ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!

A közoktatási törvény módosításával jelentősen változni fog az oktatási intézmények ellenőrzése. Ebben a feladatban a szakértőkre is nagy feladat hárul. Megalakulnak a Regionális Értékelési és Vizsgaközpontok, megkezdődik a minőségbiztosítási rendszerek kiépítése, a kerettantervek kidolgozása, valamint a helyi pedagógiai programok felülvizsgálata. Ezek a körülmények is indokolják, hogy a közoktatási szakértők a törvény módosításainak legfontosabb célkitűzéseit és a konkrét tennivalókat minél előbb megismerjék.

Ezen cél érdekében a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda a Közoktatási Szakértők Egyesületével (KÖSZE) és az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületével (ISZE) "A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban" címmel országos konferenciát szervezett.

 

A SZAKÉRTŐ SZEREPE A MINŐSÉGI KÖZOKTATÁSBAN

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

DEBRECEN

1999. NOVEMBER 4–6.

 

A konferencián való közreműködésre olyan szakembereket kértünk fel, akik részt vettek a törvénymódosítás koncepciójának kidolgozásában, és akiknek a  megvalósításban is döntő szerepük lesz.

Reméljük, hogy színvonalas, s a résztvevők elvárásainak maximálisan eleget tevő, sok hasznos ismeretet nyújtó, s személyes tapasztalatcserére is alkalmat adó tanácskozást sikerült szervezni. A konferencia legfontosabb feladatának tartjuk, hogy a közoktatási törvény módosítása utáni átmeneti időszakban (minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, OKÉV megalakulása, kerettantervek kidolgozása) a résztvevők világos és egyértelmű választ kapjanak a következő 1-2 év feladatairól. Ezen cél elérésének biztosítéka volt a konferencián előadást, közreműködést vállalók rangos névsora.

A helyszín megválasztásánál a szervezők döntő szempontja volt annak figyelembe vétele, hogy Debrecen nagy hagyományokkal rendelkező iskolaváros, s egyben olyan régió központja is, ahol a gazdasági helyzet kevésbé teszi lehetővé az oktatásban dolgozók részvételét az ország távoli helyein (Budapesten, Dunántúlon) megrendezésre kerülő rangos szakmai fórumokon. Nagy örömünkre szolgált, hogy a régióból igen szép számú jelentkezést regisztráltunk.

A konferenciát úgy megszerveztük, hogy a résztvevőknek a szakmai programokon túl alkalmuk legyen Debrecen város nevezetességeinek megismerésére, ízelítőt kapjanak a város diákjainak irodalmi, kulturális életéből is.

Fontos cél volt továbbá, hogy akik személyesen nem tudtak részt venni a rendezvényen, tájékoztatást kapjanak a konferencián elhangzottakról. Ennek érdekében született ez a kiadvány, melyben az elhangzott előadásokat, vitaindítókat és hozzászólásokat jelentetjük meg.

Köszönjük az előadók, a vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Tervünk az, hogy a konferenciával hagyományt teremtünk, s a jövőben minden év őszén megrendezzük Debrecenben az ideihez hasonló tanácskozást.

Várjuk Önöket jövőre is!

Debrecen, 1999. november

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:

 

1999ktm 1999mcs


Kónyáné Tóth Mária
és Molnár Csaba

ügyvezetők