Bella Tibor

Az Összefogás a minőségért – Vezetők
és szakértők lehetőségei szekció összefoglalója

BT

 

Tisztelt Elnök Úr, Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Kollégák!

A szekció első témája: Megoldásfókuszú vezetés – Vezetői Klub

Dr. Barlai Robertné és Tóth Géza előadásában többek között szó volt:

 • a vezetői- intézményi önértékelés gyakorlatáról;
 • a nevelőtestületnek mint csoportnak a fejlesztés lehetőségeiről – belső tudásmegosztás, intézményen belüli együttműködésekről;
 • a pedagógussal való egyéni bánásmódról, a döntés-előkészítésről, a döntéshozatalról.
 • a megoldásfókuszú vezetés lényegről. Azaz a probléma rövid azonosítása után rögtön a megoldással kezdjünk foglalkozni. Motiváljuk, tegyük elkötelezetté a munkatársakat, hatékonnyá az időgazdálkodást.

Milyen az út, amelyre léptünk? – Kérdőíves vizsgálat egy tankerület működéséről az intézményvezetők és a tankerületi munkatársak bevonásával. A ceglédi tapasztalatokat és célokat Fodor Gábor ismertette:

 • A tankerületi rendszer társadalmi elfogadottsága növekedhet egy megalapozott szervezetfejlesztés következtében.
 • A Ceglédi Tankerületi Központ – e speciális helyzetre – kidolgozott és végig vitt egy SWOT analízisre alapozott szervezetfejlesztést.
 • Ennek a módszertanát és eredményeit mutatta be a tankerület igazgatója.
 • Hasznos lenne ezt más tankerületekben is megtenni.

A szakértők együttműködésének eredményei című előadásban ismertettem, hogy az egyesületi szakértők milyen szerteágazó szakmai tevékenységet végeznek. Támogatást nyújtanak az EMMI és az OH szakmai munkájához ezen kívül:

 • az Országos Köznevelési Tanács munkájában való részvételről;
 • a Klebelsberg Központtal való közös gondolkozásról;
 • a Köznevelési keretasztal háttérmunkáinak szakmai támogatásáról;
 • az egyesület által szervezett konferenciákról, továbbképzésekről;
 • a különböző szakmai anyagok készítéséről.

Az átadott anyagok minőségével elértük, hogy szívesen fogadják egyesületünk megalapozott véleményét. Kimondhatjuk. hogy a Köznevelési Szakértők Országos Egyesület szakmai tevékenysége hatással van a köznevelés-közoktatás alakulására.

A szakértők etikai kódexéről Virágné Nagy Éva és Jurecz Emil előadásában megismerhettük a múlt erkölcsi elvárásait, a jelen kor társadalmi igényeit a nevelőkkel szemben. Elénk tárták, hogy a jelen társadalom milyennek látja a pedagógusokat. A szakértők etikai kódexe azért készül, hogy a társadalom minden tagja lássa és megértse: a szakértők képesek arra, hogy önmaguk munkáját minőségi igénnyel szabályozzák, hogy ne csak a jog szabályozza a munkájukat, hanem etikai normák rögzítésével határolják be tevékenységüket. A legfontosabb az, hogy szembesüljenek, saját kötelességükkel, felelősségükkel.

Köszönöm, hogy meghallgattak. További sikeres tanácskozást kívánok!