Kovács Istvánné

Az ÁLTALÁNOS ISKOLA szekció összefoglalója

A szekcióvezető beszámolója

Az általános iskolai szekció a II. Országos szakértői konferencia legmagasabb létszámmal működő szekciója volt.

Az első napon 72 , a második alkalommal 62  és az utolsó napon 32 szaktanácsadó kapcsolódott be a munkánkba.

A munkacsoport:

 • A Comenius 2000 közoktatási és minőségfejlesztési programokkal és annak intézményi modelljeivel
 • A kerettantervekkel és az
 • OKÉV készülő irányelveinek előkészítésével foglalkozott.

Előadóink voltak:

 • Mandák Csaba – Pedagógus - továbbképzési, Módszertani és Információs Központ Pilisborosjenő, Fejlesztési és Kutatási Iroda vezetője
 • Dr. Polonkai Mária az OKÉV Kelet- magyarországi Területi Irodájának vezetője, Debrecen
 • Pusztai József Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója, Ibrány
 • Marekné Dr. Pintér Aranka az OKÉV Közép - dunántúli Területi Irodájának vezetője, Veszprém
 • Wisznerné Stefán Ibolya TÜV Rheinland Hungária VRF tanácsadója

A szekcióban a következő alapgondolatok és ajánlások fogalmazódtak meg:

A COMENIUS 2000 közoktatási és minőségfejlesztési program alkotó elterjedésének alapvető feltétele a bekapcsolódó intézmények kompetenciájának fejlesztése.

A kompetencia egyik összetevője a képzés, mellyel kapcsolatban a következő észrevételeket és ajánlásokat fogalmazták meg a szekció tanácsadói:

 • A képzés legyen folyamatos, egymásra épülő és az OM által külön finanszírozott.
 • A kínálat előzze meg a keresletet. (Az intézményi éves beiskolázási tervek elkészülése előtt jelenjenek meg az ajánlatok.)

A COMENIUS I. és II. intézményi modelljeinek kiépítésével és a képzéssel foglalkozók több szempontból foglalkoztak a multiplikátor szerepek értelmezésével. Javaslatunk szerint:

 • A különböző szinteken képzett pedagógusok és az intézményi modellek építésébe első körben bekapcsolódott intézmények hatékonyan részt tudnának vállalni a minőségfejlesztés terjesztésében.
 • A multiplikátor szerepek „gyakorlótereként” ajánlják a szekció résztvevői a regionális tanácskozások szervezését. Ezeken az intézmények vezetőin túl a támogató csoport tagjai is tapasztalatokat cserélhetnének illetve adhatnának át a később bekapcsolódó iskolák, óvodák érdeklődő vezetői, pedagógusai számára.

A szekció résztvevői sokat foglalkoztak a kompetencia másik összetevőjével a motiváció kérdésével.

A belső motiváció mellett fontosnak tartanánk a külső, anyagi jellegű elismerést is. Azt az eredeti elképzelést támogatjuk, mely szerint a három oldalú szerződésben ( OM – tanácsadó cég – intézmény) az intézmények is részesülnének az anyagi támogatásból.

Javasoljuk továbbá a fenntartók felé, hogy erőforrásaik függvényében időkeretek biztosításával segítsék intézményük minőségépítő tevékenységének hatékonyságát.

A kerettantervekkel fejlesztésközpontú megközelítésben foglalkoztunk.

Az előadó  az érzelmi többletre, mint hozzáadott értékre helyezte a hangsúlyt, melyben a kulcsszerep hosszú távon sem a mesterséges intelligenciáé, hanem a pedagógusoké.

E vonatkozásban is előtérbe került a képzés, a személyiség-, és közösségfejlesztésre való felkészítés és felkészültség.

Elsősorban az ellenőrzéssel és értékeléssel foglalkozó szakértő kollégákat foglalkoztatta a tanterv minimális és mérhető követelményeinek a hiánya.

Ennek kidolgozására még a bevezetés előtt szükség lenne.

Az OKÉV által kidolgozásra kerülő szakértői irányelvekhez kérdőívekben, de szóban is tettek előzetes javaslatokat a szekció résztvevői.

Észrevételeink a következők voltak:

 • Nehézséget okoz az egyéni szakértők munkához jutása
 • Eltérőek a piaci viszonyok és a finanszírozási lehetőségek, keretek
 • Átgondolandó a vizsgázatói névjegyzék követelménye, a kiírásra kerülő SZAK 2001-es pályázatok tartalma

A kitartó, aktív, hozzáértő, együttgondolkodó csoport – tanácsadói szervezet  megközelítésben - a személyes minőség értelmezésével zárta tanácskozását.

Ezúton is köszönjük a szervezők munkáját!

A szekció tagjai nevében:

Kovács Istvánné

szekcióvezető