Vargáné Szabó Györgyi

Szekció-összefoglaló

 

A szekció munkájában 35-40 szakértő vett részt. Sok kérdést, megoldásra váró problémát vetettünk fel.

A szekcióban négy előadás hangzott el, melyeket beszélgetés követett.

 

 Villányi Györgyné  (Országos Közoktatási Intézet, Budapest,  szakértő, tudományos munkatárs), Országos helyzetkép a helyi nevelési programok tükrében című előadásában örömmel hallottuk, hogy sok óvoda írt saját helyi programot. Beszélt arról is, hogy  milyen pozitív és negatív tapasztalatok jellemezték a  szakértői munkát. Külön kitért azokra a sajnálatos esetekre, amikor a fenntartók nem óvodai szakembert bíztak meg óvodai programok szakértésére.

Badics Tiborné (Tolna megyei Önkormányzat Humán Szolgálatok Központja, óvodai munkatárs, szakértő, minőségbiztosítási tanácsadó) előadásának címe: Ellenőrzés, értékelés, mérés.  Az előadó  a törvényből kiindulva tisztázta a fogalmakat,  és kereste a megvalósítás lehetőségét a szakértői munka aspektusából. Több provokatív kérdést tett fel hallgatóságnak, melyek közül a mérés értelmezése az óvodában váltotta ki a legtöbb reakciót.

Vargáné Szabó Györgyi (Debrecen, Lehel u. Óvoda, óvodavezető, szakértő, minőségbiztosítási tanácsadó) Minőségbiztosítás az óvodában TQM elvek alkalmazásával címmel beszélt a minőségbiztosításról. A hallgatók megismerkedtek a minőségbiztosítási rendszert építő óvoda jellemzőivel, a minőségbiztosítási ciklus lényegével.

Lampertné Zákonyi Judit (Siófok, Napraforgó Óvoda óvodavezető, Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, Kaposvár, szaktanácsadó, szakértő, minőségbiztosítási tanácsadó) a szakértő feladatairól és a szakértői kompetenciákról tartott előadást. Bemutatta a szaktanácsadók és a szakértők munkája közötti különbséget, a törvényre támaszkodva felvázolta a várható feladatokat, és körvonalazta az elvárásokat, melyeknek a szakértőknek meg kell felelniük.

Javaslataink:

  • Óvodában óvodapedagógiai végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, vagy óvodapedagógiával foglalkozó szakember végezhessen csak szakértői munkát.
  • Kezdeményezzük óvodai szakértői munkacsoport megalakítását, mely ajánlást készít az óvodai mérés tisztázására, segédanyagot állít össze az ilyen irányú szakértői munka végzéséhez.
  • Támogatjuk külön kiadványban megjelentetett óvodai szakértői névjegyzék kiadását.
  • Régiónként az OKÉV égisze alatt alakuljanak meg az egymást segítő szakértői csoportok és ezen belül, tagozatok.
  • A szekció tagjai szükségesnek tartják, hogy a szakértők tevékenységüknek, szakterületüknek megfelelő szakértői végzettséggel rendelkezzenek.
  • Támogatjuk szakértői etikai kódex összeállítását, melyben különösen hangsúlyozottan jelenjenek meg a szakmai etikai kérdések.