Szabó Imre

A GYÓGYPEDAGÓGIA szekció összefoglalója

A szekcióvezető beszámolója

            A gyógypedagógiai szekció munkában 14 szakértő vett részt, többségében az értelmi fogyatékos tanulók oktatását-nevelését, különleges gondozását ellátó gyógypedagógiai intézményekből érkeztek.

            A szekcióülés témái igazodtak a plenáris ülésen elhangzottakhoz, 3 vitaindító előadás volt. Az első napon arról hallottunk tájékoztatást, hogyan lehet minőségfejlesztést végezni értelmi fogyatékos tanulók nevelését ellátó gyógypedagógiai intézményben. A COMENIUS II. programjába bekapcsolódó Pestszenterzsébet speciális iskolájának mag-team vezetője osztotta meg velünk tapasztalatait, beavatott bennünket a teljes körű minőségfejlesztés gyönyöreibe, de a gyötrelmeket sem hallgatta el. Megismerhettük ennek a tevékenységnek a pedagógiai munkában jelentkező hozadékát is.

            A hozzáadott pedagógiai érték „tettenérése” a gyógypedagógia területén is nagyon fontos. Ezért a szekcióban mi is próbáltuk összegyűjteni, meghatározni azokat a tényezőket, melyek a speciális nevelési szükségletű gyermekek fejlődését, tanulási teljesítményét befolyásolják, az önmagukhoz mért fejlődésüket bemutatják. Az értékelés, mérés alkalmazásának lehetőségeiről hallottunk előadást, ahol a helytelen adaptáció veszélyeire és következményeire is felhívta az előadó a hallgatóság figyelmét. Végül a pedagógiai program átdolgozásának sarkalatos pontjait beszéltük meg a szekcióülésen.

            A témák fontosságát, a szekció munkájában résztvevő kollégák érdeklődését, aktivitását érzékelteti az a tény, hogy a rendelkezésünkre bocsátott időkeret kevésnek bizonyult, így a konferenciairodának egy részét is igénybe kellett vennünk, hogy be tudjuk fejezni munkánkat.

A konferencia számára a következő állásfoglalást, ajánlást fogalmaztuk meg:

  1. Az oktatási minisztérium ne csak a tanácsadókat, hanem a minőségfejlesztésben résztvevő iskolákat is finanszírozza központi vagy ágazati költségvetésből. Rossz megoldásnak tartjuk, hogy az iskoláknak a minőségfejlesztésben résztvevő kollégák anyagi ösztönzését, a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összegéből kell megoldani. Az oktatási minisztérium nem ezt ígérte, ennek hangulati hatása nem segíti a minőségfejlesztési tevékenységet.
  1. A minőségfejlesztés iránt érdeklődő iskolák felkészítése alaposabb legyen.
  1. Fontosnak tartjuk, hogy a többségi óvodákhoz, iskolához hasonlóan a speciális intézményeknek is álljon rendelkezésükre mérési, értékelési adatbank. Ezt az ELTE Gyógypedagógiai Főiskola Karának közreműködésével meg lehetne oldani, így a tudományos háttér is biztosítva lenne.
  1. A pedagógiai program felülvizsgálatához, helyi tanterv korrekciójához szükség lenne olyan segédanyag kiadására, amely a gyógypedagógiai intézmények sajátosságainak kiemelésével, az iskolák munkáját segítené.
  1. Rendelet formájában még nem jelent meg a fogyatékos tanulók iskoláinak tartalmi szabályozását meghatározó Irányelv módosított változata, amelynek az értelmi fogyatékos tanulók iskoláiban kerettantervi funkciója lesz. Kérjük a fenntartókat, ennek figyelembe vételével kérjék az iskoláktól a pedagógiai program átdolgozott változatának beadását, ne tűzzenek ki teljesíthetetlen határidőket, ne kényszerítsék az intézményeket kapkodásra.