Kóródi Bence[1]

Az Új taneszközök az EKE OFI kínálatában
FOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001
szekció összefoglalója

KorodiBen szek ossz2019

Az Országos Közoktatási Szakértői Konferencián a 10. szekcióban az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet legújabb SNI-s fejlesztéseit mutatta be.

Kóródi Bence főszerkesztő, az EKE OFI Tananyagfejlesztő Központ központvezetője elmondta, hogy több mint 80 taneszköz akkreditációja zajlott le az Oktatási Hivatalban az enyhe és középsúlyos SNI kerettantervek szerint megfeleltetve és jegyzékre kerülve, a fejlesztésbe bevont, közel 40 rangos gyógypedagógus szakember közreműködésével a következő tantárgyakhoz: Magyar nyelv és irodalom, Kommunikáció, Matematika, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Ábrázolás-alakítás, Számolás és mérés, Életvitel és gyakorlat, Informatika, Angol, Játékra nevelés, Önellátás, Olvasás-írás, Ének-zene. Az új könyvek egyaránt megfelelnek a gyógypedagógiai szakmai elvárásoknak és a szerkesztési és könyvszakmai alapvetéseknek.

Meszéna Tamásné gyógypedagógus, SNI pedagógiai szakértő Taneszközök a tanulásban és értelmileg akadályozott középsúlyos SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók oktatásához című előadásában többek között az integráló színterek bővüléséről beszélt. Elmondta, hogy ma már a korszerű tudományos eredmények is segítenek jobbá tenni az SNI-s tanulás folyamatát, majd ismertette az érintett tanulók sajátosságit, és az ezekből fakadó speciális célokat, feladatokat.

Horváthné Ligeti Kinga gyógypedagógus, SNI pedagógiai szakértő és Baranyai Andrea témavezető Egy kattintásra a megoldástól – gyógypedagógiai lehetőségek a digitális térben címmel tartottak előadást. Horváthné Ligeti Kinga elmondta, hogy a sikerélmény biztosítása és a motiváció fenntartása kulcskérdés, továbbá fontos, hogy az adott információt minél több érzékelési csatornán eljuttassuk a gyerekekhez. Az SNI-s okostankönyveknél kiemelte az ágencia hatást, és elmondta, hogy ezek remek lehetőséget nyújtanak a differenciálásra. Végül okosfeladatokat mutatott be az érdeklődőknek.

Baranyai Andrea alaposan ismertette a jelenleg még nem publikus okostankönyveket, kitérve arra, miként épülnek fel, milyen részei vannak, minek, mi a funkciója, hogyan lehet használni majd őket a gyakorlatban.

Takács Ádám témavezető és Nagyová Rita gyógypedagógus, SNI pedagógiai szakértő Z-generáció az SNI oktatásban – hatékony multimédiás és interaktív tanulás címmel tartottak előadást. Nagyová Rita felhívta a figyelmet arra, hogy kell az esélyegyenlőség a digitális világban is, mivel a digitális dolgok a mindennapi életben, a munka során elengedhetetlenek. A digitális feladatok cselekedtetésre épülnek, és a kinézetük, kezelhetőségük, struktúrájuk az SNI-s gyerekekre lett szabva. A digitális feladatok komplex módon fejlesztik a gyerekeket, az új ismeretek ezek által jobban elsajátíthatók, mivel cselekvésbe ágyazottan dolgoznak a feladatok által. Így jobb a bevésődés, rögtön van sikerélmény. 

Takács Ádám bemutatta a fejlesztési eredmény számait, és elmondta, hogy a Z generáció mindennapjaiban annyira be van ágyazva a digitális eszközök használata (melyből nem kivételek az értelmileg akadályozott gyerekek sem) hogy kár lenne nem kihasználni ezt az oktatásukra. Számukra a tanagyag 90%-ban képekkel dolgozik, és ezek mellett animációkkal, multimédiás anyagokkal színesítik a tananyagot.

Végül a résztvevők ízelítőt kaptak az SNI-s digitális tananyagokból is.

[1] Hegedűs Mihály: Új eszközök az EKE OFI kínálatában című írása alapján
http://tantrend.hu/hir/uj-taneszkozok-az-eke-ofi-kinalataban