Józsa Ferenc

A Művészeti nevelés szekció összefoglalója

JF

 

Köszöntöm a kedves kollégákat.

Kifejezetten egy projekthez kapcsolódóan történt ennek a szekciónak az összeállítása. Ez az EFOP-3.2.6-os kiemelt projekt, amelyet az UNI-V-ARTS konzorcium hajt végre, amely öt művészeti egyetem – a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem – konzorciuma.

Az előadók közül talán a legismertebbek:

  • Szűcs Tibor, aki a Kisképző igazgatója, illetve
  • Benkő Szabolcs, aki pedig a Bartók Béla Szakgimnázium igazgatója.

Előadóink bemutatták az egyes egyetemek részprojektjeinek előrehaladását, illetve voltak olyan előadók, akik szakmai megvalósítók, ők pedig egy-egy alprojektet mutattak be, például:

  • Baranyai Zoltánné, illetve említeném
  • Hartai László, akit szintén többen ismerhetnek.

Haladnék tovább, összefoglalólag egy pár szemelvény.

A projekt körülbelül hárommilliárdos kerettel dolgozik. 2017. február 15. és 2020. február 14. között valósul meg. Öt fő célja van. Ezek közül az első a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása, ami magába foglalja a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtését. Ezek felhasználásával, illetve számos szakmai szakértőnek a bevonásával nevelési-oktatási programokat a fejlesztünk, ezeknek a módszertani kidolgozása, a tananyagfejlesztés, új pedagógus-továbbképzések módszertanának kidolgozása alkotja a második célt. Logikájában erre épül a pedagógus-továbbképzések lebonyolítása, illetve kifejezetten a nem pedagógus iskolai dolgozók képzése. Szintén ehhez kapcsolódik a művészetpedagógiai munkát támogató programok megvalósítása, ilyenek például a nyílt napok, a táborok stb. Negyedikként a hálózatosodásnak a megvalósítását emelem ki, ami bázisintézmények kijelölését jelenti, valamint számos bevonandó iskolát és ezeknek a hálózatba szervezését. Az ötödik főcél, ami tulajdonképpen egy kiegészítő részcél, ami arról szól, hogy az általános és középiskolai intézményrendszerben található művészeti eszköztárat felülvizsgáljuk, valamint az igények alapján egyfajta javaslatcsomag megfogalmazása, hogy a későbbi, döntéshozók által történő beszerzést megalapozzuk, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a magasabb szintű tervezés számára információ nyújtása.

Különböző alprojekteket hajtottak végre, vagy hajtanak végre az egyes egyetemek. Ezeket most csak felvillantanám, tehát külön kezelődik az alapfokú oktatás, a középfokú oktatás, vannak egyes speciális, az adott egyetem különleges, hogy szakterületéhez tartozó kisebb alprojektek, mint például a Képzőművészeti Egyetemnél a mozgókép oktatásnak a módszere, illetve a Képzőművészeti Egyetem vállalta magára azt, hogy a hátránykompenzáció terén fejlesztéseket hajtson létre. A többi intézménynél is hasonlóképpen történik ezeknek az alprojekteknek a felosztása.

A projekt indikátorairól, csak összefoglaló jelleggel:

  • Kifejezetten a módszertani fejlesztéseket 5-5 darabot kellett készíteni. Ez magában foglal öt darab tananyagot, öt darab tanórán kívüli módszertant, mert minden egyes konzorciumi partnernek egyet-egyet teljesíteni kell.
  • Képzésben kell részesíteni 1000 fő pedagógust.
  • El kell érni azt, hogy 300 intézmény a pedagógiai programjába bevezesse az új módszertant.
  • Kilenc bázisiskolát kell összesen bevonni és 450 darab intézményt úgy, hogy ők pilotot hajtsanak végre a módszertannal a kidolgozott tananyagok és módszertanok felhasználásával, valamint 1000 darab művészetpedagógiai munkát támogató programot kell megvalósítani a projekt során.

Hol is tartunk? 450 intézményt be kell vonni, már 167-tel együttműködési megállapodás van, további 150-nel pedig zajlik az együttműködési megállapodások aláírása. Már több mint 400 pedagógust kiképeztünk és több mint 250 művészetpedagógiai munkát támogató program valósult meg. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy összességében a projekt időarányosan jól teljesít.

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.