Bella Tibor

A Köznevelési szakértők a tudásalapú társadalomért
szekció összefoglalója

BellaT2019 szekcio ossze

Az egyesület folyamatosan követi azokat a változásokat és feladatokat, amelyek a köznevelési szakértőket érinti. Ennek a szemléletnek okán szervezte idén is az a szekció előadásait az egyesület. Olyan témák feldolgozására vállalkozott, mely a köznevelési rendszeren belül a szakértők tevékenységét különösen befolyásolja. A vezetői pályázat készítés témája azért is izgalmas, mert rávilágít annak fontosságára, hogy mért célszerű a tanfelügyelet és önértékelés logikája mentén gondolkodni. Egyre feszítőbbnek éreztük a fenntartó támogatását az intézményi tanfelügyelet által generált intézkedési terv megvalósulásának menedzselésében. Ezért különösen fontosnak találtuk a Klebelsberg Központ szakmai igazgató helyettesének gondolatait.

Javaslat a vezetői pályázat tartalmára, felépítésére

Az intézményvezetők választásának lefolytatását érinti a vonatkozó jogszabályok változása, ezek dokumentumai kiemelt fontosságúak a vezetői és az intézményi tanfelügyelet számára is. A vezetői pályázatnak kétfelé kell megfelelni: egyrészt a fenntartó számára, másrészt a vezetői kompetenciáknak. A cél az, hogy ezeket a dokumentumokat úgy állítsák össze, hogy feleljen meg a vezetői kompetenciáknak, mert a későbbiekben a fejlesztés, a fejlesztési terv, az önértékelés is e logika mentén történik. És a fenntartó számára is hasznos, mert a megvalósulás nyomon követhető az ötéves ciklusban, és az azt követő összes rövid távú dokumentumot (munkaterv, éves munka értékelése stb.) is ezzel koherensen kell megtervezni.

„A tanfelügyelet új köntösben” és az „Új kompetenciák, attitűdök a pedagógusminősítési eljárásban” címmel a tanfelügyelet és a pedagógus életpálya-modell törvényi változásai

A köznevelés elmúlt időszakának legnagyobb változása e terület, mely folyamatosan formálódik, fejlődik. A két előadó ismertette és értelmezte e témákban, az elmúlt időszak jogszabályváltozásait, melynek fontos segítői a köznevelési szakértők. Ez is egy fontos állomása az egységes szemlélet formálásának.

„A tankerületi vezetők feladatai és lehetőségei az intézményi tanfelügyelet eredményeként elkészített intézményi intézkedési terv kapcsán” címmel a tanfelügyelet eredményeinek hasznosítási lehetőségei a fenntartó számára

Péterffy Balázs az előadásában megfogalmazta, hogy a tankerületek egyik legfontosabb feladata az intézmények szakmai segítése, ehhez egy elengedhetetlen dokumentum a vezetői/intézményi intézkedési terv melyet a tanfelügyelet kapcsán az intézmény vezetője állít össze. A fenntartó számára e dokumentum segítségével nyomon követhető az intézmény szakmai fejlődésének iránya/útja, továbbá a dokumentumban leírtak alapján komoly menedzselési lehetősége van a fenntartónak a tervek megvalósításának terén.

Az „Intézkedési terv feldolgozásának gyakorlata egy tankerületben” címmel a jelenlegi tapasztalatokat követő gyakorlat egy kiválasztott tankerületben az intézkedési terv megvalósulásáról

A meghívott tankerületi vezető ismertette a tankerületében a jelenlegi gyakorlatot. A prezentációból jól érzékelhető a régi és új szemlélet még kiforratlan gyakorlata.

Fórum

A szekció előadásait fórum zárta, melyben a hallgatók reflektáltak az elhangzottakra, továbbá kérdéseket tettek fel. Erősen firtatták a számon kérhetőséget, legyen következménye az el nem végzett munkáknak. A fórum résztvevői konszenzusra jutottak abban, hogy szerencsésebb az elmaradott munkák számonkérése helyett a pozitív diszkrimináció alkalmazása a jó gyakorlatok irányában. A fenntartók is inkább a pozitív megerősítés alkalmazásával erősítsék az intézményben folyó szakmai munkát. A fórumon elhangzottakat nagyon hasznosnak találták az előadók, és jó hangulatban záródott a szekció ülése.