Erdei Gyula

Innováció – Kreativitás – Thököly

EGY

 

Iskolánk[1] 2005-ben elkezdett egy olyan fejlesztést, amit akkor még nagyon kevesen értettek és használtak, ez az IKT eszközök használata a tanítási órákon. Nem volt egyszerű dolog, de az innovatív tantestületnek köszönhetően rövid idő alatt olyan szinten kezdték alkalmazni a kollégáink, hogy az iskolavezetést is meglepte. 2006-ban már interaktív táblán dolgoztunk, és egyre több órán vált meghatározóvá az IKT eszközhasználat. A végső lökés a 2009/2010-es TÁMOP-3.1.4-es pályázat sikere után következett be. Már ekkor jelentős számú (kilenc) „Jó gyakorlatot” töltöttünk fel az Educatio honlapjára, aminek köszönhetően jelentősen megnőtt az érdeklődés iskolánk iránt. Nem néhány kolléga használta a digitális eszközöket, hanem annak rendszerszintű kialakítása is megkezdődött. Megvolt a közösen kialakított stratégia és ennek rendeltük alá anyagi lehetőségeinket. Minden szinten azon voltunk, hogy ez sikeres legyen. Ennek két vonulata volt: az egyik, hogy a vezetőség elkötelezetten dolgozott az IKT eszközök alkalmazásának bevezetésén és ennek érdekében biztosította a technikai lehetőségeket, a másik oldalon viszont a kollégák energiát és fáradtságot nem ismerve készültek digitális anyagokkal a tanórákra. Ennek fényében a legnagyobb hozadéknak azt a szakmai és módszertani elkötelezettséget tartjuk, ami eközben a tantestületen belül kialakult. Komplett tananyagok jöttek létre – magyar 1–6. évfolyamon teljes körűen, illetve matematika 3–6. évfolyamon.

Jelentős érdeklődést tapasztaltunk eredményeink iránt. Több mint 60 iskola és közel 1000 pedagógus fordult meg bemutató óráinkon. (Ebből mintegy hatszáz hospitáláson, közel négyszáz fő pedig a két IKT-konferenciánkon vett részt.) Mára sok hazai iskolának, pedagógusnak szolgáltunk mintául. Előminősített IKT referencia iskola címet kaptunk 2011-ben, 2014-ben Mentor iskola és 2017-től Az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye vagyunk.

2012-re iskolánk valamennyi tantermében interaktív táblák kerültek elhelyezésre, illetve minden oktatási helyiségben biztosítottuk az interaktív felületet, ezzel együtt a megfelelő wifi elérhetőséget. A rendszerszintű digitális lehetőségek alkalmazása kollegánkként eltérő, ugyanakkor a Smart Notebook és a Wordwall program alkalmazása általános. Emellett indulása óta részt veszünk a Digitális Témahét programsorozatában. 2009 óta elektronikus naplóval dolgozunk. Rendszerszinten alkalmazzuk a Redmenta programot, ebből egy kollégánk segédanyagot adott közre az iskola honlapján történelem tantárgyból. A tabletek, a saját eszközök (okostelefon) használata mindennapos.

A Microsoft mintaiskola programjában 2012 óta veszünk részt, 2017 óta mint „Innovatív Iskola” működünk együtt a Microsofttal. 2018-tól kezdődően az iskolánk a Microsoft adta lehetőségek figyelembe vételével teljes körűen átállt a Teams alkalmazásra. Az alkalmazás tapasztalatainak áttekintése és kiszélesítése a következő évek feladata lesz.

Összességét tekintve a digitális eszközök használata beépült a mindennapi gyakorlatba és ez iskolánk egyik meghatározó profiljává vált.

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

Dia1

[1] http://www.thokoly.hu