Jávor Balázs

A Tehetségek Magyarországa Program
fejlesztései és eredményei

Az előadás prezentációja pdf formátumban pdf image

Tisztelt Konferencia!

Kedves Kollégák!

Változunk. Még a célegyenesben is új lendületet veszünk.

Immár negyedik éve számolok be a hajdúszoboszlói konferencián a Tehetségek Magyarországa Programról. Négy éve a terveinket mutattam be és együttgondolkodásra invitáltam. A rákövetkező években a részeredményeinkről számoltam be; azokról a konkrét tevékenységeinkről, fejlesztéseinkről, amelyeket Önök közül is sokakkal együttműködve valósítottunk meg. Köszönöm mindannyiuknak a közös gondolkodásban való részvételt és az együttműködést.

A Tehetségek Magyarországa programot 2016 óta a Matehetsz-szel együtt, konzorciumban valósítjuk meg. A kiemelt fejlesztési projekt nemcsak a célkitűzései, tevékenységei, hanem a megvalósítói vonatkozásában is tükrözi a társadalmi, a nemzeti összefogást, az állami és a civil szektor szoros együttműködését a tehetséggondozás területén. Az előadásomban a Tehetségek Magyarországa megvalósítói duettjéből az állami intézményi szereplő eredményeit szeretném részletesebben bemutatni, illetve az állami intézményi szereplővel kapcsolatos változásokról kívánok röviden beszámolni. 

  1. október 1-jével az Új Nemzedék Központból kiválással létrejött a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. Ez egy új állami intézményi szereplő, de ugyanúgy a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársághoz tartozik, mint elődje. A változás lényege, hogy az Új Nemzedék Központ két szakmai területén, az ifjúságszakmai és tehetségszakmai területen végzett tevékenységek a továbbiakban két önálló szervezetben valósulnak meg. Valamennyi, a tehetséggondozással kapcsolatos szakmai tevékenység a Nemzeti Tehetség Központhoz került. A tevékenységeinket továbbra is a Tehetségek Magyarországa projekt keretében és a Nemzeti Tehetség Program hazai projektjeinek keretében végezzük, a tehetséggondozási rendszer fejlesztéseinek állami intézményi közreműködőjeként.

Hol tartunk, hol tart a Nemzeti Tehetség Központ a fejlesztések megvalósításában? Mik az eddigi fejlesztési folyamatok eredményei? A Nemzeti Tehetség Központ tevékenységrendszere meglehetősen sok elemből áll, a mindenre kiterjedő számvetés szétfeszítené az előadás rendelkezésre álló kereteit. Az átfogó kép bemutatását követően ezúttal három olyan szakmai tevékenységünk eredményeiről szeretnék némileg részletesebben beszámolni, amelyekről a korábbi konferencia előadásokon talán kevesebb szó esett.

Tehetségszűrés, tehetségazonosítás terén az elmúlt évben folytatódtak a hagyományos papír-ceruza alapú és online mérőeszközeinkkel kapcsolatos fejlesztések, illetve a mérőeszközök kipróbálása, bemérése. Az eredményeinkről részletesebben is beszélek majd.

Az elmúlt évben újabb kutatásaink zárultak le a 16 kutatási témát felölelő kutatássorozatunkból. Az uniós projekt ötéves futamidejének hála három longitudinális kutatást is meg tudunk valósítani. Kutatási eredményeinket a Tehetségműhely című kiadványsorozatban publikáljuk nyomtatott és online formában, valamint saját szervezésű konferenciáinkon ismertetjük a tehetségkutatások iránt érdeklődő szakmai közönséggel. Legközelebb a 2020. február 20-ra tervezett tudományos tehetségkonferencián, Budapesten, melyre ezúton is szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődő szakembert. 

A projekt keretében kifejlesztett akkreditált pedagógus-továbbképzéseink egyrészt a tehetségmentorálás módszertanának megismertetését támogatják, másrészt a friss nemzetközi kutatások eredményeit is felhasználva nyújtanak ismereteket a tehetségbarát tanítási módszerekről. A képzéseinkről részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők a délelőtt folyamán az előadóterem előtti standunkon is.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyeinkről (MTM), erről a 39 iskolából álló mintaintézményi hálózatról a korábbi években már részletesebben beszámoltam. Tegnap a tehetséggondozás szekcióban, illetve a standunkon több MTM képviselőjével is lehetőség adódott a tapasztalatok megbeszélésére, megosztására.  

Szakmai rendezvények szervezőjeként is működünk a tehetséggondozás szakmai területén. Tudományos konferenciasorozaton mutatjuk be kutatási eredményeinket. Nemzetközi konferenciáinkon a tehetséggondozás nemzetközi eredményeivel, a legkiválóbb szakemberekkel szeretnénk közvetlenül is megismertetni a hazai szakmai közönséget. De a tehetségügyet népszerűsítő, a szélesebb közönségnek, a családoknak szóló rendezvényeket is megvalósítunk, mint Például: a közel 1500 fős Tehetségfesztivált.

Ebben az évben is megvalósítottuk a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj jelölési és kiválasztási tevékenységrendszerét. Ünnepélyes keretek közt, a Hagyományok Házában idén 58 tehetséggondozó szakember és egy tehetséggondozó szervezet vehette át a díjat. Tavaly óta a szakemberek, tehetséggondozó szervezetek elismerése mellett díjazzuk a tehetségbarát önkormányzatokat is, idén hat önkormányzatot.

Előadásomban a továbbiakban a mérési rendszer fejlesztésének eredményei mellett részletesebben is bemutatom a Nemzeti Tehetség Program keretében kifejlesztett londoni tehetségközpontunkat, illetve az egyéni fejlesztő programjainkkal, különösen is a tehetségmentorálással kapcsolatos tapasztalatainkat.   

A tehetségazonosítás, a tehetségmérés fejlesztéséhez egyrészt papír-ceruza alapú tesztekkel járulunk hozzá a projektben. A saját fejlesztésű kreativitás tesztünk nagymintás kipróbálása már lezajlott, és megszereztük a Woodcock-Johnson IV. intelligencia teszt adaptációs jogát, elkezdődött a nagymintás kipróbálás. Ezeknek a fejlesztéseinknek a kapcsán érdemes elmondani, hogy Magyarországon már több mint 10 éve nincs országos mintán sztenderdizált kreativitás teszt, illetve az egyetlen, bemért intelligencia teszt sztenderdje is lejárt már. Így ezek a frissen fejlesztett, illetve sztenderdizált tesztek nagyban hozzájárulnak a magas színvonalú szakmai munka végzéséhez. A tesztek a projektidőszakon belül a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekhez kerülnek, és közvetlenül ezekben az intézményekben segítik majd a tehetségfelismerést, a tehetséggondozást.

A Tehetségek Magyarországa projekt keretében online kitölthető, adaptív képességteszteket is fejlesztünk. Két képességtesztünk az intelligencia két alapvető összetevőjét, a fluid és a kristályos intelligenciát méri. A fluid intelligencia mérésére a SAM tesztet használjuk. Ez a teszt tartalmában a Raven Progresszív Mátrixokhoz hasonló, a szabályszerűségek felfedezésének képességét méri ismeretlen, bonyolult, változó vagy ellentmondásos helyzetekben. A kristályos intelligencia mérését a NoVo szókincs teszttel végezzük. A tesztkitöltő feladata kiválasztani azt a két szót a lehetséges kilenc közül, melyek jelentésükben a legközelebb állnak egymáshoz. Mindkét képességteszt online, adaptív teszt, melyeket felügyelet mellett vettünk fel. Ez a fejlesztésünk az adaptív tesztek tehetségazonosításban való alkalmazása terén a kurrens nemzetközi tudományos trendekhez igazodik.

Szerkezetében is újdonság a TehetségMozaik nevű tanári értékelő eszköz, amely a mérőeszköz rendszerünk további eleme, és amely az online felület előnyeit is kihasználva gyors, felhasználóbarát tanulói jellemzést tesz lehetővé.

Az online mérőeszközöket több körös pilotban próbáltuk és próbáljuk ki. Eddig az érintett (tehát ötödikeseket tanító) iskolák 30%-a már megismerte és használta a mérési rendszerünket. A mérési rendszer fejlesztése 2020 végéig tart, ez idő alatt minden további érdeklődő iskola számára is biztosítani tudjuk a csatlakozás lehetőségét. 

A dián képernyőkép látható a fluid intelligencia mérésére szolgáló eszköz egyik próbafeladatáról. A feladat, hogy a teszt kitöltője megtalálja azt a két elemet, amelyek felcserélése szabályszerűvé teszi az ábrát. Nem a hibát kell keresni, hanem „javítani” kell. Ez éppen egy nagyon könnyű feladat. A teszt adaptív, tehát annak alapján ad könnyebb, vagy nehezebb következő feladatot, hogy az előzőt a felhasználó helyesen oldotta-e meg. Ez a másik képernyőkép a szókincs teszt egyik, szintén még könnyű próbafeladatát mutatja. A hasonló teszteknél általában rokon értelmű szavakat kell keresni. Ebben a képességtesztben azt a két szót kell kiválasztani, amelyek jelentésükben a legközelebb állnak egymáshoz. A bemutatott mérőeszközök a korábbi, hasonló tesztekhez képest eltérő formájúak, adaptív jellegűek, és nagy előnyük, hogy az azonnali értékelés lehetősége is biztosított.

A másik fejlesztésünk, amiről részletesebben szeretnék beszélni, a Londoni Tehetségközpontot. Négy éve indítottuk el ezt a nemzetközi és egyúttal teljesen magyar projektünket, amely az Egyesült Királyságban, illetve különösen Londonban élő, tanuló vagy dolgozó magyar fiatalok szakmai és személyes fejlődését hivatott támogatni. Egy kicsi, de a konkrét, nem virtuális elérhetőséget lehetővé tevő irodát nyitottunk Londonban, amely információs platformként kezdett működni és közösségteremtő platformmá vált. Előzetes kutatások révén értettük meg a jelentős létszámú célcsoport valós igényeit és ezek mentén fejlesztettük ki azt a szolgáltatási portfóliót, amely a tehetséggondozásra, készségfejlesztésre alapul. A projekt a tevékenységei által lehetőséget teremt arra, hogy az Egyesült Királyságban élő tehetséges magyar fiatalok munkaerőpiaci versenyképessége növekedjen, a magyarországi szakmai kapcsolatrendszerük megújuljon, és bekapcsolódjanak hazai szakmai gyakornoki programokba, projektekbe, kutatásokba.

A London Tehetségközpont szolgáltatási portfóliójában többféle tehetséggondozó, illetve képességfejlesztő szolgáltatás is szerepel. Nagyon népszerű képzésünk a nyilvános beszéd képzés, amely minden tehetségterülethez kapcsolódóan jelentős hozzáadott értékkel bír a résztvevők számára. A vállalkozás ösztönző képzésünk hozzájárult ahhoz, hogy a magyar fiatalok eredményesebben tudják megtenni azokat a bizonyos fontos első lépéseket a karrierjük beindításában.

Tehetség bemutatkozó eseményeket szervezünk, illetve támogatjuk, elősegítjük ezeknek a megszervezését. Ezek az események segítik az Egyesült Királyságbeli és a magyarországi felsőoktatásban tanuló magyar fiatalok közötti kapcsolatok kialakítását. Illetve segítik azt, hogy az Egyesült Királyságban tanuló magyar fiatalok kapcsolatba kerüljenek olyan hazai cégekkel, akik nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező fiatal munkavállalókat keresnek.

A projekt további fontos eszköze a rendezvénykommunikáció. A rendezvényeink közül mindenképpen megemlítendő az évente megrendezésre kerülő Future: Hungary konferencia. A Cambridge-i egyetem campusán a magyarországi vállalatok mutatják be a náluk elérhető karrierlehetőségeket az Egyesült Királyságban tanuló magyar egyetemisták számára. Az eredmény: az egyetem elvégzése után többen a kínálkozó és megismert munkalehetőség miatt térnek haza Magyarországra. 

A Future: Hungary konferenciából egy önálló, a teljes évre kiterjedő projektelem fejlődött, ez a NEXT: Hungary Gyakornoki és Pályakezdő Program. Az Egyesült Királyságban tanuló magyar fiatalok jelentős része érdeklődik ugyanis a tapasztalataink szerint a hazai gyakornoki és pályakezdő pozíciók iránt. Ez az igény találkozik a magyarországi vállalatok szándékával, akik magas színvonalú szakmai tudással, nemzetközi tapasztalattal, kiváló nyelvismerettel rendelkező fiatalokat szívesen alkalmaznának. A projekt a fiatalok és a vállalatok összekapcsolását segíti.

Az elmúlt évek konkrét, számszerűsíthető eredményei is azt mutatják, hogy a projekt számottevő mértékben működik közre a nemzeti tehetségvagyonnal való felelős gazdálkodásban.  

Harmadik témaként a Tehetségek Magyarországa projekt egyéni és csoportos fejlesztési programjairól szeretnék áttekintést adni. A fejlesztési programok közül kiemelendő a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben megvalósított mentorálás. A 39 MTM iskolában iskolánként 2-3 pedagógus kolléga, heti rendszerességgel foglalkozik egyénileg a mentorált diákokkal. Munkájukhoz a felkészítő képzéseken módszertani segítséget biztosít a projekt, illetve szupervíziós lehetőség, tanácsadás áll folyamatosan a mentorok rendelkezésére. A mentori tevékenység megvalósítását a projekt anyagilag is támogatja. A projekt mentorai számára javasolt módszer jellemzője, hogy a tanulók tantárgyi, tehetségterületi fejlesztése mellett hangsúlyosan megjelenik a szocio-emocionális támogatás és a személyiségfejlesztés.

Az életpálya-tanácsadást biztosító programjainkat jelentős érdeklődés kísérte, tavaly 2000 fiatalt értünk el, 11 helyszínen. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk továbbá egy kísérleti jellegű, tanórán kívüli, csoportos gazdagító programunkról. A „Tudomány, én szeretlek!” munkacímű program hívószavai az élmény, a kooperáció, a szemléletformálás, a pályaorientáció. A program a STEM területekre fókuszál, és sajátos vetélkedős keretben valósul meg. Meséljen a programról szavak helyett egy rövid videó.

A Nemzeti Tehetség Központ a most részletesebben is taglalt mérőeszközfejlesztéssel, a Londoni Tehetségközpont működtetésével, egyéni és csoportos fejlesztésekkel és az előadásban csak címszavakban említett további fejlesztésekkel járul hozzá a magyar tehetséggondozás rendszerszintű fejlődéséhez.

Az előttünk álló időszakban újabb projektekkel és újabb fejlesztésekkel bővítjük a portfóliónkat, a tehetséggondozás szereplőivel és érintettjeivel szorosan együttműködve, a Nemzeti Tehetség Program keretében.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!