanak meg, amelyek a közös munkálkodásukat biztosan eredményessé teszi.  Ilyen ez a II. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia is, amely reményeink szerint hagyományteremtő céllal indult el az elmúlt évben, s bízunk benne, hogy ennek sora a következő években is tovább folytatódik. Ez a szakmai fórum, ahogy végiglapoztam a programszervezők által kibocsátott füzetet, rendkívül széles területét öleli föl az Önök szakmájának és hivatásának. Foglalkozik a Minőség a közoktatásban témakörrel, a tartalmi fejlesztések kérdésköreivel, az óvodák, iskolák, oktatási intézmények működési, szervezeti rendszereivel és nem utolsó sorban – és ezt szeretném kiemelni – a fenntartó közoktatás szolgáltató szerepével.

Mint önkormányzati tisztségviselő, napi kapcsolatom van a közoktatás-irányítással, az óvodák, iskolák, kollégiumok tevékenységével. Úgy vélem – a kormányzat erőfeszítései ellenére – objektív nehézségek, finanszírozási gondok miatt a közoktatás-szolgáltatás nagyon frekventált helyzetben van. Esélyt kínál azokhoz a törekvésekhez, amely a magyarság európai szerepét alapozzák meg, s mégis komoly problémákkal terhelt a közoktatás működtetése. A fenntartók sincsenek irigylésre méltó helyzetben. Van egy nagyon nehéz területe a tevékenységének, a pénzügyi finanszírozás, a fenntartásnak ez a nagyon kényes területe. Higgyék el, hogy a szándékok mindig egybeesnek, és amikor a jogos igényekhez igazodó elvárások pénzügyi szempontból nem teljesülhetnek, gyakran az önkormányzatok objektív körülményei hatására alakulnak így. Nem szándék kérdése, hanem adottság kérdése. A város képviselőtestülete és vezetése a debreceni közoktatási területen próbál lépéseket tenni annak érdekében, hogy erejéhez képest segítse a továbblépést. Meg kell említenem, hogy közgyűlésünk 2000 nyarán oktatási koncepciót és szakképzési koncepciót fogadott el. A tankötelesek száma, aránya Debrecenben is csökken, amelynek vannak negatívumai, hiszen az intézményi kapacitások esetében sokszor következnek be szűkítések. Ugyanakkor pozitívumként említhetem, még ha nem is a maximális igényeket kielégítő pozitívumként, hogy az önkormányzat az általa fenntartott oktatási, szociális és egyéb intézmények vezetői számára próbál valamilyen plusz anyagi elismerést is biztosítani. Nézzék el nekem, hogy a bevezető és a köszöntő ürügyén egy kicsit olyan területre tévedtem, amely igazából nem szakterületem, de tettem ezt annak érdekében, hogy hangsúlyozzam, mennyire fontosnak tekinti Debrecen városa és önkormányzata az Önök munkáját és tevékenységét.  Azt szeretném, és azt kívánom, hogy az elkövetkező napokban végezzenek nagyon hasznos és eredményes munkát, de szakítsanak időt arra is, hogy Debrecen városával ismerkedjenek. Még akkor is, ha itt most a főutcán körülményes a közlekedés. De építés nélkül nincs jövő, Önök is ennek érdekében fáradoznak. Ígérni ugyan nem tudok, csak a reményeimet fejezem ki, hogy a következő év konferenciáján ebben az időszakban már egy nagyon szép, új főtér fogadja majd Önöket itt Debrecenben.

Még egyszer kívánok Önöknek jó munkát, eredményes tanácskozást!