Dr. Péti Márton

Köszöntő

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Államtitkár Úr és Tisztelt Elnök Asszonyok és Urak, Hölgyeim és Uraim, Kedves Kollégák!

Szász Jenő elnök úr engem kért meg, hogy tolmácsoljam üdvözlő szavait az egybegyűlt igen nagyszámú közönségnek. Elnök úr Székelyudvarhely felől úton van és hamarosan csatlakozik hozzánk. Hosszabb ideig tart az út, mint ahogy az tervben volt eredetileg.

Köszöntöm a kedves egybegyűlteket a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről és külön köszönjük a szervezőknek, hogy Önökkel, Veletek itt most ma együtt lehetünk.

Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a külhoni magyar nemzet részlegből érkezett pedagógus kollégákat! Ez a külön köszöntés azért is jár ezeknek a kollégáknak, hiszen sokan közülük igen hosszú és fáradságos utat tettek meg, hogy ma itt a körünkben lehessenek és a következő napokban is velünk dolgozhassanak. Másrészről ők azok, akik kényszerből és hivatásból többletvállalást kell, hogy tegyenek a mindennapi munkájuk, sőt mindennapi életük során azért, hogy a magyar nyelvet és magyar kultúrát megőrizhessék és átadhassák.

Az intézet fontos küldetése, hogy a mi kutatásainkkal és kísérleti fejlesztéseinkkel is tegyünk az egységes Kárpát-medencei magyar közoktatási tér kialakítása érdekében. Azért is vagyunk itt ezen a mai alkalmon, mert azt gondoljuk, hogy igen hatékonyan szolgálja ez a mai esemény ezt a törekvést hiszen a Kárpát-medence magyarok által lakott térségeiből, a Kárpát hazából szinte mindenhonnan érkeztek kollégák ide közénk azért, hogy együtt tanácskozzanak, együtt alakíthassák a közoktatás, magyar oktatás jövőjét.

Végezetül meg szeretném említeni, fel szeretnénk hívni a kedves egybegyűltek figyelmét egy mai eseményre, amely a plenáris előadások szünetében fog zajlani a szomszédos Apolló Hotel éttermében. Ennek az eseménynek a keretében egy ünnepélyes nyilatkozat aláírására kerül sor. Ez a nyilatkozat a külhoni magyar oktatás lehetséges és kívánatos főbb fejlesztési irányairól szól. Ezeket veszi számba és ezeket ajánlja a közönség és a szakmai, illetve más döntéshozók szíves figyelmébe és megfontolására. Ezt a nyilatkozatot a külhoni magyar pedagógus szövetségek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Termini Egyesület közösen jegyzi. Mindenkit nagy szeretettel várunk erre a kis ceremóniára!

Végezetül én is gyümölcsöző tanácskozást kívánok, továbbá azt kívánom, hogy ez az esemény szolgálja a határon átívelő nemzetegyesítés törekvéseit is.

Köszönöm figyelmüket!