Marekné Dr. Pintér Aranka

A szakértői munkával kapcsolatos irányelvek előkészítése. Az irányelvek és a 42/1999. OM rendelet

A szakértői munka irányelveinek előkészítése

Az OKÉV és a szakértők

A szekcióülés gondolatébresztő bevezetőjét a plenáris ülésen elhangzottak felidézésével kezdem. Milyen területeken számít az OKÉV a szakértőkre, milyen lehetőségük adódik a szakértőknek a munkavégzésre?

Íme:

•      SZAK 2000 pályázatok

•      Minisztériumi, fenntartói, intézményi ellenőrzések

•      Független vizsgabizottságok működtetése

•      zsűritagként tanulmányi versenyeken

Az OKÉV területi irodái 2000 júliusától az azonos, minden iroda által végzett és végzendő feladatok mellé országosan koordinálandó kiemelt feladatot vállaltak, erősítve ezzel a szakmaiságot s kiváltva a központi referensi rendszert.

Így a szakértőket is érintő kiemelt területek a következő irodákhoz tartoznak:

 • Az Országos szakértői és vizsgáztatási, illetve az alapfokú művészetoktatási névjegyzék gondozását, a szakértői munkavégzés irányelveinek előkészítését, a kidolgozásra felkért munkacsoport munkájának koordinálását a veszprémi székhelyű Közép-dunántúli Területi Iroda végzi.
 • Az óvodai projekt a debreceni,
 • a matematika érettségi ellenőrzésének kidolgozása, koordinálása a győri OKÉV feladata.

Felmerül a kérdés, hogy az OKÉV területi irodái kikre számíthatnak regionális feladataik elvégzésében, hiszen a 8 fős köztisztviselői létszám nem elegendő.

Az új rendszerben különböző szereplőkkel találkozunk:

–     szakértők

–     szakértői irodák, cégek

–     szaktanácsadók

–     pedagógiai szolgáltatók

 

A fentiek különböző listákon, névjegyzékeken szerepelnek, ám a gyakorlati munkában olyan átfedésekkel találkozunk, amelyek etikai, összeférhetetlenségi kérdéseket vetnek fel.

A különböző névjegyzékek rendszerbe foglalása további feladatként jelentkezik: hiszen a közoktatási szakértők, az akkreditációs szakértők, a Comenius-szakértők, az OKJ-s szakértők, az alapfokú művészetoktatási szakértők mind külön listán szerepelnek.

Szükséges lenne egyetlen adatbázisban nyilvántartani az oktatási tárcához tartozó szakértőket.

S még nem is szóltam a szaktanácsadók névjegyzékéről, mely a pedagógiai intézetek gondozásában jelenik meg, s az azon szereplők gyakran szakértők is.

Talán e kaotikus helyzetből is érződik, szükség van az irányelvre, mely eligazít, kapaszkodót jelent. Főleg a háttér nélküli szakértők igénylik ezt, mivel a szaktanácsadók bázisintézménye létezik a pedagógiai intézetekben, ám a szakértők szakmai munkájának segítése, továbbképzésük elősegítése vagy az OKÉV-re vagy az egyesületekre vár.

Nézzük meg, hányan is vagyunk. Sajnos érettségi vizsgaelnökök kevesen. Mintegy 500 főre lenne szükség még ahhoz, hogy nyugodtan várhassuk az érettségi vizsga időszakát.

marekne1

marekne2 

A szakértők számában is csökkenés tapasztalható, de ez nem okoz gondot. Érdemes megnézni, hogy a legtöbben szaktárgyi oktatás szakterületen szakértők (1321 fő), ezt követi a tanügyigazgatás (1082 fő), majd a pedagógiai értékelés (710 fő) s az óvodai nevelés (514 fő).

Mi is lehet az OKÉV szerepe e népes területen?

•      Szakmai háttér biztosítása?

•      A szakértők kiválasztása?

•      A szakértők képzése?

•      A szakértők felkérése, ajánlása, közvetítése?

•      A szakértők ellenőrzése?

 

Mindez együtt vagy külön-külön? Ezek a kérdések megválaszolásra várnak, ebben is várom véleményüket, elképzeléseiket a közreadott kérdőív kitöltésével. Bármelyik feladatot is vesszük, mindenképpen elmondható, hogy az egyesületekkel való együttműködéssel valósulhat meg igazán.

 

Az irányelv megalkotásában is fontos ez az együttműködés.

Mi is az IRÁNYELV?

- ajánlás a törvény végrehajtásának fő irányára és módszerére.

Mit mond a közoktatási törvény?

–      az OKÉV a névjegyzék feladatgazdája

–      az OKÉV feladata a névjegyzéken szereplők munkavégzésének ellenőrzése (regisztráció?)

–      Ellenőrzést közoktatási intézményben csak az OSZN-ben szereplő szakértő végezhet.

 

Mi az, ami meghatározza még a szakértő működését?

- a 42/1999. OM rendelet

Az irányelvek és a 42/1999. OM rendelet közötti összefüggés nem szorul magyarázatra, az irányelvnek a törvényre és a rendeletre kell épülnie, nem annak paragrafusait kell ismételnie, hanem annak kifejtetlen, kimondatlan irányait kell ajánlásként megfogalmaznia.

Az irányelv szerepe a minőségi közoktatásban indokolt. Valamennyien érezzük munkánk során az egyértelmű, tiszta, szabályozott viszonyok szükségességét.

(A fenntartók ugyanígy kapaszkodót várnak az intézmények ellenőrzéséhez, értékeléséhez, ezért a fenntartói irányelvnek érintkeznie kell a szakértői munka irányelveivel.)

 

Mit tehet ezért e konferencia?

 

Közös célunk: a tájékozódás, információcsere,

                                     a tapasztalt problémák jelzése és megvitatása

 

Az irányelv előkészítésében támaszkodni szeretnék a kiosztott kérdőív tipikus, ismétlődő válaszainak összegyűjtésére, azok továbbgondolására.

A kérdőivhez csatoltan olvashatják az irányelvek általam készített szikár vázlatát, melyhez ugyancsak várom észrevételeiket, javaslataikat.

Tisztelt Szakértő/Vizsgaelnök Kolléga!

Az alábbi kérdőív célja a szakértői munkavégzés irányelveinek előkészítése az Ön bevonásával, észrevételeinek felhasználásával. Kérem gazdagítsa e mindannyiunkat érintő munka megalapozását ötleteivel, javaslataival!

                                   Tisztelettel köszöni:

                                                                                              Marekné dr. Pintér Aranka

irodavezető

        tanügyigazgatási szakértő

          érettségi vizsgaelnök

A kérdőív kitöltése önkéntes.

 • Milyen szerepet vár el az OKÉV-től a szakértői/vizsgaelnöki munkavégzés elősegítésében, szakmai hátterének biztosításában?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • A névjegyzék(ek)be történő felvételi ill. meghosszabbítási eljárással kapcsolatos észrevételei, javaslatai:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • Milyen segítséget igényelne szakértői/vizsgaelnöki munkájához?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………….........

.....................................................................................................................................……………………………………………..................

........................................................................................................................................……………………………………………...............

 • Milyen szakmai hátteret tartana fontosnak a szakértői/vizsgaelnöki munkához?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………..………………………………………….........

.....................……..........................................................................................................…………………………………..……........................

 • Munkáltatója elősegíti-e szakértői/vizsgaelnöki tevékenységét? igen — nem

Ha igen, milyen módon?

.........................................................................................................…………………………………………................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………...................

 • Eddigi tapasztalatai alapján a SZAK 2001 pályázat kiírásakor milyen szakmai területek vizsgálatára tenne javaslatot?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................................…………………………………………….

 • Milyen módosításokat javasolna a 42/1999. OM rendeletben?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • A jelenlegi megbízási díj, ill. szakértői költségek elszámolásával (mértéke, módja stb.) kapcsolatos javaslatok, észrevételek:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • Mit ért Ön a) szakterület

  b)szakirány fogalmán?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………

 • Milyen eszközökkel biztosítaná, ill. fejlesztené a szakértői munkavégzés minőségét?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A következőkben A SZAKÉRTŐI MUNKAVÉGZÉS IRÁNYELVEI vázlatához kérem szíves észrevételeit, javaslatait.

I. Bevezetés

Az irányelv fogalma, kiadásának indoklása                            

II. A közoktatási szakértő fogalma,

helye a közoktatás rendszerében                                              

III.  A szakértői tevékenység

 1. Értelmezése, célja
 2. Feladatai
 3. Szabályai

3.1. Jogi

3.2. Kompetenciabeli

   4. Folyamata

4.1. Előkészítés

4.2. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, értékelés

4.2.1. Szakmai ellenőrzési területek

(a fenntartói ellenőrzési  irányelvekben)

4.2.2. Módszertani alapelvek

         4.3. Dokumentálás

 1. Elvárásai
 2. Feltételrendszere

IV. A szakértői munkavégzés ellenőrzése, minőségbiztosítása

V. A szakértők nyilvántartása, névjegyzékek

VI. Mellékletek

 1. A szakértői munka etikája
 2. Szerződéskötés (minta)
 3. A szakértők díjazása
 4. Szakterületek