Láyer József

 a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke

Megnyitó

Tisztelt Konferencia!

Hölgyeim és Uraim!

 

Szeretettel köszöntöm az I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia résztvevőit Hajdú-Bihar megyében, az ország második legnagyobb városában, Debrecenben. Nagy örömömre szolgál, hogy a szervezők jóvoltából közreműködője lehetek ezen konferenciának, amely nyitánya a közoktatási szakemberek új utat kereső, fontos közoktatási kérdésekben konszenzust teremtő országos tanácskozásának. Miután a közoktatási szakértők az ország különböző megyéiből, városaiból, községeiből érkeztek, engedjék meg, hogy röviden bemutassam megyénket, azt a megyét, amely Magyarország történelmét befolyásoló események színhelye volt évszázadokon át.

Itt harcoltak a szabadságért Bocskai hajdúi, itt mondták ki a Habsburgok trónfosztását, 1944. decemberében másodszor lett Debrecen az ország fővárosa, itt tartotta ülését az Ideiglenes Nemzet Gyűlés.

A cívis város a reformáció bölcsője. A Református Kollégium, majd az e században alapított egyetemek, főiskolák táplálják a Tiszántúl, az Alföld kultúráját, tudományos életét.

Ha felszíni formákban nem is, de földjében, flórájában gazdag és változatos vidék ez. A Hajdúhát fekete földjét a hortobágyi szik és a nyírségi homok keríti, délen a Berettyó és a már kiszáradt Sárrét, északon pedig a Tisza-mente övezi.

Idegenforgalmi lehetőségeink is kedvezőek. A Debrecen-Hortobágy-Hajdúszoboszló háromszög Budapest és a Balaton után az ország talán leglátogatottabb régiója. Nemzetközi hírű nagyrendezvényeink pl. a Hortobágyi Nemzetközi Lovasnapok, a Virág-karnevál, a Nemzetközi Jazz Napok szintén vonzzák a látogatókat. Tudjuk azonban, hogy a gazdasági szférában nagyon sok tennivalónk van, infrastrukturális adottságainkat is javítani kell.

Hajdú-Bihar megye forgalmi, üzleti, szellemi és tranzit szerepéből kiindulva fontos feladatunk és célunk a "regionális híd" szerepkör kiépítése és betöltése. Megyénk és a régió jövőjének szempontjából meghatározó jelentőségűnek tartjuk, hogy Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék összefogásával létrejött az Észak-Alföldi Régió.

Nagy érdeklődéssel fogadtuk az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont megalakulását, melynek egyik decentruma regionális szerepkörrel Debrecenben kezdi meg működését. Az igazgatónőnek és a munkatársaknak sikeres, a pedagógiai munka jobbítását eredményező tevékenységet kívánok ezúton is.

A közoktatási megyei helyzetről elmondható, hogy célunk megegyezik a kormányzati szándékkal, törekvésünk az, hogy az intézményi rendszer hatékony, átlátható és minősíthető legyen. A megyei közoktatási fejlesztési terv erősítette a koordináló szerepkört, a változások, a pontosítások miatt a felülvizsgálatot szükségesnek tartjuk. Ma is igaznak tartom Eötvös József szavait:

"Haladni csak úgy lehet, hogy míg az egyik lábunk előre lép, a másik a helyén marad."

 

Hölgyeim és Uraim!

Napjainkban megnövekedett az az igény, hogy azonos gondolkodású emberek együtt legyenek, együtt gondolkodjanak a munkájukat érintő, vagy az érdeklődési körükbe tartozó témákról. Ez a konferencia is ékes bizonyítéka ennek, hiszen az új feladatok új kihívást jelentenek, sokszínű tapasztalatot eredményeznek, amelyek csokorba gyűjtésével, elemzésével, értékelésével lehet következtetéseket levonni, és eredményesen cselekedni. A magyar közoktatási rendszerben zajló változások az európai trendekhez való igazodást célozzák, melynek egyformán fontos eleme a szerkezeti kérdés, a tartalmi szabályozás, amely átfogja a hatékonyság, elszámolhatóság és  a minőség biztosításának problémáját. Joggal fogalmazódnak meg minőségi elvárások a magyar közoktatási rendszerrel szemben. Nem csupán azért, mert a hagyományai, korábbi európai rangja erre köteleznek, hanem azért is, mivel nemzeti érdek a hatékonyság garantálása, beleértve a nevelés hatékonyságának biztosítását is. E célkitűzések megvalósításának gyakorlatában Önök tevőlegesen vesznek részt, mivel a folyamat meghatározó tényezője a pedagógus személyisége.

Az itt jelenlévő óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, tanügyigazgatási szakemberek képviselik a közoktatási rendszer struktúráját, és munkaköri feladataikon túl felvállalják a szakértői munkát, az értékek megőrzésén, új értékek megteremtésén fáradoznak. Az önök munkája fáradságos és nehezen mérhető. Az eredményesség akkor mutatható ki, ha a nevelési-oktatási intézmények tevékenysége összhangban lesz az ágazati irányítás által meghatározott szakmai célkitűzésekkel, és a nevelés-oktatás még hatékonyabban segíti elő a "kiművelt emberfők" gyarapítását. Az országos szakértői tanácskozás célja tisztázni a szakértők szerepét a minőségi közoktatásban. A konferencia műhelyként részt kíván venni a közoktatást érintő modernizációs folyamatok támogatásában, a minőségpolitika alakításában.

Kívánom valamennyi jelenlévőnek, hogy hasznos ismeretekkel, szakmai muníciókkal felvértezve, kellemes élményekkel gazdagodva, azzal az elhatározással térjenek haza 3  nap múlva, hogy újra eljönnek Debrecenbe.

Az I. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát ezennel megnyitom.