Dr. Polonkai Mária
Köszöntő

 

 

Tisztelt Konferencia-résztvevők!

Tisztelt Előadók!

Nagyon nehéz megszólalni az elhangzott dal után a levezető elnöknek.

Európa 2020, a remény himnusza címmel jelent meg a két énekes-előadóművész, Nagy Szilárd és Ragány Misa videóklipje, amellyel a világot sújtó vírusjárványra reagálnak. A Vén Európa újragondolásaként az összefogás jegyében született a dal, most aktuálisabb üzenettel, mint valaha.

„Súlyos kihívások előtt áll kontinensünk és hazánk is. A felmerülő sorskérdésekre igyekszik választ találni a mű, ami üzenetet fogalmaz meg minden egyes embernek: a felelős magatartást és az összefogás szükségességét kívánja hangsúlyozni ebben a nehéz helyzetben is.” (Nagy Szilárd)

„A dal felfrissült, de mégis fennkölt hangzásvilágában nagyon mély üzenetek érintik meg a nézőt-hallgatót. Emellett igyekszik csillapítani a bennünk rejlő félelmeket, hittel és jóakarattal pedig biztat mindannyiunkat. Soraiból mindvégig kicseng a reménykedés és a szép jövő képe.” (Ragány Misa)

„Ebben a kritikus helyzetben hitelesen és új tartalommal frissítették meg a dalt. Büszke vagyok az alkotásukra és kívánom, hogy valóban a „remény himnusza” legyen az Európa 2020.” (Varga Miklós)

Köszöntöm Önöket a XXII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia előadói és résztvevői között a Suliszerviz Pedagógiai Intézet és a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, mint szervezők és rendezők nevében.

Különleges körülmények között kerül megrendezésre a XXII. konferencia az elkövetkező három napon.

Az előző évben, amikor 2019. november 7-én a hajdúszoboszlói konferencia zárónapján a szokásos módon kijelöltük a konferencia időpontját, nem gondoltunk arra, hogy ilyen nagy változás lesz körülöttünk, aminek az lesz a következménye, hogy a XXII. konferenciát online módon kell megrendezni.

Nagyon érdekes az előkészítést végiggondolni: az időpont megvolt. A következő kérdés mindig az, hogy mi legyen a konferencia címe, ami köré csoportosíthatjuk mondanivalónkat. Igazából a XXI. hajdúszoboszlói konferencia adta a címet, hogy beszéljünk a következő évben a megváltozott tanítás-tanulásról, arról, hogy a tanítást-tanulást hogyan kell másképp végezni. Másképp, hiszen itt a digitalizáció, az új Nemzeti alaptanterv, megváltoztak a tartalmak és a tankönyvek. Ezek mentén gondolkodva tervezgettük tovább a konferenciát.

A Covid–19-koronavírus-járvány 2020. márciusi megjelenése, majd az országos veszélyhelyzet kihirdetése után bővítettük a konferencia címét azzal a kérdéssel, ami mindannyiunkat foglalkoztatott: Mit hoz a jövő? Ma már tudjuk, hogy hogyan szerveződött a tanítás-tanulás folyamata tavasszal és hogyan szerveződik most ősszel. Kérdés: mit hoz a jövő?

Milyen eredményeket hoznak a befejeződéshez közeledő EU-s pályázatok? Hogyan tervezik a projekteket az EU-s támogatások felhasználásával a szervezetek? Ezekről és hasonló témákról szólnak az előadók, az előadások a szekciókban, és hangzanak el a referátumok.

Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy szétnéztünk az oktatással és az iskolával, az óvodával foglalkozó online konferenciák között is az elmúlt hetekben, hónapokban. Megnéztük, hogy ők milyen címet adtak ezeknek a találkozóknak. Pl. merre tovább? Vagy a digitális jövő elkezdődött, benne vagy? Ezek a konferenciák is hasonló kérdésekkel foglalkoztak, mint a mi XXII. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciánk.

Mivel teltek még az elmúlt hónapok? Várakozással, a hírek figyelésével, a korlátozások betartásával, és annak a lehetőségnek a tervezgetésével, hogy a feloldás után hogyan is folytatódjon az előkészítés. Döntésekkel, és a döntések folyamatos megváltoztatásával, a helyszín megválasztásával, az érdeklődők meghallgatásával és megnyugtatásával. Itt fogalmazódott meg a szervezőkben, hogy vannak ennek a helyzetnek hozadékai is. Olyan szempontoknak a figyelembe vétele, amelyekre korábban nem kellett kiemelt figyelmet fordítani:

 • Annak átgondolása, hogy hogyan mozognak a kollegák a települések között.
 • Milyennek kell lennie annak a környezetnek, ahol online konferenciát meg lehet rendezni? És hol kell, hogyan kell a helyszínt megválasztani?
 • A felelősségvállalás egymás iránt, a szociális távolságtartás biztosítása.
 • A kémiai védekezés megszervezése.

Ami nem változott – és ez nagy örömünkre szolgál – az a nagy érdeklődés:

 • A regisztrált résztvevők száma (a rendezvény végén): 1013 fő.
 • A plenáris előadások száma 27.
 • A szekciók száma 15, ami több az elmúlt évinél.
 • A szekciófoglalkozások és workshopok foglalkozásainak száma: 60, itt 70 előadó működik közre.
 • A konferencia virtuális kiállítói (az elmúlt 21 konferencián ilyen se volt): 65.
 • A projektek száma: 11.
 • Az előadók (plenáris előadók, szekciókban előadók, nyitó, záró): 124 fő.
 • Az együttműködő partnerek száma: 20.
 • A rendezők és a szervezők, akik a lebonyolítást és az előkészítést végezték: 10 fő.
 • A közvetítés lebonyolítását végzők száma: 20 fő.

Biztosan mindannyian emlékeznek arra, hogy 2018-ban a XX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián a magyar pedagógus társadalmat, az ifjúsággal, oktatással foglalkozó szakembereket egy ajándékkal lepte meg a Suliszerviz: az addigi konferenciákon megjelent kiadványok digitalizált változatával. Most is elkészül a rendezvény után az online konferencia tartalmi összefoglalója papír alapon, és annak digitalizált változata a portálon[1], amely kiegészíti az eddigi sorozatot. Nagy örömünkre szolgált az is, hogy az elmúlt évben 86 096 látogatója volt a gyűjteménynek. Az érdeklődők 219 261 oldalnyi szöveget olvastak el. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindet végig is olvasták, lehet csupán, hogy egy-egy ábrát vagy diagramot, esetleg egy szakirodalmi hivatkozást kerestek ezekben a kötetekben.

Szeretném megköszönni Kónyáné Tóth Mária asszonynak, a Suliszerviz Pedagógiai Intézet igazgatójának, valamint Molnár Csaba úrnak, a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. ügyvezetőjének fáradságos munkájukat, munkatársaiknak az óriási segítséget, amit az online konferencia megszervezésében nyújtottak. Elöljáróban, most a kezdetekben is szeretném megköszönni a közvetítő rentIT Europe HQ szakembereinek a pontos, sok-sok türelmet igénylő munkájukat. Ahogyan a programból is látják, a konferencia szerkezete az utóbbi évekhez képest egy kicsit megváltozott.

Ma (kedden) délelőtt plenáris előadásokat nézhetnek, hallhatnak, délután pedig két kerekasztal-beszélgetést láthatunk. Holnap (szerdán) délelőtt is plenáris előadásokkal folytatódik a konferencia, dr. Kaposi József egyetemi docens elnökletével. Délután szintén szakmai előadások lesznek, Bajor Péter ügyvezető elnök vezetésével. Így csütörtökre kerülnek a szekciófoglalkozások, három idősávban, 8:30-tól 11:30-ig, 11:50-től 14:50-ig és 15:10-től 18:10-ig. Párhuzamosan öt-öt szekcióban lesznek az előadások, referátumok, beszélgetések.

A regisztráció után Önök megkapták azt a linket, amellyel résztvevői lehetnek az online konferenciának. Ha szekcióba is jelentkeztek, akkor oda is bekapcsolódhatnak képpel és hanggal, akár hozzá is szólhatnak. Ha külön nem jelentkeztek szekcióba, akkor megfigyelőként, hallgatóként vehetnek részt, írásbeli kérdezési lehetőséggel.

Tisztelt Konferencia-résztvevők!

Most megkérem dr. Maruzsa Zoltán urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkárát, hogy nyissa meg a konferenciát.

 

[1] https://kiadvany.suliszerviz.com/