Nagyné Csekei Zsuzsa

Szekció-összefoglaló

 

 

A Közoktatási Szakértők I. Országos Konferenciáján az általános iskolai szekció első napi programjának középpontjában a közoktatási intézményekben zajló szakmai munka mérésének, értékelésének, ellenőrzésének intézményesítése, illetve a minőség folyamatos biztosításának kérdése állt.

Célként tűztük ki olyan témák tárgyalását, melyek a

 • minőségileg garantált képzés feltételeit,
 • az oktató - nevelő munka színvonalának, hatékonyságának kontrollálhatóságát,
 • az oktatásirányítói konpetencia biztósíthatóságát taglalják.

1. Az Országos Értékelési és Vizsgaközpont Kelet Magyarországi Területi Irodájának részéről - több,mint százötven résztvevő előtt - Dr. Polonkai Mária igazgató ismertette a szekció résztvevőivel "Az Értékelési és Vizsgaközpont feladat és hatáskörét".

2. Bényei Sándor, aki Debrecen Megyei Jogú Város intézményfenntartói főosztályát vezeti, "A kétszintű minőségbiztosítás működtetéséről" tartott előadást. A szakirodalommal még egyáltalán nem bővelkedő téma ismertetése során kifejtette, hogy olyan új rendszer működtetésére van szükség, amely pozitív, megerősítő, fejlesztő jellegű és a közoktatási intézmények mellett a fenntartókra is kiterjed.

3. A késő esti órákban Varga Imre, Hajdúszoboszló város Polgármesteri Hivatal Oktatási Kulturális és Sportiroda vezetője "Minőségfejlesztés és vezetéspolitika" címen kitért

-              a minőségbiztosítás és a minőségirányítás kérdéseire,

-              az intézményvezető feladataira,

-              a fejlesztő módszerekre és arra, hogyan lehet motiválni a minőségbiztosításban részt vevő személyeket. Számtalan prezentációval szemléltette a meglévő minőségbiztosítási rendszereket. Szólt az adaptálás lehetőségeiről, a szolgáltatásokról, a marketingről és a PR menedzseri képességekről.

Az általános iskolai szekció második napján kb. félszázan kapcsolódtak be "A szakértői munkával szemben támasztott megrendelői elvárások" és az erre rímelő "A megrendelői elvárásoknak való megfelelés szakértői szemmel" című előadás meghallgatásába illetve a gyakorlati kivitelezés megbeszélésébe.

4. Pénteken az első előadás megtartójaként én ismertettem a szakértői tevékenységről napokban megjelent 42/1999 (X.13.) OM. rendelettel kapcsolatos tapasztalataimat.

Mint a döntéselőkészítésben évek óta részt vevő hivatali munkatárs fenntartói oldalról - a szakértői felkérések szervezőjeként- Debrecen Megyei Jogú Városban 105 nevelési, ill. pedagógiai program és 32 intézményvezetői pályázat szakértői vizsgálatának részletes ismerőjeként szóltam:

 • a felkéréssel kapcsolatos eljárási szabályok rendjéről,
 • a felkérések, szerződéskötések jogszerűségéről,
 • az ellenőrzést végző szakértők jogosultságairól és kötelezettségeiről,
 • és a szakértőkkel szemben támasztott megrendelői elvárásokról,- úgy mint összeférhetőség, felelősség és garancia, objektivitás, tisztaság, korrektség, szakmaiság, ideológia- és politikamentes viselkedés, stb...

5. Kovács Istvánné, a Polgár Városi Vásárhelyi Pál Gimnázium és Általános Iskola vezetője, közoktatási szakértő,

 • a pedagógiai kutatás módszereit,
 • a méréssel kapcsolatos követelményeket,
 • a vizsgálat megszervezését és gyakorlati példán annak megvalósítását ismertette.
 • részletezte a reprezentativitás és mintavétel szabályait, az alkalmazható statisztikai módszereket,
 • kiemelte a standardizált mérőeszközök fontosságát.

6. A szekció résztvevői a szakértői munkához nélkülözhetetlen "A kooperatív képességet fejlesztő tréning"-en vehettek részt Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, tanszékvezető főiskolai docens vezetésével. A tréningen az interakciós tevékenységekben kiemelt szerepet kapott a tolerancia, a hatalommentes párbeszéd és az értékelés témában a vita, érvelés, meggyőzés.

Az általános iskolai szekció résztvevőinek megállapításai:

 • A szakértői konferencia megrendezése hiányt pótol. Támogatjuk rendszeresítését.
 • A folyamatos kapcsolattartás végett szükségesnek tartjuk a szakértőket érintő naprakész információ biztosítását.
 • Várjuk a konferencián elhangzott előadások kiadvány formában történő megjelenítését.
 • A "Smirnoff szekció" állásfoglalásait támogatjuk. A képzési csoport létrehozásában, a szakértői tanfolyam működtetésében a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola illetékes tanszéke és Debrecen Megyei Jogú Város Oktatási Osztálya szívesen vállal szerepet.


Kérdéseink, továbbgondolásra javasolt témáink:

 • Ki jogosult értékelni a szakértői munkát és milyen formában teheti azt?
 • Lesz-e visszajelzési kötelezettsége a megrendelőnek az OKÉV felé?
 • A hét tagú bizottság kér-e és kap-e referenciát a szakértő munkájáról a területi Irodától?
 • Tartható-e a 42/1999.(X.13.) OM. rendeletben meghatározott szakértői díjazás?
  /Szerzői ívenként a minimálbér 30-50%-a, kész dokumentum véleményezése esetén; (max.11.250 forint) és 150 -250%-a önálló munka készítésekor (jelenleg max. 56.250 forint)!/ Így várhatóan a minőségi munkát felváltja a mennyiségire való törekvés.
 • Leszabályozható-e a 42-es OM rendelet 4.§ (2) bekezdésében meghatározott kifejezés:
  "Elrendelhető a névjegyzékből való törlése annak, aki neki felróható okból - több alkalommal nem vállalta el a szakértői megbízást." Mit jelent a "neki felróható ok" és mennyi a "több alkalom"?
 • Van-e, lesz-e limitje a szakértői listára kerülésnek?
 • Túlzott érdeklődés esetére javasoljuk a szekciók számának növelését, de a kommunikációs kapcsolat biztosításához a jövőben elengedhetetlen a szekciókban résztvevők számának korlátozása (max. 50 fő).