Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés szekció összefoglalója

PKG

 

Köszöntöm a konferencia résztvevőit!

Szekciónk munkáját – melyben több mint 200 fő érdeklődő vett részt – nagyon nehéz a rendelkezésemre álló pár percben összefoglalni, ezért felhívom az érdeklődők figyelmét, hogy a szekció előadások teljes anyaga a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. honlapján elérhető.

Első előadónk, az EFOP 3.1.5-16-2016-00001. „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” óvodai alprojekt szakmai vezetője - Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola – részletesen és szemléletesen ismertetette az óvodai alprojekt célját, a projekt megvalósítás folyamatát, melybe 2018. november 01-től 157 óvodai feladatellátási hely kapcsolódik majd be.

Következő előadónk – Szabadi Edit, a Református Pedagógiai Intézet pedagógiai előadója – az óvodákat érintő, az elmúlt időszakban hatályba lépett jogszabályi változásokat, az azokból adódó intézményi feladatokat foglalta össze.

A szünet után az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása – Esélyteremtő óvoda” szakmai vezetője, Csepregi Eszter vezetésével élményalapú beszámolót hallhattunk a projektben résztvevő Csima Ágota konzulenstől és Jovanovics Ágnes bevont óvodavezető asszonytól, aki az Alsószentmártoni négycsoportos, 100%-ban cigány gyermekeket nevelő óvoda vezetője. Óvodavezető asszony példaértékű szakmai elkötelezettségét tükröző, élményalapú előadása hiteles, rendkívül szuggesztív volt.

A szekció utolsó részében, a kerekasztal-beszélgetés során: nyitott közvetlen szakmai vélemények fogalmazódtak meg a szekció előadásaival kapcsolatban, illetve kérések merültek fel meg a köznevelési/közoktatási rendszerünk irányítói számára.

Az idő rövidsége miatt most ezeket szeretném itt kihangosítani:

  • A 20. születésnapját ünneplő konferencia valamennyi előadása megerősítette a kora gyermekkori nevelés fontosságát, hogy erre épít a teljes köznevelési rendszer. Ennek nagyon örülünk. Azonban egyik szemünk nevet, a másik sír, ugyanis úgy érezzük, hogy a digitalizációs folyamatokból az óvodák teljesen kimaradnak. Pedig indokoltan nagyon nagy szükség lenne az óvodák informatikai hálózatának kiépítésére, fejlesztésére, a tárgyi és a humán feltételek biztosítására.
  • A minőségi óvodai nevelés fenntartásához kérjük a nevelő munkát segítő dolgozói kör létszámának felülvizsgálatát, esetleges bővítési lehetőség biztosítását a dajkai és pedagógiai asszisztensi munkakörök vonatkozásában.
  • Sajnos az óvónőhiány katasztrofális helyzeteket szül már most az ország bizonyos körzeteiben. Ebben a problémában is nagyon várnánk a segítséget, annak érdekében, hogy ezek a helyzetek enyhüljenek vagy talán meg is oldódjanak.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindannyiunknak további jó munkát kívánok!

PKG 1