Magyar Zita

A Szakképzés szekció összefoglalója

MZsz ö

 

Örömmel tájékoztathatom önöket, hogy a szakképzési szekció nagyon népszerű volt, több mint 100-an vettünk részt a szekció munkájában. Ez egyrészt öröm, másrészt pedig azt is mutatja, hogy a szakképzés iránt érdeklődők feltétlenül éheznek arra, hogy információhoz jussanak. Egyébként nagy érdeklődés övez minden ilyen típusú konferenciát, amely a szakképzésről is szól.

A szekció időben két részre tagolódott.

Az első részben előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők úgy, hogy lehetőség volt a kérdezésre, a folyamatos visszacsatolásra is. Az első három előadás azokról az operatív programokról szólt, amelyekben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal konzorciumvezető. Szerettük volna, ha képet kapnak a kollégák arról, hogy a projektek megvalósítása során milyen segítő eszközökkel és módszerekkel fogják majd támogatni az ő munkájukat.

Ez a három előadás – a projekteken túl – szólt a validációs folyamatokról, amelyek a GINOP-6.2.4. projektben zajlanak, továbbá arról az országos mérésről is, amely szeptemberben a szakképzésben valamennyi kilencedikes tanulót érintette a GINOP-6.2.2 projekt keretében. A mérésről számolt be a mérési-értékelési munkacsoport vezetője. Majd kolléganőm, az NSZFH főosztályvezetője azt szemléltette, hogy ezeket a mérési eredményeket hogyan tudják a kollégák felhasználni jó digitális háttértámogatás mellett, a munkájukat segítendő.

A szünetet követően pódiumbeszélgetésen vehettek részt a szekció résztvevői.

A Szakképzési és Innovációs Tanács, amely szeptemberben alakult, négy munkacsoportja képviseletében hívtunk meg szakembereket, akik pódiumbeszélgetés keretében fejtették ki véleményüket.

A beszélgetőtársaim – bemutatva a Tanács széles spektrumát – fenntartót, egyházi fenntartót, szakképzési centrumot, vállalatot, kamarát, illetve a minisztériumot képviseltek. A beszélgetés során – a résztvevők kérdéseire is kitérve ­– több témát érintettünk, amelyet a Szakképzési Innovációs Tanács munkacsoportjaiban problémaként jeleztek, hiszen a munkacsoportok feladata az is volt, hogy problématérképre építve fogadjanak el ajánlásokat a Szakképzési Innovációs Tanács részére, amely holnap fogja éppen ezt megvitatni.

MZsz ö 1