Dr. habil. Csányi Tamás PhD

Fejlesztések a testnevelésben és a diáksportban.
Módszerek, tartalmak, innovációk

Az előadás prezentációja pdf formátumban pdf image

Előadásomban azokról a fejlesztésekről fogok beszámolni, amelyeket a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) különböző projektjeiben végzünk.

Elsőként az iskolai testnevelésben és diáksportban megvalósuló problémákat, kihívásokat foglalom össze. Ezt követően az MDSZ szerepére térek át, amelyet a terület szakmai támogatásában fejt ki. A továbbiakban az úgynevezett T.E.S.I módszertani keretrendszerről ejtek pár szót, illetve a szakmódszertani fejlesztéseinket fogom bemutatni. Ezután a NETFIT-ről és a fittségmérési rendszerünkről ejtek pár szót, majd a szakmai továbbképzési rendszerünket ismertetem. Végül az úgynevezett DO60 grassroots szellemiségű diáksportfesztiválok szervezési és módszertani hátterét fejtem ki röviden. Záró diáimon pedig az Európai Diáksport Napja mint promóciós eszköz kerül a fókuszba.

Az iskolai testnevelés és diáksport 2012 óta a figyelem középpontjába került. A mindennapos testnevelés bevezetésével rendkívüli módon megnőttek az óraszámok, de ezzel párhuzamosan fokozódtak az infrastrukturális nehézségek. A kormányzat igyekszik tenni annak érdekében, hogy a tornateremépítés és tanuszoda programmal enyhítse ezeket az infrastrukturális nehézségeket. Ettől függetlenül azonban komoly kihívásokkal küzdenek kint a gyakorlatban. Egy példát szeretnék érdekességként csak elmondani. Egy 500 fős mintán végeztünk egy rövid felmérést. A kérdés úgy szólt, hogy hányszor kell egy héten folyosón, illetve lépcsőházban testnevelés órát tartani a kollegáknak. A válaszadóknak az 50%-a jelezte, hogy legalább heti egy alkalommal ilyen feltételek közé kényszerülnek. Nézőpont kérdése, hogy ez kedvező adat vagy sem. Ha abból indulunk ki, hogy az iskolák 50%-a tornatermi feltételek mellett tud működni, azaz egyszer sem kényszerül folyosóra, akkor ez azért nem annyira elkeserítő. Az iskolák feltételrendszere igen nagy különbségeket mutat.

A 2012-es évek előtt a testnevelés tekintetében a tantárgyspecifikus képzések gyakorlatilag hiányoztak a rendszerből. Nagyon-nagyon kevés ismeretátadó továbbképzési lehetőség volt. A HEFOP-ok kapcsán a testnevelők már mindenféle képzést elvégeztek a digitális területtől kezdve a kooperatív tanulásig csak éppen a saját tantárgyspecifikus képzéseink nem voltak jelen. Ezen változtatni kellett. Hasonló volt a helyzet a szakmai segédanyagok, oktatásmódszertani segédletek vonatkozásában is. Viszonylag kevés friss, új témát tárgyaló megoldás állt rendelkezésre akkor a piacon. Számos feketepedagógiai jelenség ismerhető fel ugyanakkor a területünkön is. Feladatunk, hogy ezeket a jelenségeket megpróbáljuk minimalizálni és visszaszorítani. Erről azonban beszélni kell, nem szabad átlépni ezt a problémát. A tantárgyi értékelésünk dilemmái ugyancsak rendkívül kritikusak. Komoly ellentmondások feszülnek a különböző értékelési megközelítések között. Ebben is szeretnénk egy modellel előállni, és konkrét segítséget adni ennek kapcsán a kollegáknak. A tradicionális, autoriter, direkt tanóravezetés még mindig dominálja a testnevelésoktatást, ezt kutatások is alátámasztják. Az elmúlt hét évben nagyon markáns lépéseket tettünk annak érdekében, hogy ez változzon, és megismertessük a kollégákat az indirekt oktatásmódszertani stratégiákkal, a felfedezéses tanulás lehetőségeivel, a nyitott végű feladatokban rejlő lehetőségekkel. Általános jelenség, hogy a gyerekek egy jelentős része motivációs problémákkal küzd, ugyanígy pedig a másik oldalon a testnevelők jelentős része is motiválatlan, így erre is reagálnunk kell.

A második tartalmi feladatom a Magyar Diáksport Szövetség szerepéről és programjaiból egy rövid áttekintést adni. Az MDSZ 2012-ben rendkívül jelentős átalakuláson ment keresztül. Megújult az egész szervezet. Az MDSZ a legnagyobb hazai civil szervezet jelenleg. Jelentős tevékenységünk van szakpolitikai képviselet, illetve döntéselőkészítés mentén egyaránt. Stratégiai és operatív tervezési feladataink mellett masszív kutatásfejlesztést és innovációs tevékenységet végzünk. Ennek mentén természetesen ezeket a programjainkat implementáljuk az iskolarendszerben és azon túl. Nagyon fontos feladatunk a rendszeres testmozgás, a testnevelés és sport népszerűsítése, promóciója és kommunikációja a társadalomban. Tulajdonképpen ezek azok a fő feladatok, ami mentén szerveződünk. Fő célunk az, hogy minél több gyermeket, illetve tanulót bevonjunk az aktív sportprogramokba, továbbá az egészségfejlesztő testmozgás különböző formáinak és értékeinek a népszerűsítését is végezzük. Ehhez kiemelkedő programjaink, illetve eszközeink vannak. Az MDSZ tradicionális terméke a Diákolimpia, amely a testnevelés oktatásának a tehetséggondozó rendszere, tanulmányi versenye ma az iskolarendszerben. Emellett az elmúlt három évben dolgoztunk a Diákolimpiának elsősorban a 6–10 éves korosztályra vonatkozó megújításával. Egy úgynevezett fesztivál koncepciót alakítottunk ki. Erről részletesen fogok szót ejteni. A programot DO60 fesztiváloknak nevezzük, amelyben a társak és a játék kerül a középpontba a hagyományos versenyközpontú elképzeléssel szemben.

Megvalósítottunk egy stratégiai tervezési folyamatot, és elkészült a Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések című dokumentum, amelyre épül egy kormányzati stratégia. Létrehoztunk egy oktatásmódszertani keretrendszert. Ezt T.E.S.I módszertanként neveztük el. Igyekszünk eköré egy brandet építeni, ami mutatja a koncepció szellemiségét. Feladatunk volt az országosan egységes fittség mérési rendszernek a létrehozása. Illetve a legújabb fejlesztésünk, aminek még az elején állunk – egy pilot program segítségével hét iskolában már elindult ez a folyamat – az úgynevezett Zóna program, amely mentén szeretnénk egy védjegyrendszert kialakítani a fizikailag aktív, mozgásos, sportban gazdag iskola védjegyrendszerét, kicsit hasonlóan az ökoiskolai modellhez, de a mozgásra és az egészségre fókuszálva. És végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb promóciós eszközünk az Európai Diákport Napja, amiről ugyan csak röviden beszámolok.

A Diákolimpiával kapcsolatban, itt most nem szeretnék mélyre menni, csak néhány számot fogok bemutatni. 13 sportágat indít maga a központ, a Diáksport Szövetség, és 32 szövetség 46 további sportágában vannak diákolimpiák. Ez évente több, mint 3500 verseny. 20 városban 40 országos döntőt, több, mint 15 000 tanulót jelent az országos döntőkben. Több, mint 300 000 nevező diákunk van minden évben. Több, mint 230 000 kiosztott érmet vihetnek haza a tanulók. 2500 iskola vesz részt a rendszerben, több, mint 8000 közreműködő pedagógussal.

Említettem, hogy részt veszünk stratégiai tervezési feladatokban. Készítettünk még 2014-ben egy zöld könyvet. Ennek a hátterében néhány tudományos kutatást folytattunk le a magyar iskolarendszerben a mindennapos testneveléssel összefüggésben, és elkészítettünk egy javaslatot, ami T.E.S.I. 2020 szakpolitikai stratégia névre hallgat. Az ágazatközi egyeztetéseknek eredményeképpen a stratégia 2016-ban kormányhatározattá vált. Ez a stratégia elérhető, olvasható. Közel 80 beavatkozást tartalmaz, és ennek mentén szerveződnek egyébként különböző projektek is, többek között az a két kiemelt projekt is, ami mentén mi tevékenykedünk.

Nagyon fontosnak tartjuk a közvetlen szakmai támogatást. A mindennapos testnevelésnek a délutáni plusz két órája, a három plusz kettes rendszerben működő iskolákban többnyire iskolasportként, diáksportként működik. Tehát, felelősségünk és szerepünk van abban, hogy ennek a módszertani fejlesztésében részt vegyünk. Nagyon fontosnak tartjuk a bizonyíték alapú megközelítéseket, az elmélet és a gyakorlat együttállásában olyan megoldásokat és módszertani eszközöket kínálni, amelyek tudományosan megalapozottak, kipróbáltak és hatékonynak minősülnek. Az elképzelésünk minőségközpontú, úgynevezett „evidence based” és „up to date”. Tehát, friss és a legújabb tudományos eredményeket is beépítjük a rendszerbe, amely konstruktivista és dinamikus rendszerelméleti megközelítésű, tanulóközpontú, egyben holisztikus szemléletű. Egy átfogó szakpedagógiai módszertani rendszerről beszélünk, aminek a T.E.S.I logó a középpontja. Ennek a hátterében készítettünk még 2015-ben 22 darab szaktanulmányt a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből a társadalom, a természet- és az orvostudományi nézőpontok mentén, illetve a neveléstudományi, a pszichológiai és a kommunikációs szempontokat tárgyalva. Minden tartalom elérhető ingyenesen az MDSZ honlapján34F34F34F[1], amelyet Dr. Révész László kollegámmal közösen szerkesztettünk, és 22 szerző tanulmánya olvasható rajta ezekről a területekről. De nemcsak a tudományos hátterét kellett feldolgoznunk, hanem konkrét módszertani, didaktikai támogatást is szerettünk volna kínálni. Készítettünk egy alapművet a testnevelés tanításának didaktikai alapjairól, illetve ezzel párhuzamosan 15 oktatásmódszertani könyv és 10 oktatásmódszertani film készült az elmúlt időszakban. Ez mind ingyenesen elérhető, illetve a nyomtatott példányokat ingyenesen az összes magyar iskola, illetve felsőoktatási intézmény megkapta. Ezek ott vannak az iskolákban és ott vannak a könyvtárakban.

Áttérnék röviden a NETFIT-re és a fittségmérési rendszerünknek a bemutatására. Röviden a háttérről annyit, hogy maga a rendszer 2014/2015-ös tanévtől indult, amit megelőzött egy kétéves kutatási és fejlesztési időszak, amiben igyekeztünk szakítani az elmúlt évtizedekben domináló, úgynevezett normatív értékelésű fittségi tesztekkel és úgynevezett kritérium orientálttá tettük a mérési rendszert, mert azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag az elavult rendszerek megbízhatatlanul jellemezték a gyerekek fittségi állapotát, és ennek mentén rengeteg téves visszajelzést adtak a számukra. Igyekeztünk ezen alakítani és javítani, és egy pedagógiailag is korszerű rendszert kiépíteni. A NETFIT egy országosan egységes mérési rendszer. Az Oktatási Hivatal az együttműködő partnerünk a működésben. A 20/2012-es EMMI rendelet szabályozza a mérés rendszerét (az 5. évfolyamtól évente egyszer kötelező a második félévben). Maga a rendszer több szinten kínál információs lehetőséget az érintettek számára. Egyéni szinten lehetőséget teremt a fittségoktatás mint testnevelési tananyag oktatására. A fittségoktatás nem más, mint hogy a gyerekek megtanulják, hogyan működik a saját testük, megtanulnak célokat kijelölni, megtanulnak önálló edzésprogramokat, mozgásprogramokat tervezni, elsősorban a saját érdeklődési körüknek megfelelően. Megtanulják azt monitorozni és megtanulják azt értékelni. Objektív adatok mentén egészségügyi jelentéstartalommal tájékoztatnak az egyéni fittségi állapotról. Mivel az online rendszerben – a megfelelő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően – a szülő is, a tanuló is és maga a pedagógus is hozzáfér az adatokhoz, ezért ez egy közös platformot teremt e három szereplő között. Minden tanuló számára egy egyénre szabott értékelő lap az, amit minden évben a testnevelő kollegák, illetve a gyerekek a saját online felületükről le tudnak tölteni és meg tudnak tekinteni. Osztály, illetve iskolai szinten fejlesztési irányokat mutat a testnevelés tartalma számára, és megalapoz iskolai szintű prevenciós és intervenciós programokat. Országos szinten a rendszer népszerűsíti a rendszeres testmozgás és az egészséges fittségi állapot szerepét a társadalomban. Egy példa. Mindig, amikor az országos eredmények feldolgozását elvégezzük, akkor 70 és 80 közötti médiamegjelenést tudunk produkálni, ahol minden egyes médiamegjelenés során kommunikáljuk a rendszeres testmozgás fontosságát, értékeit és a jelentőségét.

Népegészségügyi szempontból nyomon követhető a magyar iskolások fizikai állapotváltozása. Támogatja a szakpolitika és programszintű döntéseket, illetve lehetőséget teremt a rendszer a nemzetközi összehasonlításra is. Néhány adatot hoztam magából a rendszerből. Közel 720 000 tanulónak a mérési eredménye van a rendszerben. Ebből 152 000 tanuló az, aki már név szerint szerepel. Közel 25 millió mérési adatunk van. 21 000 pedagógus van a felhasználói csoportban. Működtetünk egy ingyenes háttértámogatást is. Az elmúlt négy évben 6000 e-mailre válaszoltunk és 40 000 telefonhívást kaptunk ezen a területen.

A rendszer képes arra, hogy különböző szinteken statisztikákat és riportokat generáljon a gyerekeknek a fittségi állapotáról. Ezt bárki elérheti – természetesen abban az adatbiztonsági környezetben, ameddig van lehetősége betekinteni. Iskolai szinte, illetve telephely szint alá menni csak az intézményvezetőnek, a pedagógusnak, illetve a tanulónak és a szülőnek van lehetősége. Aggregált adatokat bárki, mindenféle regisztráció nélkül elérhet a rendszerből azonnal. Minden évben készítünk kutatási jelentést, amely letölthető a honlapunkról.

Az MDSZ az elmúlt időszakban vezető továbbképző központként működik az iskolai testnevelés és diáksport területén. 2013 és 2015 között 8300 főt, 2016 és 2020 között pedig további 10 000 főnek a 30 órás akkreditált továbbképzését végezzük el. Jelenleg 10 darab meghirdetett továbbképzésünk van különböző területeken. Minden képzést átsző ez a bizonyos T.E.S.I módszertani keretrendszer. 182 gyakorlópedagógus trénerrel dolgozunk együtt a különböző képzéseinken. Vannak sportági jellegű képzéseink, és vannak kifejezetten T.E.S.I-s módszertani képzéseink. Jelenleg öt sportági szakszövetséggel együttműködésben zajlanak azok a sportági képzések, amelyeket az EFOP-3.2.10-es projektünkben működtetünk. Kiemelek a tízből négy képzést, hogy képet kapjanak azokól is:

  • A pozitív motivációs környezet kialakítása és a mozgástanítás korszerű megközelítése az iskolai testnevelésben elmélettől a gyakorlatig. Ebben a képzésben megismertetjük a kollegákat a két vezető motivációelmélettel és annak a módszertani gyakorlatával. Ezzel párhuzamosan pedig újszerű mozgástanítási megoldásokat mutatunk nekik.
  • A tervezés és tanulásértékelés új megoldásai a minőségi iskolai testnevelésben címmel.

Ezek az EFOP-3.2.8-as projektünk képzései voltak. Az EFOP-3.2.10-es projektünk keretében megvalósuló további két képzés:

  • Mozgás és sportfesztiválok szakmai és szervezési lehetőségei a köznevelési intézményekben.
  • Speciális fejlesztési módszerek az iskolai testnevelésben és sportoktatásban, fókuszban a differenciálás és adaptáció.

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy minőségrendszerű testnevelési rendszer, az integrált, inkluzív, és ennek az inkluzív megközelítésnek a módszertana épült be ebbe az utolsó képzésbe. Miért érdemes a képzéseinket elvégezni? Felkészült képzői csapatunk van, gyakorlat- és módszertanorientáltak vagyunk, reagálunk a gyakorlati pedagógiai problémákra, tudományosan megalapozott, korszerű tudást kínálnak és minden régióban elérhetők.

CsanyiTam2019 1

A következő tématerület a DO60 fesztiválok, amelyek két nagy problémát próbálnak kezelni, elsősorban 12 éves korig. Az egyik a korai specializációnak a problémája, a másik az eredménykényszernek és a korai versenyeztetésnek a problémája. A multisport alapok hosszútávon biztosítják a motivációt és segítik egyébként a beválást is.

A korán érő, illetve a későn érő gyerekek ugyanazon a naptári életkorban iszonyatosan nagy teljesítménykülönbségeket produkálnak. Ennek kapcsán hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a korán érők mennyire tehetségesek és elfeledkezünk arról, hogy nekik csak biológiai előnyük van. Az előző képen látnak egy összehasonlítást arról, hogy a két szellemiség, a két elképzelés miben különbözik. Ebben a projektben 40 fesztivált 7000 kisiskolás bevonásával valósítunk meg 340 iskolában. A fesztiválkoncepciónk arra alapoz, hogy viszonylag kis területen egyidőben, rövid idő alatt, mintegy másfél órás programban mozgatunk 100–150 gyereket folyamatosan.

Végül, de nem utolsó sportban az Európai Diáksport Napja, ami jelenleg 39 országban működik, Európában szinte minden országban. Ez a zászlóshajónk. Szeptember utolsó péntekén van, és egy legalább 120 perces, minden résztvevőt átmozgató programról van szó. A program egy promóciós népszerűsítő eszköz. Közel 2,5 millió résztvevő volt ebben az évben. Magyarországról 1300 iskola vett részt 2019-ben.

CsanyiTam2019 2

Búcsúzóul a TESIM.hu-nak mutatom meg a kezdőlapját, amely egy online platform a testnevelés támogatása érdekében. 500 játékot és feladatot, egy tanmenettervező modult, illetve egy értékelési modult is tartalmaz. Várhatóan a tavasztól már elérhető lesz a kollégák számára. Köszönöm a figyelmüket!

[1] http://www.mdsz.hu/