Jávor Balázs

A Tehetséggondozás – Nemzeti Tehetségközpont
Nonprofit Kft. szekció összefoglalója

JávB2019 szekcio ossze

A Tehetséggondozás szekció a hazai tehetséggondozás rendszerszintű támogatására hivatott „Tehetségek Magyarországa” projekt keretében megvalósuló szakmai fejlesztések legújabb eredményeit mutatta be az érdeklődőknek. A szekcióban egy átfogó témájú előadást követően három részterületre fókuszáltunk: a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben innovatív módszerekkel megvalósuló tehetségmentorálásra, a kipróbálási időszakában járó kreativitásteszt fejlesztésünkre, valamint egy, a tehetséggondozó munka újszerű megközelítését népszerűsítő pedagógus-továbbképzésünkre.

Elter András, a „Tehetségek Magyarországa” projekt szakmai vezetője Tehetség és időbeliség címmel tartott bevezető előadásában a tehetség vizsgálatának időbeli vonatkozásait tárta fel, illetve foglalta össze, átfogó képet adva arról is, hogy milyen lehetőségeket nyújt projektünk számára a korábbi uniós projektekéhez képest hosszabb időtartam. Előadásában kitért a projekt longitudinális kutatásaira, és az évente újra felvett adatokból kinyert érdekes eredmények, összefüggések ismertetésére. Szintén hosszú távot fognak át az MTM-hálózattal kapcsolatos fejlesztések, illetve a hosszabb futamidőnek köszönhető az is, hogy a mérőeszközök a tudományos sztenderdeknek megfelelően, pilot időszakokkal, kis- és nagymintás kipróbálással fejleszthetők a projekt keretében. Az előadás mindhárom területen kitért a fejlesztésekben rejlő, a projektidőszakon túlmutató lehetőségekre is.

Kovács Zsolt alprojektvezető Az egyéni tehetségmentorálás tapasztalatai a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben című előadásában részletesen beszámolt az MTM-iskolákban zajló munkáról, különös tekintettel a tehetségmentorálás gyakorlatára. Kitért a módszertani alapelvekre és jó gyakorlatokra is, amelyeket az iskolákkal közösen évek óta csiszolunk, fejlesztünk. A fejlesztést megismerhettük a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Minősített Tehetséggondozó Műhely egyik mentorának és mentorált diákjának perspektívájából is, akik egy-egy prezentációban számoltak be a saját tapasztalataikról.

Szitó Imre vezető fejlesztő Egy hazai fejlesztésű kreativitásteszt felhasználása hátrányos helyzetű tanulók kiemelkedő képességeinek azonosításához című előadásában a projekt által kifejlesztett kreativitásteszthez kapcsolódó módszertani részletekbe engedett bepillantást. A kreativitás jellemzőinek, a kurrens kreativitáselméleteknek és -modelleknek áttekintését követően a projekt keretében fejlesztett, egyéni helyzetben használható papír-ceruza teszttel kapcsolatos tapasztalatokat mutatta be. Kitért a tesztben található feladatok típusaira, az értékelési elvekre, a sztenderdizálási mintára és az eddigi eredmények értelmezésére is. Külön foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mennyiben használható a teszt a hátrányos helyzetű és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tehetségének azonosításában, felfedezésében.

Varga Attila trénerként, képzésfejlesztőként az Iskolai tehetséggondozás a természetben – egy pedagógus-továbbképzés tanulságai címmel tartott előadást. A projekt keretében kifejlesztett pedagógus-továbbképzés tartalmáról és tapasztalatairól számolt be. A túl kevés, természeti környezetben töltött időre, a „természethiányra” visszavezethető pszichés problémákra vonatkozó kutatások eredményeinek áttekintését követően bemutatta a továbbképzés témaköreit, felépítését. Kiemelte, hogy a tehetséggondozás jellemzően zárt térben végzett gyakorlatai mellett javasolt egy újfajta, a szabadban végzett tanulásra 

fókuszáló megközelítést is megismerni és gyakorolni.

Köszönöm a szekció előadóinak és résztvevőinek az együttgondolkodást, a tartalmas beszélgetéseket és a közös játékra való nyitottságot.