Mózes Áron

ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer bevezetésének tapasztalatai

 

 1. Moduláris minőségirányítási rendszer az oktatásban

Az utóbbi évek országos és regionális pedagógiai értekezleteinek, konferenciáinak, továbbképzéseinek sokszor refrénszerűen visszatérő kérdése volt: Melyik „minőség-modell” alkalmazása célravezető az oktatásban? Az alábbiak egyfajta választ adnak a kérdésre.

Az előzmények

 • Az oktatásban több mint tíz éve megszűnt a bemeneti szabályozás és a központi ellenőrzés, mint a minőség egyfajta biztosítékai.
 • A szabad iskolaválasztással nyilvánvaló versenyhelyzet jött létre.
 • Az intézmények megalkották pedagógiai programjukat, mely egy többirányú szerződés.
 • Az 1999. júniusában módosított közoktatási törvény megfogalmazza az oktatási szolgáltatás iránti vevői elvárásokat a kormányzat, tágabb értelemben a társadalom részéről.
 • Az OKÉV létrejötte (1999. szeptember)
 • A COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program meghirdetése (1999. október)

A közoktatás két minőségbiztosítási szintjének (fenntartói és intézményi) összehangoltságára, a két szint folyamatszemléletű megközelítésére van szükség leginkább: diagnosztikus értékelésre és szabályozott tevékenységre. Az intézményfenntartók tevékenységében alapvető fontosságú, hogy a tervezés, értékelés, minősítés, irányítás regionális szinten átgondolt, a társadalmi elvárásokkal összehangolt legyen. Az intézményi szintű minőségbiztosítás fókuszában az oktatási folyamat áll, ill. a tevékenység szolgáltatás jellege és a versenyhelyzet.

Teljeskörű minőségirányítás és az oktatás

A Total Quality Management (TQM: Teljeskörű Minőségvezetés) a szervezet olyan irányítási koncepciója, amelynek középpontjában a minőség áll és, amely összes tagjának részvételén alapszik és azt célozza, hogy hosszú távon sikert érjen el a vevő (az oktatásban érintett) megelégedettsége révén és hasznára legyen a szervezet összes tagjának és a társadalomnak. (ISO 8402:1994)


Jellemzői:

 • Partnerközpontúság, mely kiterjed az intézet külső (tanuló, szülő, fenntartó, társadalom, kapcsolódó intézmények) és a belső partnereinek (munkatársak) igényeire.
 • Folyamatos javítás, mely az intézmény működésének mért, ellenőrzött, értékelt indikátoraira épül a PDCA elv alapján (Deming 1950).
 • Teljeskörű, azaz minden munkatárs bevonására épít.
 • Társadalmi szintű tanulásra, terjesztésre épül.

 

Moduljai:

 • TQMa (TQM alap modul): a teljes szervezetre kiterjedő - alapvetően problémamegoldó, tervező tevékenységet végző homogén összetételű – minőségi körökre (teamekre) épülő vezetési rendszer, mely a külső-belső vevői lánc kulcspontjai mentén fejti ki tevékenységét.
 • ISO9001:2000 (minőségbiztosítási rendszer modul): mely a 2000-ben életbe lépő új szabvány követelményeinek megfelelő – tanúsított - minőségirányítási tevékenységet foglalja magában.
 • NMD/EFQM (Nemzeti Oktatási Minőségdíj kiválósági modell szerinti modul): mely magába foglalja a TQMa és az ISO9001 modulok szerint működő rendszerjellemzőket. Rendszeres és folyamatos működtetés esetében megpályázható a Minőség Díj.

 

Kiépítés jellemzöi:

 • Moduláris

minőségi köröket (TQMa) működtető munkaközösségek,

a teljes intézményre kiterjedő ISO 9001 tanúsítás,

teljes körű önértékelés (Minőség Díj)

 • A vezetői elkötelezettségre építve a teljes szervezetet motiválja a közösen megtervezett célok elérésére.
 • Mérhető, összehasonlítható önértékelésen alapul.
 • Konzultáción alapuló, azaz a külső tanácsadók átlagban heti egy alkalommal a helyszínen az Intézet munkatársaiból álló teameket vezetik, elemzik, minősítik a rendszer működését, megtervezik a vezetési rendszert s kidolgozzák a szükséges dokumentáció (pl. minőségi, eljárási kézikönyvek) első példányait.
 • Szervesen illeszthető a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési programhoz.

 

 


2. ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer

A rendszer kiépítésének lépései

 • Helyzetfelmérés
 • Tantestületi tájékoztató
 • Kibővített iskolavezetés képzése
 • Belső auditorok képzése
 • Dokumentációs rendszer kidolgozása
 • Betanítás
 • Próbaműködtetés
 • Auditálás és tanúsítás

A dokumentációs rendszer

 


mózSzabályozott folyamatok lehetnek pl:
                                                                              


Nyílt nap, Beiskolázás, Pedagógiai program fejlesztése,  Szakmai program tervezése, Tankönyvbeszerzés, Beszállítók minősítése, Azonosítás és nyomonkövethetőség, Tantárgyfelosztás tervezése, Tanóra folyamata, Szakmai gyakorlat szervezése, Karbantartás és környezetkialakítás, Ellenőrzés és vizsgálat, Érettségi vizsga szervezése, Szakmai vizsga szervezése, A nem megfelelőségek kezelése, Helyesbítő tevékenységek, Az oktatás helyének biztosítása, Dokumentumok tárolása, állagmegőrzése, Belső minőségügyi felülvizsgálatok, A személyzet képzése és minősítése, Munkaerőgazdálkodás, Vevőszolgálat, Statisztikai módszerek.

3. Kritikus pontok, dilemmák

 • A vezető felelőssége, elkötelezettsége
 • Teljes körű informálás, belső, személyes döntési helyzet
 • Mi ez, és mi nem?
 • Tévhitek, fogalomzavarok
 • Az MB vezető és a belső auditorok személyének kiválasztása
 • Meggyőzés a gyakorlatban (pl. team munka)
 • „Dokumentáció” vagy működő rendszer?