Dr. Főző Attila

Digitális névjegy – Digitális iskola

Dr.FA

 

A digitális technológia oktatási alkalmazásai már több mint két évtizede vannak jelen akár a hazai tantermekben is. A technológia változik és fejlődik, miként a pedagógiai módszerek is megújulhatnak annak érdekében, hogy a tanulók hosszabb távon is jól hasznosítható képességekkel és készségekkel lépjenek tovább a köznevelésből. A digitalizáció egyre jelentősebb szerepet játszik a gazdaságban, a társadalomban és az oktatás világát sem hagyja érintetlenül. Ma már digitális felkészült oktatási intézményekről is beszélünk, így fontos kérdés, hogy milyennek kell lennie a digitális iskolának.

Dr.FA 1.jpg

A 21. században már egyértelmű, hogy nem elegendő csupán technikai ismeretekkel felvértezni a diákokat és a digitális kompetencia fejlesztése nem egy tantárgy feladata csupán. A digitalizált világban információkkal és adatokkal dolgozunk, problémákat oldunk meg, a kommunikációban és az együttműködésben, a tartalomfejlesztésben, valamint a biztonságunk érdekében is használjuk a technológiát. A digitális kompetencia modellje az Európai Unióban a DigComp[1] keretrendszer. Erre hivatkoznak és építenek a hazai fejlesztések is és a Digitális Oktatási Stratégia is. A jelenleg 2.1-es változatnál tartó DigComp 21 olyan területet jelöl meg, amely minden állampolgár számára fontos a boldoguláshoz.

A digitális világ iskoláiban megvalósul a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése szinte minden évfolyamon és minden tantárgy bevonásával. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) által koordinált Digitális Témahét is ezen célok mentén szerveződik évről évre, így ma már jelzésértékű, hogy egy iskola részt vesz-e a kezdeményezésben, azaz fenn van-e a digitális pedagógia térképén.

A digitális iskola olyan intézmény, amelynek minden tevékenységében jelen van a digitalizáció – a tanítástól az adminisztráción keresztül a menedzsmentig. Az intézmény digitális érettségének indikátorait egy nemzetközileg ismert és elismert keretrendszer, a DigComp-Org[2] írja le. A DigCompOrg hét témakörben 74 deskriptort jelöl meg, amely meghatározza egy iskola esetében a digitális érettség területeit. Ennek a keretrendszernek az alapján készített el több európai ország önértékelő-mérő rendszereket az iskolák digitális érettségének mérésére.

Dr.FA 2

Magyarországon DPMK fejleszti az oktatási intézmények digitális érettségét mérő eszközt, a Digitális Névjegy Rendszert. A mérőeszköz-rendszer – melynek elkészültét Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája irányozta elő – nagyban támaszkodik a szervezeti digitáliskompetencia-követelményeket magába foglaló uniós DigCompOrg rendszerre.

A Digitális Névjegy Rendszer az oktatási intézmények digitáliskompetencia-érettségét lesz hivatott megmutatni, visszajelzést adva az érintettek számára, hogy az adott iskola milyen fejlettségi szinten áll a digitális technológiával támogatott oktatás (a vezetés, tanítás és tanulás, együttműködés, infrastruktúra) területén, illetve iránymutatásként szolgál a további fejlődés lehetőségeit illetően.

Az Európai Unió Joint Research Centre szakemberei – többek között a magyar tapasztalatok alapján – kifejlesztettek egy ingyenes eszközt a digitális átmenetben érdekelt iskolák számára. A SELFIE[3] nevű online önértékelő eszköz elkészítésének tervét az Európai Bizottság 2018 januárjában terjesztette elő a Digitális oktatási cselekvési terv[4] egyik kezdeményezéseként.

A SELFIE az EU tagállamok mellett Oroszországban, Grúziában és Szerbiában mintegy 250 000 iskola 76,7 millió diákjának és tanárának áll rendelkezésére önkéntes alapon. A SELFIE önértékelés a https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/signup?lang=hu címen történő regisztrációt követően vehető használatba.

Mivel mind a SELFIE, mind pedig a Digitális Névjegy Rendszer a DigCompOrg, a szervezetek digitális kompetenciájának keretrendszerére épül, ezért a két eszköz összevethető eredményeket biztosít majd. A SELFIE kiválóan kiegészíti majd a Digitális Névjegy Rendszert, valamint a tanári és tanulói digitális kompetencia kereteket, így ezek hatékonyan fogják segíteni a magyarországi oktatási intézmények digitális átalakulását.

A két mérőeszköz közti különbség leginkább abban áll, hogy a SELFIE önkéntes önértékelő rendszer, míg a Digitális Névjegy – külső minőségbiztosítással is hitelesített eszközként – a várhatóan beépül majd a kötelező adatszolgáltatásba. Ellentétben a SELFIE-vel, amelynek eredményeit csak az intézmény látja, a Digitális Névjegy az intézmények fenntartói, illetve az oktatásirányítás és a kutatás számára is képes lesz majd összefoglalókat, elemzéseket készíteni.

[1] Carretero, S. – Vuorikari, R. – Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 EN, doi:10.2760/38842
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

[2] https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework

[3] Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies

[4] Digital Education Action Plan – DEAP
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en