Bernáth Lajos

Folyamatszervezés – Alkalmazható módszertan - Monitoring

Tanácsadói feladatok a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési programban

Mottó: A minőségbiztosítás eszköz.

A tanácsadó feladata megtanítani az eszköz alkalmazását.

Önökön múlik, hogyan fogják használni!

A Comenius 2000 minőségfejlesztési program intézményi bevezetése során a szaktanácsadó feladata összetett. Bár a Minisztérium konkrét bevezetési programot mellékelt a szerződéshez, ennek ellenére az adott intézményben végrehajtandó feladatokat napra, team ülésre pontosan meg kell tervezni. El kell dönteni, hogy milyen támogató szervezet felel meg legjobban az adott intézmény számára, hol, milyen mélységben és milyen tematika alapján célszerű kiképezni a támogató szervezet tagjait. Ki kell választani, hogy melyik módszer, melyik lépés során kerül alkalmazásra a rendelkezésre álló módszertani kosárból, mikor milyen eszközt fog alkalmazni az elkötelezettség növelése, az ellenlábasok leszerelése, a sikerek publikálása, a résztvevők bevonása, stb. érdekében. Egyszóval a projektet meg kell tervezni.

Másik nagy feladatcsoportba a szükséges oktatások tartoznak. Ennek során nevelőtestületi tájékoztatót, vezetői oktatást kell tartani, ki kell képezni a team vezetőket, a belső auditorokat, meg kell tanítani a KJ módszert, a kérdőívszerkesztést, az 5S módszert, a problémamegoldás 7 lépését, a SWOT elemzést, a FA diagramot, a folyamatábra szerkesztést és még számos más technikát. Azaz nemcsak kiváló oktatónak, oktatásszervezőnek, de hasonlóan jó módszertani szakembernek is kell lenni.

 

A jól kidolgozott bevezetési terv alapján a kiképzett kollegákkal dolgozni is kell. Teameket kell létrehozni, fel kell ismerni a jellemző személyiségjegyeket, konfliktusokat kell kezelni, döntéseket kell hozni, feladatot kell kiadni, és számon kérni, pedagógus kollegákat kell motiválni, dicsérni, s ha szükséges elmarasztalni. A tanácsadónak tehát gyakorlott team moderátornak (facilitátornak) kell lennie.

 

A fenti képességekkel, készségekkel megáldott tanácsadók azonban nem teremnek minden bokorban, sőt kevesen jönnek így a világra is. Természetesen ez a szakma is megtanulható! Ehhez, csak három egyszerű szabályt kell betartani;

  1. A tanácsadó munka alapja a PDCA tudatos és rendszeres alkalmazása.
  2. A tanácsadói kommunikáció alapja a tények nyelve.
  3. A módszertan tökéletes ismerete mellett mélyen kell hinni abban, amit tesz

A szekció résztvevői egyet kellet, hogy értsenek abban, hogy a Minisztérium sajnos csak kiválasztást (szelekciót) végzett, s – az augusztusi szűk körű képzés kivételével – nem nyújtott segítséget a tanácsadói minőség növelésére. Ebből az alaphelyzetből kiindulva a szekció +/- értékelést végzett a Comenius 2000 minőségfejlesztési program erősségeinek és gyengeségeinek meghatározása céljából, majd Fa diagram alkalmazásával tervezte meg a szükségesnek ítélt monitoring tevékenység jellemzőit.

A 15 negatívum közül 6 foglakozott a programot és a Minisztérium munkáját jellemző késésekkel, idő és feladatcsúszásokkal. Négyen kifogásolták a programban dolgozó tanácsadók hiányos szakismereteit, s további hárman az eszközhiányt, illetve az anyagi motiváció hiányát. A 19 pozitívum a program szakmaiságát, a szervezeti kultúrára gyakorolt hatását, s a munkában résztvevők gondolkodásának megváltozását dicsérte.

A monitoring program működtetésétől az alábbi feladatok végrehajtását várták el a résztvevők:

  • Az elméleti alapokat egyértelműsíteni kell,
  • Kiscsoportos tanácsadói képzésekre van szükség, melyek az EX-RU elv (tapasztalat-elmélet) figyelembevételével készség szintű ismeretek megszerzésére helyezik a hangsúlyt,
  • Rendszeres, közös tapasztalatcseréket kell szervezni, melyek során 6-8 intézmény szakemberei workshop szerűen tudják feldolgozni pozitív és negatív tapasztalataikat,
  • Ellenőrző csoportokat kell működtetni, melyek széles körben ismert ellenőrzési terv szerint dolgoznak,
  • Az összegyűjtött tapasztalatokat vissza kell csatolni,
  • Egyéni konzultációs lehetőséget kell biztosítani.

A jelenlévők azzal az igényük kifejtésével zárták a szekció munkáját, hogy a felkészültségében, érdekeiben, munkastílusában erősen megosztott szaktanácsadói körnek nagy szüksége van a hasonló fórumokra, melyek lehetőséget adnak a minden szempontból egységesebb megjelenésre.

Bernáth Lajos

ügyvezető igazgató

QUALIMED Minőségügyi és Vezetési Tanácsadó Kft.