Pőcze Gábor

Szekció-összefoglaló

 

A szekció 4 előadást hallgatott meg. Az elhangzás sorrendjében:

 • A közoktatási szakértő és a közoktatási minőségbiztosítás - Benedek István
 • A közoktatási minőségbiztosítás és az ellenőrzés - értékelés viszonya, kapcsolódása - Gábri Katalin
 • A minőségbiztosítási folyamatok általános modellje. A közoktatási minőségbiztosítással szemben támasztható alapvető követelmények - Horváth Attila
 • Minőségbiztosítási alapismeretek oktatása a műszaki tanárképzésben és a technikusképzésben - Kristály Mátyás

A szekció munkáját a konferencia egész ideje alatt élénk érdeklődés jellemezte. A szekció résztvevőinek létszáma 50-80 fő között mozgott.

A szekciómunka során érintett fontosabb kérdések, problémák:

 1. A szakértői tevékenység szabályozásának aktuális kérdései. A konferenciával egyidőben jelent meg az Oktatási miniszter 42/1999 (X.13. sz.) rendelete a közoktatási szakértői névjegyzékre kerülés szabályairól és a közoktatási szakértő tevékenységéről. A szekcióban résztvevő szakértők egyrészt új információkat reméltek a szekcióban, másrészt érdeklődtek az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont és a közoktatási szakértők kapcsolatrendszerét illetően.
 2. A közoktatási szakértők élénken érdeklődnek a közoktatási minőségbiztosítással kapcsolatos problémák iránt. Az érdeklődés egyik oka a közoktatási szakértők érintettsége a közoktatási intézmények tevékenységének ellenőrzésében, másfelől a minőségbiztosítás és az ellenőrzés, értékelés nyilvánvaló kapcsolata. A szakértők és a minőségbiztosítás kapcsolatra vonatkozóan az alábbi fontosabb összefüggésekre hívta fel a konferencia a figyelmet:
 • a szakértők igénylik, hogy kifejezetten a szakértői munkában járatos, gyakorlattal rendelkező személyek számára jelenjen meg a továbbképzési piacon minőségbiztosítással foglalkozó képzés
 • alakulhassanak olyan szakértői csoportok, amelyek bekapcsolódhatnak minőségbiztosítási feladatok ellátásába
 • legyen mód gyakorlat közeli tapasztalatok megismerésére, vagyis a már kialakított, működő minőségbiztosítás rendszerek megismerésére.
 1. A közoktatási szakértők Egyesülete (KÖSZE) keresi a kapcsolatot a Comenius 2000 OM programirodával és az OKÉV-vel, a közoktatási szakértők minőségbiztosítással kapcsolatos teendőinek pontosítása, megismerése és megvitatása érdekében. A közoktatási szakértők kifejezték készségüket az oktatásirányítással való együttműködésre, egyúttal tisztában vannak azzal, hogy a minőségbiztosítási szakértő (konzulens, tanácsadó) és a „hagyományos” szakértői szerep csak részleges átfedésben vannak.
 2. A szekcióban megszólaló szakértők véleménye szerint mielőbb szükséges lenne tisztázni a közoktatási ellenőrzés, értékelés, mérés, minőségbiztosítás fogalmát és gyakorlati viszonyát az intézményi folyamatokhoz. A közoktatási szakértők az intézményi minőségbiztosítás keretében keresik az együttműködés lehetőségét más, a mérésben, értékelésben közreműködő szakértői csoportokkal.
 3. Gábri Katalin szekcióban elhangzó előadása ismertette a szakértői tevékenység és a minőségbiztosítás jogi hátterét. Az előadás konzekvenciája, hogy a szakértők szándékán túl, a feladatmegosztáskor figyelembe kell venni a jogi hátteret is, az pedig kifejezetten különválasztja a közoktatási mérési - értékelési - ellenőrzési és minőségbiztosítás kompetenciákat.

Összefoglalásképpen:

 

a szekcióban kialakult élénk vita nem annyira az eltérő nézetek ütköztetésének, inkább a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok újszerűségének és a jogi szabályozási környezet új elemeinek a korábban kialakult gyakorlattal való szembesítésének köszönhető. Bizonyos mindazonáltal, hogy jól hasznosítható tapasztalatokkal járult hozzá a konferencia egésze és a minőségbiztosítási szekció a közoktatási szakértők és a minőségbiztosítás kapcsolatának alakításához.