Szabó Imre

Szekció-összefoglaló

 

A gyógypedagógiai szekció a minőségi oktatás 3 fontos elemével foglalkozott tanácskozásán.

 • Hogyan lehet számítástechnikát tanítani enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskoláiban?
 • A fogyatékos tanulók iskoláinak tankönyvhelyzetével.
 • Az új típusú tartalmi szabályozás (iskolatípusokra készült kerettantervek) hogyan valósítható meg gyógypedagógiai intézményekben.

         Az előadásokat követően a szekcióban lévő gyógypedagógusok véleménynyilvánításokkal, javaslatok megfogalmazásával tették hatékonyabbá, eredményesebbé összejövetelünket. A következő állásfoglalás született, melynek továbbítását kérjük a konferencia szervezőitől az illetékesek felé:

 1. Országos központtal létre kell hozni olyan számítógépes adatbankot, amely a fogyatékos tanulók oktatásához, terápiás jellegű fejlesztéséhez használt oktató és képességfejlesztő programokat tárolná és felhasználhatóvá tenné a sérült gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmények számára.
 1. Meg kell oldani az informatikát-számítástechnikát tanító gyógypedagógusok sajátos, a specialitásokat figyelembe vevő képzését, továbbképzését.
 1. Nagy problémát jelent – főként az értelmi fogyatékos tanulók iskoláiban – a számítógép hiánya. Pályázati lehetőségeken kívül kormányzati közreműködéssel lehetne segíteni ennek a helyzetnek a kezelésében. Ösztönözni kellene azokat a szolgáltatókat (bankok, KHT-k, KFT-k, állami vállalatok), akik az ezredforduló miatti átállások következtében gépparkjukat leselejtezik, ezeket adják át azoknak a speciális intézményeknek, ahol a megfelelő géppark hiánya a legnagyobb akadálya az informatika oktatásának.
 1. Az érzékszervi és testi fogyatékosságokból adódó sajátosságok figyelembe vételével a nem fogyatékos emberek számára készült számítógépeket a speciális nevelési szükséglethez igazítva át kell alakítani, ebben segítséget kell adni az érintett intézményeknek.
 1. Annak ellenére, hogy a fogyatékos tanulók iskoláiban használt tankönyvek egy része elavult és korszerűtlen, az új típusú tartalmi szabályozást biztosító tanügyi dokumentációk hiánya miatt törvénytelennek és szakmailag is elhamarkodott intézkedésnek tekintik a fogyatékos tanulók iskoláinak tankönyvfejlesztésére kiírt Oktatási Minisztériumi pályázatot a szekció tagjai. A pályázat visszavonását vagy átütemezését kérjük az ágazati minisztériumtól. A tankönyvírással meg kell várni a kerettantervek megjelenését, az Irányelv kerettantervszerű átdolgozását.
 1. A tananyag egymásra épülésének és koherenciájának biztosítása érdekében javasoljuk a Tankönyv és Taneszköz Bizottságnak, hogy tankönyvcsaládok készítését támogassák.
 1. A szekciótagok többsége elfogadta az új típusú tartalmi szabályozásnak azt a koncepcióját, hogy az érzékszervi, testi és beszédfogyatékos tanulók intézményeiben a többségi iskolának készült kerettanterv és a fogyatékos tanulók iskoláinak készült Irányelv együttes alkalmazásával korrigálják helyi tantervüket. Az értelmi fogyatékosokat nevelő-oktató intézményekben az Irányelv „kerettantervszerű” átdolgozását, módosítását támogatják.
 1. A szakértői listára való felkerüléskor a gyógypedagógia területének megjelölésén kívül fel kell tüntetni, hogy melyik fogyatékossági területre, milyen specialitásokra vonatkozik a gyógypedagógiai szakértő kompetenciája.
 1. A minőségbiztosítási rendszerek oktatási adaptációjánál ne felejtkezzenek el a gyógypedagógiai intézményei specialitásáról, „minőségéről”. A fogyatékosság típusának megfelelően legyenek un. „bázisiskolák”, ahol az elképzelések gyakorlati kipróbálásán kívül az intézmények konzultációs központként is működhetnek.
 1. A legközelebbi Országos Szakértői Konferencián a gyógypedagógiai szekció időben több lehetőséget kapjon a felmerülő problémák megvitatására.