Mandák Csaba

Akkreditált minőségfejlesztési képzések, kínálat - kereslet

Az Oktatási Minisztérium 2000 márciusában felhívást tett közzé azzal a céllal, hogy az év elején meghirdetett „Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program”-ban résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok számára ingyenes minőségügyi képzési lehetőséget biztosítson. A felhívás elsősorban olyan szervezetekhez, magánszemélyekhez szólt, akik a pedagógus továbbképzés és a minőségfejlesztés területén is otthonosan mozognak. A felhívásra jelentkező képzők programjainak egy szigorú kritérium rendszernek kellett megfelelniük. A követelményeknek eleget tevő képzőkkel a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ szerződést kötött és 2000 június 1-én meghirdette a támogatott továbbképzéseket.

 

I. A 100 %-ban támogatott képzések 2000-ben

1. A támogatott képzések illeszkedése a pedagógus továbbképzés rendszerébe

A 2000 június 1-én meghirdetett programok a pedagógus továbbképzés rendszerében akkreditált, indítási engedéllyel rendelkező programok. Sikeres elvégzésük esetén a résztvevők ugyan úgy tanúsítványt kapnak, mint más akkreditált továbbképzés esetén. Az óraszám függvényében, minden képzés, beszámítható a hét évenként kötelezően elvégzendő továbbképzési kvótába.

A legfőbb különbség, ami kiemeli ezeket a programokat a továbbképzés rendszeréből, a finanszírozásban van. Ezeket a képzéseket az Oktatási Minisztérium 100 %-ban támogatja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a képzések költségét közvetlenül a Minisztérium utalja át a képzőknek, tehát a finanszírozás nem az intézmények saját képzési keretét terheli. A támogatás nem érinti a járulékos költségeket (utazás, étkezés, szállás), melyek az intézmények saját keretéből elszámolhatók. Ezen költségek csökkentése érdekében igyekeztünk a képzéseket az ország minél több településén minél több időpontban meghirdetni.

A másik jelentős különbség a nem támogatott továbbképzésekhez képest, hogy ezeknek a programoknak az akkreditációs eljárás után, egy meglehetősen szigorú, jó néhány plusz követelményt felsorakoztató  kritériumrendszernek is meg kellett felelniük. A kritériumrendszernek való megfelelést az Oktatási Minisztérium által létrehívott Comenius Képzési Bizottság vizsgálta.

2.  A Comenius Képzési Bizottság

A Comenius Képzési Bizottság tagjai oktatási és minőségügyi szakemberek az Oktatási Minisztérium, a Comenius 2000 Programiroda, az OKÉV, a Magyar Minőségfejlesztési Központ és a Pedagógus-továbbképzési és Módszertani Központ képviseletében.

A Comenius Képzési Bizottság feladata a 100%-ban támogatott programok követelményrendszerének kidolgozása, a programok követelményrendszernek való megfelelésének ellenőrzése, a megvalósuló programok folyamatos monitorozása és a finanszírozás koordinálása.

3.  A követelményrendszer

A Comenius 2000 Képzési bizottság által kialakított „Követelményrendszer” legfőbb vezérfonala a Comenius 2000 programnak való megfelelés. A támogatott körbe bevont programok tartalmának, tematikájának teljesen összhangban kell lennie programmal, annak ütemezésével. Ennek megfelelően a 2000. évben négy különböző kategóriában lehetett bekerülni a támogatott programok közé:

  • Minőségirányítási alapismeretek
  • Minőségirányítási rendszerek bevezetésének folyamata az óvodákban
  • Minőségirányítási rendszerek bevezetésének folyamata az iskolákban
  • A minőségirányításban használatos módszertanok oktatása

 

A „Követelményrendszer” mind a négy kategóriában külön-külön meghatározza az adott képzéssel elérendő célt, a képzések minimális és maximális létszámát, az óraszámot, a gyakorlati munka arányát, a tartalmi követelményeket. Külön fejezet foglalkozik a képzéseket tartó oktatókkal szemben támasztott követelményekkel.

A „Követelményrendszernek” való megfelelést a Bizottság első körben a beadásra került írásos anyagok vizsgálatával kezdi, majd egy személyes meghallgatás során tisztázza az esetlegesen felmerülő kérdéseket a Képzőkkel. Ha a személyes meghallgatás során minden kérdésben sikerül a Képzőnek és a Bizottságnak azonos álláspontra helyezkedni, a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ szerződést köt a program indítójával és hivatalosan meghirdeti a támogatott programot. Ha a személyes meghallgatás során nem sikerül mindent tisztázni a Bizottság pótlást kér a beadott anyagokhoz és ennek megfelelősége esetén a program meghirdetésre kerülhet.

4.  A 2000-ben kiemelten támogatott képzések

A Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ 2000 június 1-én meghirdette a pedagógusok számára a minőségügyi témakörben 100%-ban támogatott programokat. A jelentkezések elfogadásának kritériumai a következők voltak:

  • Elsősorban olyan intézmények pedagógusainak jelentkezését vesszük figyelembe akik részt vesznek a Comenius 2000 programban.
  • Másodsorban olyan intézmények pedagógusainak jelentkezését vesszük figyelembe akik önként vállalták a Comenius 2000 intézményi modell bevezetését.
  • Harmadsorban olyan intézmények pedagógusainak jelentkezését vesszük figyelembe akik egyelőre csak tájékozódó jelleggel szeretnénk részt venni a képzéseken.

A fenti kritériumokat az egyes turnusokra történő túljelentkezés esetén fogjuk alkalmazni. A rendelkezésre álló erőforrások korlátozott mivolta miatt, természetesen nem tudunk minden egyes intézményből korlátlan számú jelentkezést elfogadni, ezért az egy-egy intézményből jelentkezők számát az intézményben dolgozó pedagógusok számától tettük függővé. 10 fő nevelőtestületi létszám esetén egy, 11-40 fő nevelőtestületi létszám esetén két, 41 fő feletti nevelőtestületi létszám esetén három fő részére tudjuk az ingyenes képzést biztosítani. Természetesen, ha az intézmények továbbképzési kerete lehetővé teszi, úgy saját költségükön, ennél magasabb létszámú jelentkezőt is delegálhattak a képzésekre.

 

A 2000 június 1-én meghirdetett 100%-ban támogatott képzések:

 Program

Időtartam

Képző

Alapismeret

30 óra

SzIE Ybl Miklós Főiskolai Kara

Alapismeret

30 óra

JNSz Megyei Pedagógiai Intézet

Alapismeret

30 óra

Horváth & Dubecz Oktatási Tanácsadó Bt.

Alapismeret

30 óra

T&T Quality Enginering Kft.

Alapismeret

30 óra

Szenzor Kft.

Alapismeret

30 óra

Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Bt.

Alapismeret

30 óra

Expanzió  Kft.

Óvodai bevezetés

40 óra

Expanzió Humán Tanácsadó Kft.

Iskolai bevezetés

40 óra

Expanzió  Kft.

Módszertan

60 óra

T&T Qality Enginering Kft.

II. A lezajlott képzések tapasztalatai

1.  A jelentkezések tapasztalatai

A nyári időszakra meghirdetett turnusokon 455 fő képzését sikerült biztosítani 88 főt irányítottunk át az őszi időszakra, mert az általuk megjelölt turnusra nem jött össze kellő számú jelentkező. Tanulságként mindenképpen le kell szűrnünk, hogy sokkal több súlyt kell fektetnünk a meghirdetésre, hogy a képzésekkel kapcsolatos információk minél előbb, lehetőleg minden érintetthez eljussanak.

Az őszi meghirdetés óta már jóval 1000 fő fölötti a jelentkezők száma és ez a szám folyamatosan növekszik. Óriási az érdeklődés és ez sajnos azzal is jár, hogy a meghirdetéskor kiírt hármas kritériumot a jelentkezések elfogadására az ősz második felében már kénytelenek voltunk alkalmazni. A nyári képzések és a szeptemberi turnusok alkalmával még szinte kivétel nélkül minden jelentkezést sikerült elfogadnunk. A hatalmas érdeklődés mindenképpen arra ösztökél bennünket, hogy egyrészt a rendelkezésünkre álló keretet igyekezzünk minél optimálisabban felhasználni, másrészt javaslatot dolgozzunk ki azzal a céllal, hogy hogyan lehetne a 2001 év folyamán minél több intézmény pedagógusait bevonni ezekbe a képzésekbe.

2.  A lezajlott képzések tapasztalatai

A már lezajlott kurzusok tapasztalatai is azt mutatják, hogy hatalmas az érdeklődés a témában indult képzések iránt. A résztvevők igényei elsősorban a minőségügyi munka gyakorlati megvalósítása felé irányulnak. A meghirdetett képzések közül a legnagyobb elégedettségi mutatókat ott tapasztaltuk, ahol a képzők különösen nagy súlyt fektettek a gyakorlati munkára. Ezt egyébként a képzésekkel szemben támasztott követelmények is megkövetelik. A 2000 évre a 100%-os támogatott körben meghirdetett képzéseket mind tartalmukat, mind minőségüket tekintve nyugodt lelkiismerettel ajánlhatjuk a pedagógusoknak.

Mandák Csaba

 

Pedagógus-továbbképzési Módszertani

és InformációsKözpont Pilisborosjenő

Fejlesztési és Kutatási Irodavezető

COMENIUS Bizottság tagja