Zsakó László

Az információs társadalom kihívásai informatika tanároknak

 

“Volt olyan idő, amikor minden hasznos információt meg lehetett tanítani, ezért az iskolák és egyetemek azt tekintették feladatuknak, hogy mindent megtanítsanak. Ezek az idők már régen elmúltak, de az oktatási intézmények nem sokat változtak. ... Az oktatás nagyon büszke arra, hogy napról napra milyen hatalmas elméleti természet- és társadalomtudományi ismeretanyaggal frissíti fel a tudásszomjtól tikkadt ifjúságot. Aztán amikor ezek a fiatalok kilépnek az iskola falai közül, hirtelen egy olyan világba csöppennek, ahol cselekvést várnak tőlük. ... Kezdeményezni kell, meg kell találni a szükségesnek vélt információt. Különféle variációs lehetőségeket kell teremteni, döntéseket kell hozni, cselekedni kell. A tanult ismerethalmaz önmagában már nem elég.”

(Csibor Zoltán válogatása Edward de Bono gondolataiból)

 

I. Miért nem használjuk az internetes-multimédiás oktatás lehetősé­geit?

 • Hagyományos oktatás előnyei (táblán, krétával)
 • A tanár a pillanatnyi helyzethez igazíthatja mondanivalóját.
 • Az osztály a tanárra figyel, esetleg olyat hall tőle, ami nincs leírva.
 • A tanár felismerheti a tanulók problémáit, s a szükséges magyarázatot meg­adhatja.
 • Kihasználhatók a közösségi tanulás előnyei.
 • A felkészülési/tananyag előkészítési idő kérdése.
 • A váratlanra (tanulói kérdésre) felkészülés kérdése.
 • A személyes varázs kérdése.
 • A nevelés kérdése.
 • Internetes oktatás problémái tanórán
 • Lassú az anyagok Internetről letöltése, órán kivárhatatlan.
 • A tanuló nem a tananyagban keres, vagy semmit nem csinál.
 • Az óra közös célja nem vagy nehezen fogalmazható meg.
 • Az egyénileg megszerzett tudás nehezen mérhető.
 • Multimédiás oktatás problémái tanórán
 • A látvány eltakarja a tartalmat.
 • Eszközproblémák (1 gép-sok tanuló, a hang problémája).
 • Irányítási problémák: a tanuló “elveszik” a tananyagban.
 • A haladási sebesség problémája.

II. Miért nem használjuk jól az internetes-multimédiás oktatás lehető­ségeit?

 • Írásvetítővel pótoljuk a táblát, a tankönyvet.
 • Sebességi probléma: a tanár írási sebessége a tanulókéhoz illeszkedik, az írásvetítő fólia cserélgetésé nem.
 • Szabadsági probléma: a tanár nem tud eltérni a leírt tananyagtól.
 • Áttekintési probléma: a fólia menet közbeni javítása, kiegészítése.
 • Jegyzetelési probléma: Nehezen látható tananyag leírásával megy az idő.
 • Bemutatókészítővel pótoljuk az írásvetítőt, ill. más egyedi médiákat.
 • Előadásvázlat kivetítése.
 • Egyetlen demonstrációs film folyamatos kivetítése.
 • Egy hangfile lejátszása.
 • Multimédiás tananyaggal pótoljuk a tankönyvet.
 • Az otthoni (szünetben, buszon, ...) tanulás problémája.
 • Függőség az elektronikus eszközöktől.
 • Áttekinthetőség, lényegkiemelés, egyéni jegyzetelés kérdése.
 • Egységesen vezényeljük a tanulók Internetes munkáját.
 • A tanuló tanári vezényszóra léphet Internetes lapokra (egyszerre).
 • A tanár előre rögzíti, hogy az Interneten hol és mit kell megnézni (sőt előre letölti).
 • Egységesen vezényeljük a tanulók multimédiás munkáját.
 • A tanuló tanári vezényszóra haladhat a multimédiás tananyagban, be kell várnia a többieket.

III. Mi lesz más, ha jól használjuk az internetes-multimédiás oktatás le­hetőségeit?

 • Az internetes-multimédiás oktatás tanulói feltételei
 • A tanuló szeret tanulni.
 • A tanulót érdekli a megtanulandó tananyag.
 • A tanuló képes önállóan haladni a megtanulandó tananyagban.
 • A tanuló képes nagy információhalmazból kiválasztani a fontos információt.
 • A tanítási-tanulási idő változása
 • Hagyományos tanítási órák - demonstrációs eszközök, illetve vázlat.
 • A közös tanulási célhoz szükséges közös információ megkeresése Interneten (együttműködve, tanórán kívül).
 • A közös tanulási célhoz szükséges egyéni információ megkeresése Interne­ten (önállóan, tanórán kívül, esetleg otthon).
 • A multimédiás tananyag egyéni feldolgozása (tanórán belül, illetve otthon).
 • A multimédiás tananyag közösségi feldolgozása (“laboróra” tanórán belül).


 • A tanári szerep változása (tanár - szülő - főnök - munkatárs)
 • Feladatkitűzés, irányítás, keresési tanácsadás, projekttervezés a közös Inter­netes keresésben.
 • Lehetőségek felvázolása, megszerzett információk értékelése az egyéni In­ternetes keresésben.
 • Tanácsadó szerep az egyéni multimédiás tanulásban.
 • Információ összegyűjtő, szétosztó, magyarázó szerep a közösségi multimé­diás tanulásban.

IV. Következmények

 1. Az új tanulási-tanítási módszereknek a hagyományos mellett kell megjelenni.
 2. A tanárnak sokkal nagyobb műveltséggel kell rendelkeznie.
 3. A tanárnak sokkal kevesebb (a jelenlegi fele) kötelező órája lehet.
 4. A tanárnak sokkal több előkészítési időre van szüksége.
 5. Az osztálylétszámokat drasztikusan csökkenteni kell (20 fő alá).
 6. A kötelező tantermi tanórákat drasztikusan csökkenteni kell (naponta 8-tól 12-ig, 13-ig).
 7. Meg kell teremteni az iskolai egyéni-közösségi tanulás feltételeit (az iskolába nagyon sok 6-8 fős dolgozószoba jellegű terem kell).