Dr. Illés Boglárka

Segítségnyújtás a tehetséggondozásban

Az előadás prezentációja pdf formátumbanpdf image

Abban a világban, ahol az optimista számítások szerint is 15 percen keresztül lehet valakinek a figyelmét elnyerni, de a pesszimista becslések azt mondják, hogy négy percnél tovább már nagyon nehéz egy dologra figyelnünk és koncentrálnunk, megtiszteltetés számomra, hogy még mindig itt vannak úgy, hogy a harmadik előadást tartom és minden előadó több, mint 15 percet kapott ahhoz, hogy nézeteit kifejtse.

Ha megengedik nekem, akkor egy gondolatébresztő idézettel szeretném kezdeni, amivel az előadásomat egy picit színesebbé szeretném tenni. Fritz Gutermann amerikai tudós mondott egy szellemes megjegyzést. „A ragyogó elméknek az a galaxisa, amely az atomenergia felszabadításán dolgozott, valójában a Marsról érkezett látogatókból tevődött össze. De nehéz volt számukra, hogy idegen akcentus nélkül beszéljenek angolul, ezért álcázásként magyarnak mondták magukat. Hiszen köztudott, hogy a magyarok semmilyen idegen nyelvet sem képesek idegen akcentus nélkül használni, a magyart kivéve.

Mielőtt még azt gondolnák, hogy az idegen nyelvi stratégiát szeretném alátámasztani, vagy legalábbis annak a szükségességét, én egy picit más megvilágításba helyezném ezt az idézetet. Ha felteszik a kérdést – és még mindig nagyon sokan megteszik, nem csak a múltban, hanem a jelenben is, hogy a magyar tudományosság miért van a világ élvonalában tekintettel arra, hogy mind népesség-, mind lakosságszámunkra, mind a területünkre vonatkozóan jóval kisebbek vagyunk, mint nagyon sok másik állam, akikkel azonban felvesszük a versenyt –, nagyon sokan nem érthetik, hogy a legfontosabb egyetemeken, kutatóhelyeken, laboratóriumokban miért van olyan sok magyar, miért van olyan sok Nobel-díjasunk. Úgy gondolom, hogy erre meg tudjuk adni a választ. Az előadásomban röviden elmondom azokat a válaszokat, amelyeket mi szeretnénk erre adni, de azt is elmondom, hogy milyen válaszokat adtak erre mások korábban.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a magyar nyelv logikus felépítésének köszönhető az, hogy ilyen sok tehetséges fiatal van a magyar nemzet soraiban. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az árnyalt kifejezésmód és a gondolkodás visszacsatoló hatása az, ami a gondolkodásunkat még inkább serkenti. Vannak, akik misztikusabb magyarázatokat adnak a kérdésre: a géneknek köszönhető, hogy sok nálunk a tehetséges fiatal. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a magyarságot a történelme alatt ért megannyi tragédia az, ami elősegítette a tehetségeknek mind a gondozását, mind a kibontakozását. Hiszen a visszavágott gyümölcsfa szívósabb, hajtásai sokszor termősebbek. Mi úgy gondoljuk, hogy az ilyen vagy az ehhez hasonló tetszetős magyarázatok helyett vannak sokkal prózaibb okok és indokok is.

A prózaibb okok vagy indokok közé tartozik az oktatási rendszer, de sokkal inkább ide tartozik a pedagógusok munkája, az Önök munkája, akik a mindennapok során segítenek abban, hogy a tehetséges fiatalok a tehetségüket ki tudják bontakoztatni. Azt is gondoljuk, abban is hiszünk, hogy a tehetséggondozásban is kereshető vagy keresendő ennek az oka. Én ezért is köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy már 20 éve megszervezik ezt a konferenciát, amelynek keretében a 20 éves Nemzeti Tehetség Programról, illetve annak második 10 évéről beszélhetek Önöknek. A konferenciának köszönhetően lehetőségem van elmondani, hogy a következő éveket hogyan kívánjuk, hogyan szeretnénk előkészíteni.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető céljai és feladatai bizonyára Önök előtt is ismertek. Az elmúlt időszakban évente több mint 300–350 ezer fiatalnak tudtunk segíteni a Nemzeti Tehetség Programon keresztül. Amikor a 2019-es és a 2020-as cselekvési programot egy belső egyeztetési folyamatra vittük, a kollégák, a helyettes államtitkár kollégák többnyire megkérdezték tőlem, hogy ez hogyan lehetséges, illetve mennyire valós, hogy mi ilyen sok fiatalnak tudunk segíteni. Picit rácsatlakozva az előttem szóló gondolatára – és úgy gondolom, hogy ez illeszkedik is ebbe a képbe – azt a választ fogalmaztam meg, hogy mi mindannyian abban hiszünk – akik a tehetséggondozással foglalkozunk –, hogy minden fiatal tehetséges valamiben. Nekünk abban kell segíteni, hogy a tehetségüket megtalálják és kibontakoztassák. Tehát amikor azt mondjuk, hogy évente 300–350 ezer fiatalnak tudunk segíteni, akkor – bár ez soknak tűnik, de – úgy gondoljuk, hogy ez a szám még mindig nem elegendő, azon dolgozunk, hogy minél több fiatalnak tudjunk segíteni.

Az elmúlt 10 évben nagyon sok előrelépés történt, nagyon komoly eredmények vannak mögöttünk. 2008-ban a Nemzeti Tehetség Programot ötpárti konszenzus eredményeként fogadta el az Országgyűlés. Az ötpárti konszenzus eredményeként kétéves cselekvési programokat alkottunk meg, amelyek kormányhatározat formájában kerülnek elfogadásra. A pályázati felhívások – melyek a kétéves cselekvési programokra épülnek – évente jelennek meg. Elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása még mindig a 2008-ban elfogadott stratégiai keretek mentén zajlik. A megvalósítást teljes társadalmi konszenzus övezi. Ezúton is köszönöm mind a pedagógusoknak, mind a szakembereknek, mind a civil szervezeteknek azt a támogatást, amelyet a Nemzeti Tehetség Program megfelelő végrehajtása érdekében nyújtanak.

Ha megnézzük a számokat, az eredményeket, hogy honnan indultunk és most jelenleg hol vagyunk, hová tartunk, akkor erről is érdemes egy pár mondatot ejteni. 2009-ben 443 millió forint állt a rendelkezésünkre, melynek köszönhetően négy pályázati kategóriában több mint 15 ezer főt tudtunk támogatni.

Bizonyára önök is tudják – de ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni –, hogy az 1%-os felajánlások adják a Nemzeti Tehetség Program forrásának a felét, tehát az alapját. Azt is elmondhatjuk, hogy évről-évre nő az 1%-ot felajánló adófizető állampolgároknak a száma. A program indulásakor több mint 54 ezren ajánlották fel adójuk 1%-át, míg a tavalyi évben már több mint 300 ezren (meghaladta a 325 ezer főt is az 1%-ot felajánlók száma). Ez egy nagyon komoly eredmény, amely azt is bizonyítja, hogy a magyar társadalom is érzékeli azt, hogy a Nemzeti Tehetség Program és a tehetséggondozás megfelelő irányban halad, fontosnak tartják, hogy ezt ők is támogassák.

Ami pedig önöknek köszönhető az az, hogy rengeteg programot és pályázatot tudtunk az elmúlt időszakban támogatni. 2015-ben megteremtettük annak a lehetőségét, hogy ösztöndíj formájában a fiatalokat közvetlenül is támogathassuk. Ezért fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy 2018-ra már meghaladtuk a hárommilliárdos keretet. A hárommilliárdos keret nagyrésze mégiscsak közvetett módon jut el a fiatalokhoz, mind a köznevelési intézmények, az oktatási intézmények, mind a civil szerzetek támogatásán keresztül. Azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 2018-ban jóval magasabb összegű támogatási igény érkezett be hozzánk, mint amekkora keret a rendelkezésünkre állt. 2018-ban több, mint négymilliárd forint értékben érkeztek be hozzánk pályázatok, tehát még van hová fejlődnünk. Ezért is kérem az Önök segítségét abban, hogy az adófizető állampolgárok felé is próbáljuk a Nemzeti Tehetség Programot minél szélesebb körben ismertetni és bemutatni, elterjeszteni. Fontos, hogy tudják miről szól a Nemzeti Tehetség Program, milyen tevékenységet valósítunk meg. Bízom abban, hogy el tudjuk érni azt az összeget, mellyel minden pályázatot támogatni tudunk és minden tehetséges fiatalnak tudunk segíteni.

Említettem, hogy 2015-ben bevezetésre került a kiemelten tehetséges fiatalok ösztöndíj támogatása. Ez egy rendkívül népszerű kategória, itt is néhány számot meg szeretnék osztani Önökkel. A 2015-ös és 2016-os évben több, mint 1000 tehetséget, fiatalt tudtunk támogatni. A 2017-es és 2018-as évre vonatkozóan még végleges összesített adatokkal nem rendelkezünk, hiszen 2018-ban még csak az első szakaszban benyújtott jelentkezéseket tudtuk eddig elbírálni. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj egy folyamatosan nyitva álló pályázat, illetve pályázati kategória. Bízom benne – előzetes becslések szerint, illetve a biztosított forrás alapján úgy látjuk –, hogy meg fogjuk haladni a 2015–2016-ban támogatott fiataloknak a számát. Fontos, hogy a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj bevezetése, valamint annak vizsgálata során azt láttuk, hogy a fiataloknak az ösztöndíjra szüksége van. Azt is láttuk, hogy nemcsak ezt a kategóriát érdemes a továbbiakban többletforrások biztosításával szélesebbre nyitni. Szeretnénk még több fiatalnak segíteni abban, hogy ki tudja bontakoztatni a tehetségét. Érdemes továbbfejleszteni és érdemes további ösztöndíjakat is bevezetni. A következő kétéves cselekvési programban már erre is tettünk javaslatot, és bízzunk abban, hogy ebben az évben meg tud jelenni és ez alapján a kormány elé tud kerülni.

A következő kétéves cselekvési programról is megosztok pár mondatot. A munkát már elkezdtük. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum egyhangúan elfogadta javaslatainkat, tehát bízom benne, hogy ez alapján tudjuk fejleszteni és a továbbiakban is működtetni a Nemzeti Tehetség Programot. Amit még fontosnak tartok hangsúlyozni: a stabilitás. Megvizsgáltuk, áttekintettük a Nemzeti Tehetség Program elmúlt éveit, és azokat az eredményeket, amely a Nemzeti Tehetség Program mögött van és már a magáénak tudhat. Azt láttuk, hogy minden pályázati kategóriára, és minden pályázatra, amelyet korábban elindítottunk, szükség van. Tehát a következő kétéves cselekvési programot mi azon szemlélet mentén készítettük elő, hogy ezekben mi ne változtassunk, azokat a pályázatokat, pályázati kategóriákat a jövőben is őrizzük meg, amelyek sikeresnek bizonyultak. Mit értünk ez alatt, vagy mit értek ez alatt? Azokat a pályázati kategóriákat, amelyek bevezetésre kerültek az elmúlt időszakban, megtartjuk. A hagyományosabb pályázati kategóriákon kívül gondolok itt akár arra, hogy már óvodás korban érdemes elkezdeni a tehetséggondozást, tehát már az óvodásokra is igyekszünk odafigyelni. Ugyanígy fontosnak tartjuk azt is, hogy Kárpát-medencei térben és dimenziókban gondolkodjunk. Ugyanígy fontosnak tartjuk azt is, hogy a nemek egyenlő esélyű részvételét biztosítsuk a tudományterületeken. Valamint ami egy új pályázati kategória volt, és rendkívüli népszerűségnek örvendett, a táboroknak, a tehetséggondozással foglalkozó táboroknak a támogatása. Ezeket is meg szeretnénk őrizni a következő években.

A következő kétéves cselekvési programban, azon túl, hogy mindent megőrzünk, ami eddig a Nemzeti Tehetség Programban benne volt, azt látjuk, és úgy gondoljuk, hogy az intézményrendszert érdemes még inkább bővíteni vagy legalábbis azt a hálózatot, azt az alapot megteremteni hozzá, hogy még inkább, még többen tudjunk, tudjanak a tehetséggondozásra fókuszálni. Ahogy a Nemzeti Tehetség Program stratégiai dokumentumában is olvashatják, nevesítésre kerül a Nemzeti Tehetségsegítő Kör. A következő két évben meg szeretnénk teremteni annak a feltételeit, hogy a Tehetségsegítő Kör ne csak a szavak szintjén, hanem a valóságban is létezzen. Ezt nem egyik pillanatról a másikra szeretnénk megtenni, viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy azzal a széles körű együttműködéssel, amellyel a Nemzeti Tehetség Programot előkészítjük, kerüljön sor a Tehetségsegítő Kör megalapítására is.

Szintén fontos, hogy a fiatalok társadalmi felelősségvállalását is elősegítsük. Korábban is megjelent a társadalmi felelősségvállalás, de nem külön pályázati kategóriaként, a jövőben mi erre is javaslatot kívánunk tenni. Szintén nagyon fontosnak tartjuk az anyanyelvi identitásnak a megőrzését. Ez a korábbi cselekvési programban már szintén megjelent, azonban nem rendeltünk hozzá indikátorokat. Úgy gondoljuk, hogy szükséges ezt a tevékenységet is mérhetővé tennünk. Ha valaki a tehetséggondozás ezen területén is komoly tevékenységet végez, az ő pályázatait is tudjuk támogatni. Javaslatot tettünk arra, hogy ez is kerüljön külön megjelenítésre. Nagyon sok újdonság várható, amivel mi még inkább szeretnénk a Nemzeti Tehetség Programot színesíteni. Szeretnénk szélesíteni a támogatottak körét is.

Az elmúlt években – ahogy láthatják a prezentációban is – arra törekedtünk, hogy ne csak a tehetséges fiatalokat tudjuk közvetetett-közvetlen módon támogatni, hanem azokat a szakembereket, szervezeteket is, akik a tehetséggondozással foglalkoznak. Őket is tudjuk mind támogatásban, mind elismerésben részesíteni. Ilyen elismerésről szól a Bonis Bona díj, amelyet tudom, hogy többen Önök között is már megkaptak. Ezt a jövőben folytatni szeretnénk, szélesíteni szeretnénk azt a kört, akiket Bonis Bona díjban tudunk részesíteni.

Szintén fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges fiatalok kapcsolatba kerüljenek egymással, majd kapcsolatban is tudjanak maradni, csináljanak bármit is, éljenek bárhol a világon. Erről szólnak az Alumni találkozóink, amelyeket szintén elindítottunk. Azt látjuk, hogy erre szükség, igény van a fiatalok részéről. Mi biztosítani szeretnénk annak a lehetőségét, hogy az a fiatal, aki adott esetben már elérte vagy meghaladta a 35 éves korhatárt, legyen lehetősége, hogy az Alumni találkozó keretében olyan kapcsolatokra tehessen szert, amely a későbbiekben hálózat formájában is támogatja az ő munkáját.

Az NTP fejlesztési forrásaira ebben az évben több, mint hárommilliárd forint állt rendelkezésünkre. Jövőre, a 2019. évi költségvetésben még plusz 300 millió forint a terv. Hozzáteszem, hogy ezek csak a hazai források, melyet kiegészít az EFOP-3.2.1. Tehetségek Magyarországa című projekt. Ha jól tudom, akkor a holnapi nap folyamán erről Jávor Balázs kollégám majd tart egy rövidebb prezentációt. Bízom benne, hogy az érdeklődésüket ezzel fel tudtam annyira kelteni és ébreszteni, hogy részt vesznek azon az előadáson is.

Úgy gondoljuk, hogy a digitalizáció már az életünk része, tehát mi nem azt a kérdést tesszük fel, hogy ezzel mi mit kezdjünk, hanem azt a kérdést tesszük fel, hogy milyen formában tud megjelenni a tehetséggondozás a digitális térben. Egy adatot szeretnék csak Önöknek elmondani. Az internet és az otthoni számítógépek térhódításukat a 2000-es évek elején kezdték. Ekkor, idézőjelben, már én is iskoláskorú voltam. Azok a pedagógusok, akik engem tanítottak és a szüleim még abban az életszakaszban, amikor ők oktatási intézményben hallgatóként vagy diákként részt vettek, ezt nem tapasztalták. Szerintem nekünk nap, mint nap fel kell készülnünk ezekre az újabb kihívásokra. A 2016-os ifjúságkutatás adatai alapján már azt látjuk, hogy 10 fiatalból több mint nyolc nyilatkozik úgy, hogy az otthonában rendelkezik számítógéppel. 10 fiatalból kilencen nyilatkoznak úgy, hogy könnyen van internet hozzáférése, napi szinten tudja használni az internetet. Már azt is elmondhatjuk, hogy az otthoni számítógépektől teljesen függetlenül használják a fiatalok az internetet, hiszen ott van az okostelefon, a wifi hálózatokról pedig nem is beszélek. Tehát az, hogy az Interneten jelen legyünk és a Nemzeti Tehetség Program is jelen legyen, a mi szempontunkból is kiemelt, mely a következő kétéves cselekvési programban reményeink szerint meg fog jelenni. Hol fog például megjelenni? Például a versenyeknél. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok olyan hagyományos tradicionális verseny létezik, amelynek a jövőben is folytatódnia kell, de az is nagyon fontos, hogy a fiatalok számára ezek a versenyek, vagy azok a feladatok, amelyekkel a versenyekre fel tudnak készülni, online módon is elérhetőek legyenek. Mi egy közös gondolkodást már elindítottunk, elkezdtünk, de én ebben is nagyon támaszkodom az Önök segítségére, hiszen itt egy közös gondolkodással tudjuk azokat a versenyeket az online térben is megjeleníteni, amelyeknek úgy gondoljuk a következő 10 vagy 20 évben is a fiatalok mindennapjaiban ott kell lenniük, vagy a tehetséges fiatalokat támogatniuk kell.

Ugyanilyen megfontolásból hoztuk létre az Oktatási Hivatallal együttműködésben a TehetségKapu portált, amelyet az elmúlt években továbbfejlesztettünk. A TehetségKapu portálnak is az a lényege és az a jelentősége, hogy éljen bárhol egy magyar fiatal, bárhol a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában, legyen arra lehetősége, hogy a tehetségterületét egy pedagógus segítségével vagy a szüleinek a segítségével könnyebben be tudja azonosítani és lássa azokat a lehetőségeket, ahol ő ezt a tehetséget meg tudja adott esetben mérettetni.

Úgy gondoljuk, hogy a Nemzeti Tehetség Programnak is szüksége van egy folyamatos online jelenlétre, ahol a friss híreket, információkat mind a pályázatokkal kapcsolatban, mind a projektekkel kapcsolatban Önök egy honlapon keresztül elérhetik és megtalálják. A nemzetitehetsegprogram.hu honlap elkészült, én örömmel veszem, hogy ha Önök ezt a honlapot is áttekintik, böngészik, és adott esetben – ha van még javításra, fejlesztésre vonatkozó javaslatuk, vagy vannak olyan információk, amelyet ezen a honlapon nem találnak meg – akár közvetett, akár közvetlen módon jelzik felénk. Célunk, hogy legyen egy olyan online információs adatbázis, amely egyszerre rendelkezik olyan típusú információkkal, amely segítséget nyújthat önöknek a munkában, amely egyszerre rendelkezik olyan linkkel – mint például az EMET linkje –, amelyen keresztül könnyedén elérhetik a pályázati felhívásokat, és amely egyszerre mutathatja be a Nemzeti Tehetség Programot a teljes társadalom felé, egyszerre nyújt olyan híreket, vagy információkat, amely a tehetséggondozás rendszerét bemutatja szélesebb körben.

Egy személyes gondolattal szeretném zárni a prezentációm, hiszen felmerült az előttem szóló részéről, hogy a robotok nem a versenytársaink. Múlt héten több nemzetközi konferencián is részt vettem és arra is volt lehetőségem, hogy a tehetséggondozásról és a digitalizációról részben én is elmondjam azokat a magyar eredményeket, amelyek nálunk már vannak és mérhetők. Emellett meghallgathattam azokat a nemzetközi gondolatokat, amelyeket elindítottak. Úgy gondolják, úgy gondoljuk – és én személy szerint is ezt a gondolatot megfontolandónak tartom –, hogy a robotok nagyon sok esetben a versenytársainkká válhatnak. Éppen ezért tartunk és félünk attól, hogy a jövőben mi lesz a munkahelyekkel, mi lesz a fiatalok munkalehetőségeivel. Hogyan tudjuk őket felkészíteni úgy a munkaerő-piaci integrációra már az oktatás, köznevelés során, hogy ők adott esetben olyan munkákat is képesek legyenek ellátni, amelyeket most még nem ismerünk. Erről is rengeteg dokumentum szól, a Világgazdasági Fórum rendszeresen erről értekezik. Mi az, amiben mi tudunk segíteni? Azon túl, hogy Önök átadják azt a képességüket, hogy nem csak 15 percen keresztül tudnak figyelni – hiszen ez tényleg egy különleges képesség és a fiataloknak erre tényleg szükségük van – a fiatalok előtt igazából két út áll, hogyha nagyon le szeretnénk egyszerűsíteni.

Az egyik út az, hogy megtanulják, hogy a robotokat, vagy a mesterséges intelligenciát milyen módon tudják programozni, és milyen módon tudják a fiatalok majd a későbbiekben saját javukra és a társadalom javára hasznosítani a robotoknak az energiáját és az erejét.

A másik út, hogy azokat a képességeket és készségeket fejlesztik ki a fiatalok – illetve azokat a képességeket találjuk meg a tehetséges fiatalokban –, amelyekre a robotok nem képesek és valószínűleg sohasem lesznek képesek. Azokon a területeken – és ilyen szempontból mégiscsak egyetértek az előttem szólóval – a robotok sohasem lesznek a fiatalok versenytársai. Azokat a területeket kell és szükséges a fiataloknál a tehetséggondozás, tehetségazonosítás során megtalálni, és a fiataloknak abban kell segíteni, hogy a tehetségüket ezen a területen tudják kibontakoztatni.

Mi bízunk és számítunk az Önök támogató munkájára és az Önök segítségére. Amivel mi hozzá tudunk járulni – legyen szó akár a pályázati felhívások tanév rendjéhez történő igazításáról, akár a Nemzeti Tehetség Program népszerűsítéséről (hogy a jövőben is minél több forrás álljon a rendelkezésünkre), akár további vállalásokról, amelyek további indikátort jelentenek és további pályázati felhívást – garantálom, hogy megtesszük. A továbbiakban is azzal a társadalmi konszenzussal kívánjuk ellátni a feladatunkat, hogy a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása, végrehajtása mind az Önök megelégedettségével, mind a civil szervezetek, civil szereplők és a társtárcák elégedettségével bonyolítsuk le.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!